PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS // APTARĖ EINAMUOSIUS KLAUSIMUS / 2019 – 10 – 23

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS APTARĖ EINAMUOSIUS KLAUSIMUS ROMUALDA ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 10 – 23  Šiandien portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė pasitarime pasveikino kolektyvo narį JUOZĄ STEPANKEVIČIŲ ir aptarė tinklalapio einamuosius darbo klausimus bei numatė artimiausios veiklos perspektyvas. 

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS // NUOŠIRDUS SVEIKINIMAS GIMTADIENIO PROGA / 2019 – 10 – 23

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS NUOŠIRDUS SVEIKINIMAS GIMTADIENIO PROGA Mes, portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės nariai nuoširdžiai sveikiname kolektyvo narį JUOZĄ STEPANKEVIČIŲ artėjančio 86 – jo gimtadienio proga ir linkime jam sveikatos bei ilgų būties metų.  ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt     

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS // APIE INTERNETINIO LEIDINIO TURINĮ / 2019 – 10 – 23

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS  APIE INTERNETINIO LEIDINIO TURINĮ ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 10 – 23 Kaip kinta būtis, taip mainosi ir tinklalapio www.dirst.lt internetino leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ turinys. Tiksliau –plečiasi,  gausėja jų įvairovė. Nūnai vis daugiau bendradarbiaujančiųjų ar šiaip bendraujančiųjų su portalu atsiunčia savo pamąstymus. Mūsų kūrybinė grupė nebūtinai sutinka su autorių mintimis, bet jų požiūrius stengiasi toleruoti ir gerbti. Žinoma, bičiuliams reikėtų neužmiršti, jog šiuo metu www.dirst.lt yra nepriklausomas (visiškai jokių jėgų nefinansuojamas, politiškai nepaveikiamas) tinklalapis. Žinoma, nelengva… Bet visus sunkumus nugali didžiulė meilė savo priedermei, šiuo…

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) V // “ALSUOK UŽ MANE, IR AŠ TAU PALIKSIU TAVO GRANDINES” / Mano pamąstymai / 2019 – 10 – 23

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) “ALSUOK UŽ MANE, IR AŠ TAU PALIKSIU TAVO GRANDINES” (Mano pamąstymai)  V SERGEJUS SOKOLOVAS, matematikas (Kaunas)  2019 – 10 – 13 Taigi, nūnai per partijas ir per daugiamandatę rinkimų sistemą yra užtikrinamas ne visuomenės (gamtos) valdymas, o jos užujimas. Tegul ir per tariamą atstovavimą elektoratams. Interesai (viršribiai), neturintys jokio sąlyčio su daugumos žmonių lūkesčiais, pamina pastaruosius. Kad galėčiau aptarti dėsningus šiandieninius ypatumus, dirstelsiu į  praeitį. Per 1992 – jų metų rinkimus dauguma Lietuvos žmonių pasitikėjo Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP), kurią…

KULTŪRA   KŪRYBA / JUOZAS STEPANKEVIČIUS  ATSIMINIMŲ KNYGĄ PRISTATĖ VIEVIO BENDRUOMENEI / 2019 – 10 – 22

KULTŪRA   KŪRYBA JUOZAS STEPANKEVIČIUS  ATSIMINIMŲ KNYGĄ PRISTATĖ VIEVIO BENDRUOMENEI  ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 –10 – 22 Šiandien šalyje žinomas kelininkas Juozas Stepankevičius savo atsiminimų knygą “KELIAI, KELIAI – MANO SVAJONĖ IR MANO ILGESIO DAINA” pristatė antrą kartą. Jeigu pirmąkart, rugsėjo 5 d., tokiame teminiame renginyje dalyvavo  www.dirst.lt internetinio leidinio „SKVARBUS ŽVILGSNIS Į BŪTĮ“ kūrybinės grupės nariai ar bičiuliai bei Juozo draugai – kelininkai veteranai iš Vilniaus,Kauno bei kitų šalies vietovių, tai spalio  22 d. į Vievio biblioteką gausiai susirinko aktyvesni miesto bendruomenės nariai bei knygos autoriaus artimieji. Tarp svečių buvo…

KULTŪRA KŪRYBA / VKC – DAILININKĖS IRENOS MISEVIČIENĖS PARODOS UŽDARYMAS / 2019 – 10 – 21

KULTŪRA   KŪRYBA VKC – DAILININKĖS IRENOS MISEVIČIENĖS PARODOS UŽDARYMAS ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 10 – 21 Nuo rugsėjo 16 d. Vievio kultūros centre (VKC, direktorė Audronė Stepankevičiūtė)) vyko ukmergietės dailininkės Irenos Misevičienės tapybos darbų paroda. Šiandien surengtas jos uždarymas. Priemonėje dalyvavo per 30 žmonių, tarp kurių nemažai vietos gimnazijos moksleivių (mokytojos Violetos Debesienės vadovaujamo dailės būrelio narių bei vienoliktokų) ir Vievio trečiojo amžiaus universiteto klausytojų. Tapytoją pristatė viešnia iš Ukmergės “Vilkamirgės”galerijos kuratorė Oksana Tudakova. Pati darbų autorė papasakojo apie savo gyvenimą bei kūybinį kelią. Vėliau rengėjai pavaišino dalyvius arbata,…

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS // NUOŠIRDUS SVEIKINIMAS // 2019 – 10 – 21

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS 2019 – 10 – 21NUOŠIRDUS SVEIKINIMAS Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės nariai  garbaus jubiliejinio gimtadienio proga nuoširdžiai sveikina dorą žmogų, tinklalapio bičiulę, Lietuvos pensininkų sąjungos “Bočiai” Kaišiadorių rajono bendrijos ansamblio :Rūta žalia” dainininkę NIJOLĘ JUODIENĘ ir linki jai sveikesnių, ilgų, turiningų gyvenimo metų.  ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

PAMĄSTYMAI // ANTRAS ŽINGSNIS – SULYGINIMAS SU SAVO BŪTIMI // APIE SĄMONĘ, DVASIĄ, KŪNĄ, JŲ TARPUSAVIO SĄSAJAS / 2019 – 10 – 20

PAMĄSTYMAI // ANTRAS ŽINGSNIS – SULYGINIMAS SU SAVO BŪTIMI  APIE SĄMONĘ, DVASIĄ, KŪNĄ, JŲ TARPUSAVIO SĄSAJAS ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 10 –20 Šaltinis: mano ego I Dirst:informacijos šaltinius sulyginau su savo būties patirtimi Tęsdamas mąstymo procesą tema „Apie sąmonę, dvasią, kūną, jų tarpusavio sąsajas portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žingsnis į būtį“ puslapiuose publikuoju ir asmeninę reakciją į paminėtuose šaltinuose gvildentas aktualijas. Manau, kad samprotauti reikia pradėti nuo tokių mane dominančių dalykų: gautos informacijos palyginimo su savosios būties patirtimi principo; savasties požiūrio į mokslo, tikėjimų peripetijas; mano protą galvoti…

PAMĄSTYMAI // PIRMAS ŽINGSNIS – ŠALTINIAI / IV / APIE SĄMONĘ, DVASIĄ, KŪNĄ, JŲ TARPUSAVIO SĄSAJAS 2019 – 10 – 19

PAMĄSTYMAI // PIRMAS ŽINGSNIS – ŠALTINIAI  APIE SĄMONĘ, DVASIĄ, KŪNĄ, JŲ TARPUSAVIO SĄSAJAS ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 10 – 19 Šaltinis: interneto erdvės – VIKIPEDIJA IV Parūpo ir skandhos Besišviečiant parūpo ir nesavastingumo – pamatinės budizmo tiesos sudedamosios dalys skandhos. Penkios skandhos (पञ्चस्कन्ध = pañca-skandha, pali pañcakkhandha; pažodžiui: „penkios sankaupos, ryšulėliai, gniužulai“) budizme yra tai, kas sudaro būtybę, individą, „aš“. Tai penkios sudedamosios individualybės dalys, kurios pagal budizmą yra tiktai nuolatos kintančių fizinių ir mintinių jėgų ar galių (energijų) deriniai. Jos ne visiškai atitinka vakarietiškas psichologijos ir filosofijos kategorijas, nors…

PAMĄSTYMAI // PIRMAS ŽINGSNIS – ŠALTINIAI / II – III / APIE SĄMONĘ, DVASIĄ, KŪNĄ, JŲ TARPUSAVIO SĄSAJAS / 2019 – 10 – 18

PAMĄSTYMAI // PIRMAS ŽINGSNIS – ŠALTINIAI  APIE SĄMONĘ, DVASIĄ, KŪNĄ, JŲ TARPUSAVIO SĄSAJAS ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 10 – 18 Šaltinis: interneto erdvės – VIKIPEDIJA II – III Panorau išsamiau susipažinti su šią temą gvildenančiu šaltiniu – budizmu (II)  Šio nevienadienių pamąstymų procese panorau išsamiau susipažinti su temą gvldenančiu bei mane imponuojančiu šaltiniu – budizmu, kuris save traktuoja kaip gyvenimo būdą. Kas be ko, tokį žingsnį paskatino padaryti ir tikėjimo egzotiškumas, anksčiau matyti vaizdai, kaip nekasdieniškai elgėsi jo išpažinėjai Vilniaus gatvėse, žinoma, ir portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis…