Elektrėnų savivaldybės bendrijos ʺBočiaiʺ ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis 

Elektrėnų savivaldybės bendrijos ʺBočiaiʺ ataskaitiniame susirinkime

Sausio 19 d. Elektrėnų savivaldybės bendrija ʺBočiaiʺ (pirmininkė Birutė Kizienė) vietos kultūros centro patalpose surengė ataskaitinį susirinkimą, kuriame dalyvavo apie 30 šios organizacijos narių (daugelis sirgo).

Kai susirinkusieji tylos minute pagerbė mirusius bendrijos žmones, B. Kizienė informavo apie atliktą darbą už praėjusį metinį ataskaitinį laikotarpį. Ji pateikė žinių apie organizuotus renginius, pavyzdžiui, papasakojo apie rugsėjo 28 – sios  senjorų išvyką į Kauną, kur ekskursantai apsilankė miesto pilyje, pasigrožėjo šalia pastatytu paminklu ʺLaisvės karysʺ, pabuvojo Rotušės aikštėje, Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje, Viešpaties Jėzaus Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje, Velnių muziejuje, kitose žmonių lankomose vietose, priminė, kad spalio 6 – ją ʺBočiųʺ bendrija kartu su svečiais vieviečiais bei ukmergiškiais viešosios biblliotekos konferencijų salėje paminėjo Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną, o netrukus (spalio 10 d.) ta pačia proga viešėjo Palomenėje (Kaišiadorių r.), paminėjo, jog bendrijos mišrus ansamblis  ʺDubijaʺ (vad. Nijolė Ramanauskienė) koncertavo Švenčionių kultūros centre vykusioje neįgaliųjų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės šimtmečiui bei šalies neįgaliųjų draugijos 30 – šimtmečiui paminėti., o spalio 27 d. organizacija kartu su senjorais iš Alytaus, Birštono, Jonavos, Kauno bei Vilniaus atšventė savo įkūrimo penkioliktąsias metines ir pasveikino jubiliatus.

  

Vadovė pažymėjo, kad pagyvenusieji noriai bendrauja tarpusavyje bei su kitų rajonų analogiškomis organizacijomis. B. Kizienė pavardijo aktyviausius bendrijos žmones Juozą ir Verutę Kazlauskus, Oną Misevičienę, Romą Mikalauskienę, Laimą Gurskienę, Adelę Žemaitaitienę, Daną Miežinienę, Janiną Kmelnickienę, Aleksą ir Ireną Garbanovus, Aldoną Tatarūnienę, Aldoną Kertenienę, Emiliją Pakrosnienę, Stanislavą Šarakojytę, Lionginą Kraliauską, Marijoną Skinulį, Oną Snetkovą, šių eilučių autorių, kitus.

Ataskaitinio susirinkimo dalyviai aptarė finansinius, nario mokesčio klausimus, išrinko naują revizijos komisijos narę, pasveikino jubiliatus O. Misevičienę bei I. Garbanovienę, pasiklausė ʺDubijosʺ dainų.

Related posts