VISI MŪSŲ KELIAI: SĄJŪDIS – KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ Juozo Stepankevičiaus atsiminimai…V

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, PORTALO WWW.DIRST.LT KŪRYBINĖS GRUPĖS NARIAI VISI MŪSŲ KELIAI: SĄJŪDIS – KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ   Baigiame publikaciją „Visi mūsų keliai – kelias į nepriklausomybę“. ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 07 – 31 V  Kaip okupantai bijojo Lietuvos nepriklausomybės (Juozo Stepankevičiaus atsiminimai) Nors vyravo žiemos metas, apie dvi savaites Vilniaus – Kauno automagistralė, kaip ir kiti į sostinę vedantiys keliai, buvo užblokuota. 13-ajame autostrados kilometre sovietų kariškiai tikrino visas automašinas, ar nevežama į sostinę kokių nors sprogstamųjų medžiagų, ginklų. Jie sekė, ar neorganizuojamos masinės riaušės, gaudė nuo tarnybos sovietinėje kariuomenėje besislapstantį…