Būties išmintis II (tęsinys)  / Житейская мудрость II (продолжение)

BŪTIES IŠMINTIS II (tęsinys)

ЖИТЕЙСКАЯ МУДРОСТЬ II (продолжение)

Gyvenimo patikrintos žymės

Проверенные жизнью приметы

Lietuvių/rusų kalba 

Литовский / русский язык

Parinko ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

Подобрал РОМУАЛЬДАС ЧЕРНЕЦКИС , www.dirst.lt

2019 – 09 – 01 

01 – 09 – 2019 

26. Jeigu pirmą kartą šokant parašiutu jis neišsiskleidė, tai parašiutų sportas ne jums.

Если во время первого прыжка с парашютом он у вас не раскрылся, то парашютный спорт не для вас.

27. Jeigu sutikote moterį su pilnu kibiru vandens, tai reiškia sėkmę, o jeigu vyrą, tai jis nevedęs.

Если вы встретили женщину с полным ведром – это к удаче, а если мужчину, значит он не женат.

28. Jeigu nubudote ryte, ir už lango saulėta šilta diena, jums nieko neskauda, žmona nebara, vaikai ant jūsų stalo neišmėtę svarbių popierių, o radijas nepraneša naujienų apie eilinę krizę, tai galite daugiau nesijaudinti – jūs jau numirėte.

Если проснулись утром, и за окном cолнечный теплый день, у вас ничего не болит, жена не кричит, дети не разбросали на вашем столе важные бумаги, а по радио не передают новостей об очередном кризисе, то можете больше не волноваться – вы уже умерли.

29. Jeigu mąstote logiškai, tai tereiškia, kad nesate beprotis, bet visiškai neįrodo, jog esate teisus.

Если рассуждаете логично, то это означает только то, что вы не сумашедший, но совсем не доказывает о том, что вы правы.

30. Jeigu jums iki pačios senatvės neteko pasinaudoti greitosios pagalbos, policijos ar gaisrinės telefonais, tai jums labai pavyko.

Если до самой старости вам не пришлось воспользоваться телефонами скорой помощи, полиции и пожарных, то вам крупно повезло.

31. Jeigu valgyti tai, kas naudinga, pastoviai būsi pusiau alkanas.

Если есть только то, что полезно, то постоянно будешь полуголодным.

32. Jeigu kas nors solidžiame amžiuje giriasi savo mokykliniais pasiekimais, tai tie laimėjimai pas jį buvo vieninteliai.

Если кто – то в зрелом возрасте хвастает своими школьными успехами, то эти успехи у него бьли единственными.

33. Jeigu perkant reikalingą daiktą jums pritrūko pinigų, reiškia, kad užsukote ne į tą parduotuvę arba išsirinkote ne tą daiktą.

Если на покупку нужной вещи вам не хватило денег, значит, что зашли не в тот магазин или выбрали не ту вещь.

34. Jeigu ant stalo daug trupinių, tai arba šeimininkė laikinai labai užimta, arba  greitai namuose bus daug tarakonų.

Если на столе много крошек, то либо хозяйка временно очень занята, либо скоро в доме будет много тараканов.

35. Jeigu neįvažiavai į pirmąjį posūkį, kiti jau nebaisūs.

Если не вписался в первый поворот, новые уже не страшны.

36. Jeigu beždžionė susiprotės, kad atimti lengviau nei rinkti, ji taps dar labiau panašesnė į žmogų.

Если обезьяна осознает, что отбирать легче, чем собирать, она станет еще больше походить на человека.

37. Jeigu laidojimo paslaugoms kelia kainas, tai nereiškia, jog kyla pragyvenimo lygis.

Если поднимают цену на ритуальные услуги, это не значит, что растет стоимость жизни.

38. Jeigu kyla laidojimo paslaugų įkainiai, tai reikėtų labiau branginti gyvenimą.

Если поднимаются расценки на ритуальные услуги, то следует больше ценить жизнь.

39. Jeigu nuolat skaičiuoti pinigus svetimose kišenėse, tai pačiam užsidirbti – neliks laiko.

Если постоянно считать деньги в чужих карманах, то на зарабатывание своих – не останется времени.

40. Jeigu tau pliaukštelėjo per skruostą, ir tu nedavei grąžos, tai būtinai gausi ir į kitą skruostą.

Если тебя ударили по щеке, и ты не дал сдачи, то тебя обязательно ударят и по другой щеке.

41. Jeigu jums apspjaudyta nugara, reiškia visą laiką buvote priekyje.

Если у вас оказалась заплеванная спина, значит, вы все время были впереди.

42. Jeigu šaldytuve laikyti tik ledą, galima ne tik ženkliai sumažinti elektros energijos sunaudojimą, bet ir gerokai sutaupyti.

Если хранить в холодильнике только лед, можно не только существенно уменьшить потребление электроэнергии, но и основательно сэкономить.

43. Jeigu žmogus nebėgiojo, kol buvo sveikas, tai jam teks palakstyti, kai jis susirgs.

Если человек не бегал, пока был здоров, то ему придется побегать, когда заболеет.

44. Jeigu žmogus nesėdi kalėjime, tai dar ne garantija, kad jis laisvas.

Если человек не сидит в тюрьме, это еще не гарантия, что он свободен.

45. Jeigu žmogus tiksliai žino, ko nori, – tai jis arba labai nuovokus, arba itin mažai nori.

Если человек точно знает, что он хочет, – то он или очень много знает, или слишком мало хочет.

46. Jeigu niežti kairysis delnas – tai atsitiktiniai pinigai, o jeigu abudu riešai – tai plieniniai antrankiai.

Если чешется левая ладонь – это шальные деньги, а если оба запястья – стальные наручники.

47. Šmeižto auka tampa ne vienas, bet daugelis – ir tie, kurie tai daro, ir tie, kas jį platina, ir tie, kas juo tiki.

Жертвой клеветы становятся не один, а многие – и те, кто ее творит, и те, кто ее распускает, и те, кто ей верит.

48. Gyvam žmogui niekada iki galo neįtiksi, o mirusiam aplamai nieko nereikia.

Живому человеку никогда полностью не угодишь, а мертвому вообще ничего не надо.

49. Gyvūnus smarkiau skriaudžia tie, iš kurių labiau tyčiojasi žmonės.

Животных обижают сильнее те, кого больше унижают люди.

50. Neįmanoma pasivyti kainų augimo.

Невозможно угнаться за ростом цен.

Related posts