LIONGINAS ABARIUS: “Mano sieloje šiandien šventė”(Maestro kūrybiniame vakare) /2019 – 09 – 22

LIONGINAS ABARIUS: “Mano sieloje šiandien šventė” (Maestro kūrybiniame vakare)  ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 09 – 22  Įgyvendindamas projektą „Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose“, kurį finansiškai remia Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija ir Elektrėnų savivaldybė, rugsėjo 22 d. Vievio kultūros centras (VKC direktorė Audronė Stepankevičiūtė) organizavo maestro LIONGINO ABARIAUS jaukų kūrybinį vakarą „Susipažinkime – KOMPOZITORIUS“, skirtą jo 90 – čio paminėjimui. Šventiniame renginyje dalyvavo ir pats sukaktuvininkas. Ta proga Vievio gimnazijos aktų salėje koncertavo VKC kamerinis choras „CON MOTO“ (vad. A. Stepankevičiūtė, koncertmeisterė Dalia Liubinienė), Kaišiadorių KC „NONOS“…