BŪTIS: IŠMINTIS XI (TĘSINYS) // GYVENIMO PATIKRINTOS ŽYMĖS # 2020 – 01 – 17

BŪTIS: IŠMINTIS XI (TĘSINYS) GYVENIMO PATIKRINTOS ŽYMĖS 2020 – 01 – 17 Šaltinis: Interneto erdvė Lietuvių/rusų/anglų kalba Vertė: Romualdas Černeckis – rusų k., Jonas Paulauskas – anglų k. ЖИЗНЬ: МУДРОСТЬ XI (продолжение) ПРОВЕРЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ ПРИМЕТЫ 17 – 01 – 2020  Источник: Пространство интернета Литовский / русский /английский язык  (Перевели: Ромуальдас Чернецкис – русский язык, Йонас Паулаускас – англиский язык ) LIFE: WISDOM XI (CONTINUED) LIFE-TESTED OMENS 2020 – 01 – 17 Source: Internet Space Lithuanian / Russian / English (Translated: Romualdas Chernetskis – Russian, Jonas Paulauskas – English)   253…

BŪTIS: HUMORAS // ANEKDOTAI, TRUMPI POSAKIAI IR JUOKELIAI… # 2020 – 01 – 17

BŪTIS: HUMORAS ANEKDOTAI, TRUMPI POSAKIAI IR JUOKELIAI…   Paruošė JONAS PAULAUSKAS, www.dirst.lt  2020 – 01  – 17  Šaltinis: Interneto erdvės Priešprieša dėl nevykusio ministro tarp mūsų premjero ir mūsų prezidento baigėsi pastarojo fiasko. Mums belieka tik geranoriškai pasijuokti iš tos kovos „su malūnais“… Tai ir kviečiu jus daryti pristatydamas šiuos anekdotus.       ♥♥♥♥            Kad ir kiek žmona parsivesdavo namo meilužių, kad ir kiek jų slėpdavo po lova, vyras iš komandiruotės taip ir negrįžo! ♠♠♠♠  – Petriuk, kodėl lyjant sliekai išlenda į paviršių? –…