GEOPOLITINĖS GRIMASOS/SVEIKATA:  KOKIAS „DOVANAS“ ĮTEIKINĖJA METALINĖ ŽIURKĖ 2020 PAVASARĮ VII (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 03 – 17

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS    BŪTIS: SVEIKATA ЗДОРОВЬЕ/HEALTH KOKIAS „DOVANAS“ ĮTEIKINĖJA METALINĖ ŽIURKĖ 2020 PAVASARĮ VII КАКИЕ «ПОДАРКИ» ПРЕПОДНОСИТ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ КРЫСА ВЕСНОЙ 2020 VII WHAT „DONATIONS“ ARE SERVED METAL RAT 2020 SPRING VII Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2020 – 03 – 17 ◊◊ Popiežius perėjo per apleistą Romą Vakar popiežius Pranciškus melsdamasis perėjo apleistomis Romos gatvėmis, kuri paprastai perpildyta žmonėmis ir automobiliais. Kelių apsaugos darbuotojų lydimas popiežius meldėsi dvejose Švento Petro šventovėse. Italija tapo Europos koronaviruso epidemijos židiniu, nuo kurio…

KULTŪRA, TRADICIJOS: Žemaičių bibliofilas Nr. 9. (VI d.) # 2020 – 03 – 17

KULTŪRA, TRADICIJOS  Žemaičių bibliofilas Nr. 9. (VI d.) Klubo 35 metų sukakties proginis leidinys Atsiuntė GINTAUTAS ČERNECKIS (Plungė)  2020 – 03 – 17 Parengė Aistė Talijūnienė, Simono Daukanto bibliofilų klubo narė Nubraukus knygos dulkes: Juozapas Albinas Herbačiauskas (Iš G. Černeckio skaityto pranešimo „Juozapas Albinas Herbačiauskas – sau žmogus“ Simono Daukanto bibliofilų klubo susirinkime 2019 m. rugsėjo 10 d.) Norint giliau suvokti XX a. pradžios Lietuvos kultūros atmosferą, ne pro šalį perskatyti J. A. Herbačiausko – vieno žymiausių šio laikotarpio literatūros ideologo įžvalgas iš jo raštų rinktinės „Erškėčių vainikas“ (1992). Kadangi…

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS: SUKAKTIES PAMINĖJIMAS ATIDEDAMAS # 2020 – 03 – 17

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS SUKAKTIES PAMINĖJIMAS ATIDEDAMAS 2020 – 03 – 17  Ryšium su karantino paskelbimu Lietuvoje… Ryšium su karantino paskelbimu Lietuvoje, besiplečiant koronaviruso pandemijai, portalo www. dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ trejų metų veiklos paminėjimas, numatytas kovo 25 d., atidedamas.  Šventė vyks atšaukus karantiną, kai susidarys sveikatai saugi aplinka. Apie tikslią datą informuosime tinklalapyje.