PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS: KŪRYBINĖS GRUPĖS SUSITIKIME # 2020 – 05 – 29

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS KŪRYBINĖS GRUPĖS SUSITIKIME 2020 – 05 – 29  ROMUALDO ČERNECKIO (www.dirst.lt) informacija Gegužės 29 d. portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė savo susirinkime nusprendė laikraščio 3 metų sukaktį paminėti liepos 24 d. ir šia tema aptarė kitus organizacinius klausimus. Kūrėjai taip pat pagerbė savo kolegą Joną Paulauską, kuris šiandien paliko darbą Vievio kelių muziejuje bei išėjo į užtarnautą poilsį (pensiją). Laikykimės, išgyvenkime ir saugokime, kiek tai įmanoma, savo sveikatą!