IŠMINTIS: GYVENIMO PATIKRINTOS ŽYMĖS XVIII (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 05 – 30

IŠMINTIS, МУДРОСТЬ, WISDOM   GYVENIMO PATIKRINTOS ŽYMĖS XVIII ПРОВЕРЕННЫЕ ЖИЗНЬЮ ПРИМЕТЫ XVIII LIFE-CHECKED MARKS XVIII 2020 – 05 – 30 / 30 – 05 –  2020 Šaltinis: Interneto /Источник: Пространство интернета/Source: Internet Space Lietuvių/rusų/anglų kalba; литовский / русский /английский язык ; Lithuanian / Russian / English Vertė/Перевел/Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/ Romualdas Czerneckis 426 Apsvaigusiajam nuo valdžios įprasta blaivykla negali padėti. Опьяневшему от власти обычный вытрезвитель не способен помочь. Intoxicated by the authorities, an ordinary sobering-up can not help. 427 Įžeidimą lengviau nuryti nei suvirškinti. Оскорбление легче проглотить, чем переварить. Insult is…

NEĮGALIŲJŲ DIENOS KORONAVIRUSO FONE: Kaip karantino metu dirba „Spindulys“ # 2020 – 05 – 30

NEĮGALIŲJŲ DIENOS  KORONAVIRUSO FONE Kaip karantino metu dirba „Spindulys“   2020 – 05 – 30  ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt: pasidomėjau Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos „Spidulys“ darbu karantino metu. Informavo VILMA AUGUSTAITYTĖ, organizacijos darbuotoja: Kai prasidėjo ir tęsėsi karantinas, nuo kovo 16 d. iki gegužės 18 d., mūsų Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ veikė nuotoliniu būdu. Bet kiekvieną penktadienį mes, organizacijos darbuotojos, susitikę „Sindulio“ nariams paskirstydavome spaudą bei užsiėmimus (darbelius) namuose. Nuo gegužės 18 d. vienu metu renkamės daugmaž 4 asmenys išlaikydami saugius atstumus ir su kaukėmis. Individualią pagalba neįgaliesiems teikiame ir…