BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA # KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE: LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ XIV (Pabaiga) # 2020 – 09 – 15

BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA KORONAVIRUSO PANDEMIJOS FONE: LAKONIKOS – APIE DVASINGUMĄ XIV GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė) 2020 – 09 – 15 LAKONIKOS CCLXXXI Saulės gėlę nešu į gyvenimą, jos ugnis viduje neišblėsta. CCLXXXII Ugnies saugotoja laimina kūrėją ir giesmių vainiką lakštingalų naktyj. CCLXXXIII Meistras gaudo saulės spindulius ir siunčia juos ten, kur šilumos vos žymu. CCLXXXIV Visai negirdžiu gyvo balso, jei sielos sensta kartu su kūnais. CCLXXXV Silpnieji auga kaip laukiniai krūmai, vėjas blaško juos į visas puses. CCLXXXVI Didesnis už tėvą pamiršta duodančią ranką ir, praradęs trauką,…

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA: WWW.DIRST.LT PUSLAPIS V # MŽ „DOVANOS“ 2020  RUDENĮ IV Lietuvių, rusų, anglų kalba # 2020 – 09 – 15

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS / SVEIKATA МИР: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПРИРОДА     WORLD: GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / NATURE СТРАНИЦА / PAGE  V ♦♦ MŽ „DOVANOS“ 2020  RUDENĮ IV «ПОДАРКИ» МК ОСЕНЬЮ  2020 IV „GIFTS“ MK AUTUMN 2020 IV Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2020 – 09 –  15 / 15 – 09 – 2020 ♦♦ PSO suabejojo koronaviruso vakcinos efektyvumu Būsima vakcina nuo koronaviruso ligos nepanaikins pandemijos ir vargu ar bus vienodai efektyvi visoms gyventojų grupėms.…