BŪTIS: SENJORŲ DIENOS/KŪRYBA # ROMUALDO ČERNECKIO P.<280/391> LIONĖS BULAUKIENĖS STRAIPSNELIS (ĮSPŪDŽIAI) # 2021 – 08 – 02

BŪTIS: SENJORŲ DIENOS/KŪRYBA

ROMUALDO ČERNECKIO

 280 / 391

LIONĖS BULAUKIENĖS

STRAIPSNELIS (ĮSPŪDŽIAI)

2021 – 08 – 02

Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė gavo kaišiadoriškės kūrėjos Lionės Bulaukienės strapsnelį, kuriame  ji  po Onutės Grybauskaitės – Kulbokienės ketvirtosios knygos „Minčių vėtrungė“ pristatymo Elektrėnuose dalijasi savo įspūdžiais. 

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

LIONĖ BULAUKIENĖ, Kaišiadorys

2021 – 08 – 01

Įspūdžiai po Onutės Kulbokienės naujos knygos pristatymo

Rugpjūčio 27 – oji ilgai nepasimirš: juk Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos (ESVB) salėje buvo graži ir turininga šventė! Tą dieną elekrėniškė Onutė Kulbokienė,pristatė savo ketvirtą knygą, kurią redagavo Renata Kisierienė, o kūrėjai talkino buvusi ESVB direktorė Genė Dapkevičienė. Tai mums neįprastai gražiai suformuluoti japonų kalbos Haikų formos trieiliai.

Haiku – tai miniatiūrinė poezijos forma, išryškėjusi japonų kultūros aplinkoje XVIII amžiuje, kuri plačiai naudojama ir dabar.

Haiku – pats ryškiausias pavyzdys, kaip žodžiais galima nupiešti miniatiūrinį paveikslą, kuris telpa į tris eilutes,o jas sudaro 17 skiemenų ir nesirimuoja:

Min-tis da-lin-kim

Vi-siems, vi- sur ir vi sa da,

O šir-dys te- spur-da.

Įdomiai parašytas trieilis?

Taigi, šios šventės metu susipažinome su dar mums neskaityta kūryba.

Onutę Kulbokienę atvyko pasveikinti ne tik vietiniai pažįstami, draugai, bet ir daug svečių ir muzikantų iš svetur. Antai šventėj grojo jos giminaitis, klasikinės gitaros atlikėjas, keliautojas, pedagogas Audrius Šerelis, dainavo pedagoginio instituto rektorius, 2019 m. senjorų dainos laureatas, daugelio konkursų nugalėtojas Antanas Kiveris, Kauno muzikinio teatro aktorius Rimvydas Papickis, o Antanui ir Rimvydui akomponavo tarptautinių konkursų laureatė, muzikos mokytoja Lija Neugasimova. Dar muzikavo linksmasis trio Vytautas Jocius su Asta ir Jonu. Be to, Onutei ir svečiams dainavo Elektrėnų bočių ansamblis ,,Dubija“( vad.Nijolė Ramanauskienė).

Dėkojame tau, Onute, už nuostabią šventę, kuri ilgai išliks atmintyje. Dievo palaimos tau ir tavo svečiams!

Related posts