I: IŠMINTIS / KŪRYBA # D.: KNYGA „IR ATEIS SAULĖ“ II # GINTAUTO ČERNECKIO P.<42> 2023-09-19

I: IŠMINTIS / KŪRYBA

GINTAUTO ČERNECKIO

42

D.: KNYGA „IR ATEIS SAULĖ“ 

II

GINTAUTAS ČERNECKIS, Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovas (Plungė)

2023-09 19                     

XI

Piktasis artinasi

su dovanomis,

pagriebęs svetimą

kaip savo.

XII

Tylieji žodžiai

įkrenta vidun

ir užsilaiko –

daugiau nereikia.

 

XIII

Palikusi negyvą lukštą,

švieselė keliauja

kitais kūnais

į Ugnies namus.

XIV

Šviesos vaikas,

išniręs iš gelmės,

visai kitaip

žiba patamsy.

##

##

XV

Tamsieji negali

sugriauti Šventovės –

aukštas dangus

statytojų širdyse.

XVI

Iš mažos kibirkšties

įsidega Amžinoji –

ne paskutinis žynys

budi prie alko.

XVII

Užtenka Artimąją turėti

kaip paslaptį

ir džiaugtis dovana,

kol gyvas.

XVIII

Užklydėlė šmėkšteli

kaip skrajūnė guvi

ir tuoj pradingsta

be šešėlio.

XIX

Atsiveria kito langas

kaip savas,

gera žinoti,

kad ten jauku.

XX

Gyvenimas iš meilės

atsilaiko ir vienas,

nes regi Šaukiamąjį

pakeleivių akyse.

####

Related posts