II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXVII # R.Č./DIRST.LT P.<6358> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (27) # 2023-02-01

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXVII ROMUALDO ČERNECKIO    6358 2023-02-01 / 01-02-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 27 Šiam ęrenginiui daugiau nei 2 tūkst. metų. Tai Pont du Gard, romėnų akvedukas, ir šiandien vis dar naudojamas kaip atsarginis šaltinis, tiekiantis vandenį pusei Prancūzijos pietų. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 27 Этому сооружению уже более 2 тыс. лет. Это римский акведук Пон-дю-Гар, и он до сих пор используется…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXVI # R.Č./DIRST.LT P.<6346> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (26) # 2023-01-31

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXVI ROMUALDO ČERNECKIO    6346 2023-01-31 / 31-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 26 Pirmojo keleivinio lėktuvo salonas atrodė taip: su dideliais langais ir pintomis kėdėmis. 1930-ieji. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 26 Салон первого пассажирского самолета выглядел вот так: с большими окнами и плетеными креслами. 1930-е. ## 30 interesting photo facts with fascinating stories Photo 26 The interior of the first passenger…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXV # R.Č./DIRST.LT P.<6335> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (25) # 2023-01-30

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXV ROMUALDO ČERNECKIO    6335 2023-01-30 / 30-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 25 Madain Salih rūmai yra visas konstrukcijų kompleksas, įskaitant požeminius koridorius. Nuotraukoje yra vienas iš šoninių įėjimų. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 25 Дворец Мадаин-Салих — это целый комплекс сооружений, включая подземные коридоры. На фото один из боковых входов туда. ## 30 interesting photo facts with fascinating stories Photo 25…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXIV # R.Č./DIRST.LT P.<6325> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (24) # 2023-01-29

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXIV ROMUALDO ČERNECKIO    6325 2023-01-29 / 29-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 24 Nuotraukoje užfiksuotas atvejis, kai vienas iš tramvajų Nyderlanduose nespėjo sustoti laiku ir, pralaužęs avarinį užtvarą, atsidūrė ant banginio statulos uodegos. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 24 На фото запечатлен случай, когда один из трамваев в Нидерландах не сумел вовремя остановиться и, пробив аварийный шлагбаум, оказался на хвосте статуи кита.…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXIII # R.Č./DIRST.LT P.<6314> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (23) # 2023-01-28

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXIII ROMUALDO ČERNECKIO    6314 2023-01-28 / 28-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 23 Pats pirmasis istorijoje ženklas „Atsargiai, piktas šuo“ atrodė būtent taip. Nuotrauka daryta kasinėjimų Pompėjoje metu. Mozaikiniam vaizdui daugiau nei 2000 metų. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 23 Самый первый в истории знак „Осторожно, злая собака“ выглядел именно так. Фото сделано во время раскопок Помпеи. Мозаичному изображению более 2000 лет.…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXII # R.Č./DIRST.LT P.<6299> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (22) # 2023-01-27

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXII ROMUALDO ČERNECKIO    6299 2023-01-27 / 27-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 22 Kadaise suimtieji buvo fotografuojami su veidrodžiu (susyk veidu iš priekio ir profiliu), o rankas buvo verčiami laikyti ant krūtinės, kad matytųsi tatuiruotės, randai ir kitos žymės. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 22 Когда-то арестованных фотографировали с зеркалом (сразу в анфас и профиль), а руки заставляли держать на груди, чтобы…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXI # R.Č./DIRST.LT P.<6289> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (21) # 2023-01-26

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XXI ROMUALDO ČERNECKIO    6289 2023-01-26 / 26-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 21 Moters Alison Spooner šeimoje įvyko tikras stebuklas: ji pagimdė dvi poras skirtingų odos spalvų dvynių. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 21 В семье женщины по имени Элисон Спунер произошло настоящее чудо: она родила две пары двойняшек с разным цветом кожи. ## 30 interesting photo facts with fascinating stories Photo…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XX # R.Č./DIRST.LT P.<6278> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (20) # 2023-01-25

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XX ROMUALDO ČERNECKIO    6278 2023-01-25 / 25-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 20 Serbų kareivis miega su savo tėvu. 1914–1915 m. fronto linijoje netoli Belgrado jo aplankyti atvyko pagyvenęs vyras. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 20 Сербский солдат спит со своим отцом. Пожилой мужчина приехал навестить его на передовой возле Белграда, 1914-1915 г. г. ## 30 interesting photo facts with fascinating stories…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XIX # R.Č./DIRST.LT P.<6262> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (19) # 2023-01-24

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XIX ROMUALDO ČERNECKIO    6262 2023-01-24 / 24-01-2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 19 Renesanso epochoje ant stalo peilių vaizduotos natos. Tai buvo savotiška špargalka, kai puotos šeimininkas pareikalaudavo jam padainuoti tosto giesmę, svečiai naudojo peilius kaip užuominą, ką dainuoti. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 19 В эпоху Ренессанса на столовых ножах изображали ноты. Это была своего рода шпаргалка, когда хозяин застолья требовал…

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XVIII # R.Č./DIRST.LT P.<6237> 30 ĮDOMIŲ FOTOFAKTŲ (18) # 2023-01-18

II. ĮDOMYBĖS/ЛЮБОПЫТНОЕ/CURIOSITY XVIII ROMUALDO ČERNECKIO    6237 2023-01-18 / 18-01- 2023 Šaltinis: Interneto erdvė / Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė / Перевел / Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis   30 įdomių fotofaktų su įspūdingomis istorijomis  FOTO 18 Šios merginos yra 1922 m. grožio konkurso nugalėtojos. Kaip matote, tuometiniai grožio standartai labai skyrėsi nuo šiuolaikinių. ## ## 30 интересных фотофактов с увлекательными историями Фото 18 Эти девушки — победительницы конкурса красоты 1922 года. Как видно, тогдашние стандарты красоты сильно отличались от современных. ## 30 interesting photo facts with fascinating stories…