VISI MŪSŲ KELIAI: SĄJŪDIS – KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ Juozo Stepankevičiaus atsiminimai…V

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, PORTALO WWW.DIRST.LT KŪRYBINĖS GRUPĖS NARIAI VISI MŪSŲ KELIAI: SĄJŪDIS – KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ   Baigiame publikaciją „Visi mūsų keliai – kelias į nepriklausomybę“. ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2019 – 07 – 31 V  Kaip okupantai bijojo Lietuvos nepriklausomybės (Juozo Stepankevičiaus atsiminimai) Nors vyravo žiemos metas, apie dvi savaites Vilniaus – Kauno automagistralė, kaip ir kiti į sostinę vedantiys keliai, buvo užblokuota. 13-ajame autostrados kilometre sovietų kariškiai tikrino visas automašinas, ar nevežama į sostinę kokių nors sprogstamųjų medžiagų, ginklų. Jie sekė, ar neorganizuojamos masinės riaušės, gaudė nuo tarnybos sovietinėje kariuomenėje besislapstantį…

VISI MŪSŲ KELIAI: SĄJŪDIS – KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ  Baltijos kelyje IV

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, PORTALO WWW.DIRST.LT KŪRYBINĖS GRUPĖS NARIAI VISI MŪSŲ KELIAI: SĄJŪDIS – KELIAS Į NEPRIKLAUSOMYBĘ Tęsiame publikaciją „Visi mūsų keliai – kelias į nepriklausomybę“. Romualdas Černeckis, www.dirst.lt 2019 – 07 – 13 IV    Baltijos kelyje   1989 m. rugpjūčio 23 d. (Juodojo kaspino dieną), kaip žinia, organizuotas visų trijų Pabaltijo respublikų laisvės troškimo „Baltijos kelias“, kuriame dalyvavo beveik visa Lietuva – tiek maži, tiek dideli, tiek lietuviai, tiek ir kitų tautybių žmonės, norėję laisvai gyventi savo gimtojoje šalyje. Tada buvo paruoštas transportas nuvežti žmones į Vilniaus – Panevėžio – Latvijos…

Dirst: Elektrėnų krašto aktualijos

Informacinę medžiagą portalui www.dirst.lt paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS Dirst: Elektrėnų krašto aktualijos Žvilgtelkime į kelias aktualijas Elektrėnų savivaldybėje. Stichinė sausra atsitraukė Nuo birželio 16 iki liepos 9 dienos Elektrėnų krašte ,taip pat Trakų bei Varėnos rajonų savivaldybių teritorijose fiksuota stichinė sausra atsitraukė, bet nuostoliai žemės ūkiui ir kitiems sektoriams šįmet gali būti didesni nei praėjusiais metais, Numatyta Vievio geležinkelio pervažos rekonstrukcija Tinklalapyje www.elektrenai.lt 2019-07-10 paskelbta, jog ”iki 2022 m. pabaigos bus rekonstruota Vievio geležinkelio pervaža, esanti krašto kelyje Nr. 108 Vievis–Maišiagala–Nemenčinė. Planuojama įrengti dvi žiedines sankryžas, automobilių tunelį. Šio projekto partneriais…

Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę III

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę Tęsiame publikaciją „Visi mūsų keliai – kelias į nepriklausomybę“. Romualdas Černeckis, www.dirst.lt 2019 – 07 – 01 III  Kuo prie Sąjūdžio veiklos prisidėjo Lietuvos kelininkai? Anot buvusio Vievio kelių statybos valdybos Nr.6 viršininko, dabar senjoro Juozo Stepankevičiaus, tuoj po Lietuvos Sąjūdžio susikūrimo šalies kelininkų struktūrose kūrėsi šios organizacijos grupės, skyriai, kurių tikslas buvo susipažinti ir veikti bendromis jėgomis su respublikiniu Sąjūdžiu. Tokia grupė susikūrė ir Vyriausioje gamybinėje autokelių valdyboje(VGAKV) , kuri ministerijos pirmame…

Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę II

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai   Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę Portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai Juozas Stepankevičius ir Jonas Paulauskas pristatė tinklalapio internetiniam leidiniui „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ knygą „Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę“, kurioje paskelbė savo požiūrį į kelininkų istoriją tuo pertvarkos šalyje laikotarpiu. Informacinę medžiagą spaudiniui tema „Lietuvos kelininkai Sąjūdžio kelyje į šalies nepriklausomybę“ paruošė J. Stepankevičius, J. Paulauskas, Julija Kirkilienė. Tęsiame publikaciją.  Romualdas Černeckis, www.dirst.lt II  Kelininkai okupantams pasipriešino barikadomis 1988-1991 metais į atgimstančias Lietuvos kovas…

Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę I

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai  Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę   2019 – 06 – 12 Portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai Juozas Stepankevičius ir Jonas Paulauskas pristatė tinklalapio internetiniam leidiniui „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ knygą „Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę“, kurioje paskelbė savo požiūrį į kelininkų istoriją  pertvarkos šalyje laikotarpiu. Informacinę medžiagą spaudiniui tema „Lietuvos kelininkai Sąjūdžio kelyje į šalies nepriklausomybę“ paruošė J. Stepankevičius, J. Paulauskas, Julija Kirkilienė. Bičiuliams pageidaujant ją publikuojame. Romualdas Černeckis, www.dirst.lt I  Į Lietuvos valstybės nepriklausomybę…

Apie nusipelniusio kelių inžinieriaus Ričardo Kasperavičiaus gyvenimą ir darbo metus

JONAS PAULAUSKAS, leidinio analitikos ir humoristikos skyriaus vedėjas  Apie nusipelniusio kelių inžinieriaus Ričardo Kasperavičiaus gyvenimą ir darbo metus  201 – 06 – 06 Ričardas Kasperavičius gimė 1919 m. birželio 16 d. Osipovičių mieste (Baltarusija, Mogiliovo sritis). Jo tėvas Jonas Kasperavičius (ant nuotraukos užrašytas kaip Jan Kaspierowicz), mama — Jadvyga Kriaučiūnaitė. Senelis Mykolas Kriaučiūnas, Kaišiadorių geležinkelininkas. 1915 – jų rugpjūtį, kai vokiečių kariuomenė artėjo prie Kaišiadorių, geležinkeliečiai, kaip valstybės tarnautojai, gavo nurodymą su šeimomis trauktis į Rusijos imperijos gilumą. Tad senelio M. Kriaučiūno šeima su 4 vaikais (18 m. Jadvyga, 17…

Primenu savo idėją: pagarsinkime GINTARO KELIĄ!

JUOZAS STEPANKEVIČIUS , portalo www.dirst.lt internetinio  leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį” kūrybinės grupės narys, kelininkas senjoras Primenu savo idėją: pagarsinkime GINTARO KELIĄ! Prieš dešimtmetį, artėjant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, kadangi neretai televizijos laidose žiūrėjęs įdomias informacines medžiagas apie Šilko kelią, kolegoms pasiūliau idėją, kurią nūnai dar kartą akcentuoju: kodėl gi dabar mums, kelininkams, neprisiminti ainių baltų (aisčių) prekybos ryšius su Pietų ir Vakarų Europa, kurie vyko vadinamu Gintaro keliu. Juk tai pirmos žinios apie mūsų protėvių naudingus susitikimus su krikščioniškuoju pasauliu. Bronzos amžiuje, kaip žinia, svarbiausiu baltų mainų į vario…

Lietuvoje kuriami ateities keliai: kur kas atsparesni ir su nanomedžiagomis

Informacinę medžiagą kompiuterinėje erdvėje parinko ir atsiuntė portalo www.dirst.lt internetinio leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį” narys JONAS PAULAUSKAS Lietuvoje kuriami ateities keliai: kur kas atsparesni ir su nanomedžiagomis  Publikuota: 2019-04-17, “VERSLO ŽINIOS” Lietuvos automobilių kelių direkcija, pasinaudodama Europos Sąjungos (ES) investicijų priemone „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, inicijuoja pažangios kelio dangos, kuri bus kur kas atsparesnė išorės poveikiui, sukūrimą. Ši inovacija ateityje sumažintų kelio atnaujinimui skiriamas lėšas ir gerintų eismo kokybę. Naudojamų asfalto dangų stebėsena vykdoma nuolat ir vertinama jų eksploatacija bei jos metu susidarantys pažeidimai. Tad inovacijos poreikis kilo įvertinus dabartinės…