Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę II

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai   Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į Portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai Juozas Stepankevičius ir Jonas Paulauskas pristatė tinklalapio internetiniam leidiniui „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ knygą „Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę“, kurioje paskelbė savo požiūrį į kelininkų istoriją tuo pertvarkos šalyje laikotarpiu. Informacinę medžiagą spaudiniui tema „Lietuvos kelininkai Sąjūdžio kelyje į šalies nepriklausomybę“ paruošė J. Stepankevičius, J. Paulauskas, Julija Kirkilienė. Tęsiame publikaciją.  Romualdas Černeckis, www.dirst.lt II Kelininkai okupantams pasipriešino barikadomis   1988-1991 metais į atgimstančias Lietuvos kovas už…

Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę I

JUOZAS STEPANKEVIČIUS, JONAS PAULAUSKAS, portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai  Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę I 2019 – 06 – 12 Portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės nariai Juozas Stepankevičius ir Jonas Paulauskas pristatė tinklalapio internetiniam leidiniui „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ knygą „Visi mūsų keliai: Sąjūdis – kelias į nepriklausomybę“, kurioje paskelbė savo požiūrį į kelininkų istoriją  pertvarkos šalyje laikotarpiu. Informacinę medžiagą spaudiniui tema „Lietuvos kelininkai Sąjūdžio kelyje į šalies nepriklausomybę“ paruošė J. Stepankevičius, J. Paulauskas, Julija Kirkilienė. Bičiuliams pageidaujant ją publikuojame. Romualdas Černeckis, www.dirst.lt I  Į Lietuvos valstybės nepriklausomybę…

Apie nusipelniusio kelių inžinieriaus Ričardo Kasperavičiaus gyvenimą ir darbo metus

JONAS PAULAUSKAS, leidinio analitikos ir humoristikos skyriaus vedėjas  Apie nusipelniusio kelių inžinieriaus Ričardo Kasperavičiaus gyvenimą ir darbo metus  201 – 06 – 06 Ričardas Kasperavičius gimė 1919 m. birželio 16 d. Osipovičių mieste (Baltarusija, Mogiliovo sritis). Jo tėvas Jonas Kasperavičius (ant nuotraukos užrašytas kaip Jan Kaspierowicz), mama — Jadvyga Kriaučiūnaitė. Senelis Mykolas Kriaučiūnas, Kaišiadorių geležinkelininkas. 1915 – jų rugpjūtį, kai vokiečių kariuomenė artėjo prie Kaišiadorių, geležinkeliečiai, kaip valstybės tarnautojai, gavo nurodymą su šeimomis trauktis į Rusijos imperijos gilumą. Tad senelio M. Kriaučiūno šeima su 4 vaikais (18 m. Jadvyga, 17…

Primenu savo idėją: pagarsinkime GINTARO KELIĄ!

JUOZAS STEPANKEVIČIUS , portalo www.dirst.lt internetinio  leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį” kūrybinės grupės narys, kelininkas senjoras Primenu savo idėją: pagarsinkime GINTARO KELIĄ! Prieš dešimtmetį, artėjant Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečiui, kadangi neretai televizijos laidose žiūrėjęs įdomias informacines medžiagas apie Šilko kelią, kolegoms pasiūliau idėją, kurią nūnai dar kartą akcentuoju: kodėl gi dabar mums, kelininkams, neprisiminti ainių baltų (aisčių) prekybos ryšius su Pietų ir Vakarų Europa, kurie vyko vadinamu Gintaro keliu. Juk tai pirmos žinios apie mūsų protėvių naudingus susitikimus su krikščioniškuoju pasauliu. Bronzos amžiuje, kaip žinia, svarbiausiu baltų mainų į vario…

Lietuvoje kuriami ateities keliai: kur kas atsparesni ir su nanomedžiagomis

Informacinę medžiagą kompiuterinėje erdvėje parinko ir atsiuntė portalo www.dirst.lt internetinio leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį” narys JONAS PAULAUSKAS Lietuvoje kuriami ateities keliai: kur kas atsparesni ir su nanomedžiagomis  Publikuota: 2019-04-17, “VERSLO ŽINIOS” Lietuvos automobilių kelių direkcija, pasinaudodama Europos Sąjungos (ES) investicijų priemone „Ikiprekybiniai pirkimai LT“, inicijuoja pažangios kelio dangos, kuri bus kur kas atsparesnė išorės poveikiui, sukūrimą. Ši inovacija ateityje sumažintų kelio atnaujinimui skiriamas lėšas ir gerintų eismo kokybę. Naudojamų asfalto dangų stebėsena vykdoma nuolat ir vertinama jų eksploatacija bei jos metu susidarantys pažeidimai. Tad inovacijos poreikis kilo įvertinus dabartinės…

DĖL KELIŲ MUZIEJAUS ISTORINĖS VERTĖS EKSPONATO – ASFALTBETONIO MAIŠYKLĖS G-1 JAŠIŪNUOSE LIKIMO

Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius) , Juozas Stepankevičius (Vievis) Dokumentas “DĖL KELIŲ MUZIEJAUS ISTORINĖS VERTĖS EKSPONATO – ASFALTBETONIO MAIŠYKLĖS G-1 JAŠIŪNUOSE LIKIMO” Dėl www.dirst.lt kompiuterio gedimo iš leidinio bičiulių gautą  iš leidinio bičiulių gautą dokumentą  spausdiname dabar. Tinklalapio www.dirst.lt internetinio laikraščio “Skvarbus žvilgsnis į būtį” kūrybinės grupės nariai Jonas Paulauskas, Juozas Stepankevičius  **** Kelininkų veteranų klubas “KELININKAS” Akcinės bendrovės „Kelių priežiūra“ generaliniam direktoriui Dariui Aleknavičiui 2019 m. vasario 6 d. Nr. 1 Kopija Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriui Vitalijui Andrejevui DĖL KELIŲ MUZIEJAUS ISTORINĖS VERTĖS EKSPONATO –…

Vievis: kelininkai veteranai paminėjo Lietuvos plentų valdybos šimtmetį

Humoro skyrelio vedėjas, kelininkas,  būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius)  Vievis: kelininkai veteranai paminėjo Lietuvos plentų valdybos šimtmetį   Šiemet sukanka lygiai šimtas metų, kai buvo įkurta pirmoji valstybinė organizacija, atsakinga už sauskelių bei vandens kelių tvarkymą ir prižiūrėjimą – Plentų, vandens kelių ir uostų valdyba. Ji buvo įsteigta 1918 metų gruodžio 6 dieną. Tą dieną susirinkę savo šventovėje – Lietuvos kelių muziejuje (LKM) mūsų šalies kelininkai veteranai (KV) bei jų bičiuliai pažymėjo šią profesinę šventę. Šventės proga sveikinimo žodį tarė KV klubo Vilniaus zonos įgaliotinio pavaduotojas Zigmantas Michnevičius:…

Lietuvos plentų, vandens kelių ir uostų  valdybai  – 100 metų

Humoro skyrelio vedėjas, kelininkas, būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius) Lietuvos plentų, vandens kelių ir uostų  valdybai  – 100 metų   Šįmet sukanka lygiai šimtas metų, kai Lietuvoje buvo įkurta pirmoji valstybinė organizacija, atsakinga už sausumos bei vandens kelių tvarkymą ir prižiūrėjimą – Plentų, vandens kelių ir uostų valdyba (Valdyba). Ji įsteigta 1918 metų gruodžio 6 dieną. Pirmuoju viršininku tapo inžinierius Jonas Šimoliūnas (1878-1956 m.), vėliau ėjęs Susisiekimo ministerijos valdytojo, po to viceministro pareigas. Valdybai, šiai centrinei tokio pobūdžio įstaigai, iš pradžių priklausė 1196 km kelių. Pagrindinį jos padalinį –…

KVK narių tradicjos: spaliukai šventė savo klubo narių jubiliejus

Zigmantas Michnevičius (Trakų r.)  Autoriaus nuotraukos KVK narių tradicjos: spaliukai šventė savo klubo narių jubiliejus Paskutinis mėnesio antradienis – tai tradicinė kelininkų veteranų klubo (KVK) narių suėjimo diena. Manau, verta aprašyti praėjusią spalio 30 – ąją, ypatingą tuo, kad tąsyk pagerbėme 65-85 metų aną mėnesį gimusius KVK žmones. Pirmiausia tylos minute pagerbėme šiemet iškeliavusiuosius amžinybėn, tarp jų ir klubo narį vilnietį Antaną Petraitį, kurio 85 gimimo metines kartu atšventėme prieš pusmetį, kovo 28 ąją. Jis daugiau nei 20 metų atidavęs kelių statybos energetikos vystymui, naujų technologijų įdiegimui gamybos objektuose, buvo visų…