VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # DIRST: APIE POLITIKŲ PRIIMTUS SPRENDIMUS, FUTBOLO AKADEMIJĄ, DVIRAČIŲ / RIEDLENČIŲ PARKĄ, PROJEKTO PRISTATYMĄ # 2020 – 07 – 09

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS   DIRST: APIE POLITIKŲ PRIIMTUS SPRENDIMUS, FUTBOLO AKADEMIJĄ, DVIRAČIŲ / RIEDLENČIŲ PARKĄ, PROJEKTO PRISTATYMĄ Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 07 – 09 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  I. TARYBOS PRIIMTI SPRENDIMAI 2020-07-09 2020-06-29 Elektrėnų savivaldybės tarybos posėdyje priimti sprendimai Taryba papildė Elektrėnų savivaldybės 2020–2022 metų strateginį veiklos planą. Nuspręsta pritarti VšĮ Abromiškių reabilitacijos ligoninės teikiamam projektui „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Abromiškių reabilitacijos ligoninėje“, finansuojamam pagal Klimato kaitos programą. Taryba pritarė projekto „Verslumo laboratorija abipus sienos“ įgyvendinimui ir skyrė 15 proc. lėšų bendrajam finansavimui iš…

 VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS # 2020 – 07 – 08

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS   KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 07 – 08 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  Kvietimas teikti paraiškas dėl pagalbos įsigyjant ūkinius gyvūnus (išskyrus kiaules) 2020-07-08 Žemės ūkio ministras 2020 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 3D-477 patikslino Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisykles. Kiaulių laikytojai, atsisakę kiaulių auginimo, nuo š. m. liepos 13 d. iki rugpjūčio 31 d. kviečiami teikti paraiškas gauti de minimis pagalbą ūkiniams gyvūnams (išskyrus kiaules) įsigyti. Pagalba teikiama pareiškėjams, kurie: 2018 m. nuo spalio 16 d. ir…

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # EKU: ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2020 M. LIEPĄ # 2020 – 07 – 02

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINOS 2020 M. LIEPĄ     Informacijos šaltinis:    (EKU) Portale paskelbta: 2020 – 07 – 02 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  2020-07-01 DĖL ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ TAIKYMO 2020 M. LIEPOS MĖN. Informuojame, kad įvertinus perkamos iš AB „Ignitis gamyba“ šilumos kainą nuo 2020 m. liepos 1 d. – 2,76 euro ct/kWh be PVM, iš  UAB „Autoidėja“ Vievio miestui – 1,97 euro ct/kWh be PVM, Elektrėnų miestui – 2,49 euro ct/kWh be PVM; iš UAB „Intergates“ Vievio miestui – 1,97…

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: DĖL PANDEMIJOS SAVIVALDYBĖJE, APIE TARYBOS PRIIMTUS SPRENDIMUS # 2020 – 06 – 25

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  DĖL PANDEMIJOS SAVIVALDYBĖJE, APIE TARYBOS PRIIMTUS SPRENDIMUS Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 06 – 23 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  I. ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖ JAU NEPATENKA Į DIDELĖS RIZIKOS SAVIVALDYBIŲ SĄRAŠĄ DĖL SERGAMUMO COVID-19 2020-06-23 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. V-1523 „Dėl didelės ir mažos rizikos savivaldybių nustatymo“ nustatyta, kad nuo 2020 m. birželio 22 d. iki 2020 m. birželio 28 d. įskaitytinai Lietuvos 14 d. sergamumo COVID-19 liga (koronaviruso…

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: MENINIS UGDYMAS # 2020 – 06 – 23

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  MENINIS UGDYMAS Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 06 – 23 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  Konkursui „Elektrėnai – mano žiburių miestas“ pasibaigus 2020-06-23 2020 m. kovo – gegužės mėn. vyko Elektrėnų savivaldybės mokinių piešinių konkursas „Elektrėnai – mano žiburių miestas“. Iš viso konkursui pateikta 118 piešinių. Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinta kūrybinių darbų vertinimo komisija, atsižvelgdama į nuostatuose patvirtintus vertinimo kriterijus, įvertino piešinius ir išrinko 18 nugalėtojų, kurie bus apdovanoti mero padėkomis ir atminimo dovanėlėmis 2020 m. liepos 5 d. vyksiančios Elektrėnų šventės…

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: SOCIALINIS REIKALAS – IŠMOKA # 2020 – 06 – 22  

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  SOCIALINIS REIKALAS – IŠMOKA Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 06 – 22 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  Vienkartinė išmoka kiekvienam vaikui 2020-06-18 2020 m. birželio 9 d. priimtas įstatymas, kuriuo reglamentuojamas vienkartinės išmokos šeimoms, auginančioms vaikus, dydis, teisę ją gauti turintys asmenys, išmokų skyrimo ir mokėjimo sąlygos. Kiekvienam vaikui, už kurį skirta ir mokama universali išmoka vaikui (60,06 Eur), iki š. m. liepos 31 d. bus išmokėta po 120 eurų vienkartinė išmoka. Jeigu vaikas auga gausioje ar nepasiturinčioje šeimoje, t. y. už vaiką mokama…

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: MAUDYKLŲ VANDUO # 2020 – 06 – 20

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  MAUDYKLŲ VANDUO Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 06 – 20 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:    ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMO REZULTATAI 2020-06-19 Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos pateiktais duomenimis, 2020 m. birželio 16 d. paimtų vandens mėginių tyrimų rezultatai rodo, kad visų Elektrėnų savivaldybėje stebimų maudyklų vanduo atitinka Lietuvos higienos normos „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ reikalavimus. Mikrobiologinė tarša neviršijo leistinų ribinių dydžių, atliekų, nuolaužų ar kitokių plūduriuojančių medžiagų nė viename ežere nerasta. Elektrėnų savivaldybėje stebimų maudyklų ir poilsio zonų vandens kokybės rezultatai…

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: EKU AUTOBUSŲ EISMAS PO KARANTINO 2020 – 06 – 17

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS    EKU AUTOBUSŲ EISMAS PO KARANTINO  Informacijos šaltinis:    (EKU) Portale paskelbta: 2020 – 06 – 17 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  Keleivių dėmesiui! (Naujausia informacija susijusi su tvarkaraščių pakeitimais)  2020-06-17  INFORMUOJAME,kad nuo 2020 m. birželio 17 d. visiškai atnaujinamas vietinių autobusų eismas darbo dienomis ir dalinai atnaujinamas savaitgalio dienomis. Primename, kad kursuojame vasaros laikotarpiu galiojančiais grafikais, sekančiais maršrutų reisais:   EKTRĖNAI – TRAKAI    7:00 val. Iš Elektr.c., 9:15 val. iš Trakų AS, šešt. ir sekm.;   8:00 val. iš Elektr.c, 9:15 val. iš Trakų AS, darbo dienomis;…

 VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: UGDYMAS # 2020 – 06 – 16

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  UGDYMAS Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 06 – 16 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  MOKYKLŲ, PADEDANČIŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) ORGANIZUOTI VAIKŲ UGDYMĄ (UGDYMĄSI) ŠEIMOJE PAGAL PRIEŠMOKYKLINIO, PRADINIO, PAGRINDINIO, VIDURINIO UGDYMO BENDRĄSIAS PROGRAMAS, SĄRAŠAS 2020-06-16 Informuojame, kad Elektrėnų savivaldybėje patvirtintas mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (ugdymąsi) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašas: Elektrėnų „Versmės“ gimnazija; Elektrėnų sav. Semeliškių gimnazija; Elektrėnų sav. Vievio gimnazija; Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazija; Elektrėnų sav. Kietaviškių pagrindinė mokykla; Elektrėnų pradinė mokykla; Elektrėnų sav. Vievio Jurgio…

VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: KVIEČIA ŪKININKUS # 2020 – 06 – 13

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  KVIEČIA ŪKININKUS Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2020 – 06 – 13 Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  Kviečiame į ūkininkų susirinkimą-susitikimą 2020-06-12 K V I E T I M A S 2020 m. birželio 17 d.10.00 val. vyks ūkininkų susirinkimas-susitikimas, adresu: Liepų g. 15, Gilučių k., Elektrėnų sen. (Gilučių seniūnijos patalpos). Susirinkime bus aptarti ekologiniai, pasėlių draudimo, paramos ir kiti klausimai. Organizuoja LR ŽŪR organizatorė savivaldai Janė Mandeikienė, tel. 8 611 35 826