BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS APIE ŽEMĖS ŪKĮ # 2020 – 01 – 09 AKTUALIJOS

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  APIE ŽEMĖS ŪKĮ 2020 – 01 – 08 Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  2020-01-07 Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą 2020-01-07 Kvietimas teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Rizikos valdymas“ veiklos sritį „Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos“, susijusią su ūkinių gyvūnų draudimo įmokų kompensavimu Nacionalinė mokėjimo agentūra prie žemės ūkio ministerijos (toliau – agentūra) kviečia teikti paraiškas gauti paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (toliau – KPP) priemonės…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  // KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   III  DALIS # 2020 – 01 – 08

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   III  DALIS 2020 – 01 – 08 Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  2020-01-07 KULTŪROS VEIKLOS IR SPORTO PLĖTOJIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 05)   Biudžetiniai metai 2020 m. Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Kodas Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1 Architektūros ir kraštotvarkos skyrius 2 Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7 Švietimo, kultūros ir sporto skyrius 11 Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14 Elektrėnų savivaldybės administracijos Beižionių seniūnija 188750885 22 Elektrėnų savivaldybės administracijos…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  // KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   II  DALIS # 2020 – 01 – 08

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   II  DALIS 2020 – 01 – 07 Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  2020-01-08 SOCIALINĖS APSAUGOS PLĖTOJIMO PROGRAMOS APRAŠYMAS (Nr. 03) Biudžetiniai metai 2020 m. Asignavimų valdytojo/priemonių vykdytojo pavadinimas Asignavimų valdytojo kodas Priemonių vykdytojo kodas Elektrėnų savivaldybės administracija 188756190 1 Finansų ir strateginio planavimo skyrius 7 Socialinės paramos skyrius 9 Ūkio plėtros ir investicijų skyrius 14 Elektrėnų socialinių paslaugų centras 181631711 52 Elektrėnų socialinės globos namai 181631711 60 Elektrėnų šeimos namai…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   I DALIS # 2020 – 01 – 07

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  KVIETIMAS  SUSIPAŽINTI  SU ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS 2020 – 2022 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PROJEKTU   I DALIS 2020 – 01 – 07 Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  2020-01-07 Kviečiame gyventojus susipažinti su Elektrėnų savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano projektu ir teikti pasiūlymus ir pastabas. Jūsų pasiūlymų ir pastabų lauksime iki 2020 m. sausio 20 d. el. paštu oksana.saleciene@elektrenai.lt, tel. (8 528) 58 097 ir raštu Elektrėnų savivaldybės administracijai. Elektrėnų savivaldybės 2020–2022 metų strateginis veiklos planas (SVP (26.7 kb)) 1 priedas. Asignavimų valdytojų ir priemonių…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS  # 2019 – 12 – 25

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ GYVENTOJŲ PRIĖMIMO GRAFIKAS  2019 – 12 – 25 Šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  2019-12-20 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NARIŲ VYKDOMO GYVENTOJŲ PRIĖMIMO VYRIAUSYBĖS PRIIMAMAJAME (GEDIMINO PR. 11, VILNIUS) 2020 METŲ SAUSIO – KOVO MĖNESIAIS GRAFIKAS Krašto apsaugos ministras Raimondas Karoblis                  sausio 22 d.               15.00 – 17.00 val. Vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė                           sausio 29 d.               15.00 – 17.00 val. Užsienio reikalų ministras Linas Antanas Linkevičius           vasario 4 d.                13.00 – 16.00 val. Žemės ūkio ministras Andrius Palionis         …

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // APIE SOCIALINIUS, JAUNIMO REIKALUS # 2019 – 12 – 24

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS APIE SOCIALINIUS, JAUNIMO REIKALUS 2019 – 12 – 19 Šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  I. Įgyvendintas projektas „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ 2019-12-19 Įgyvendintas projektas „Socialinių paslaugų plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau projektas), projekto kodas Nr. 08.1.1-CPVA-R-407-01-0007. Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Elektrėnų savivaldybės lėšos. Elektrėnų savivaldybės administracijos projekto partneris – Elektrėnų socialinės globos namai. Projekto tikslas – plėsti socialines paslaugas senyvo amžiaus asmenims ir asmenims su negalia bei socialinės rizikos asmenims Elektrėnų savivaldybėje. Projekto tikslui pasiekti atliktas nenaudojamų Elektrėnų socialinės globos…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // APIE  MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO REZULTATUS # 2019 – 12 – 19

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS APIE  MOKINIŲ PASIEKIMUS 2019 – 12 – 19 Šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  Nacionalinio mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai Elektrėnų savivaldybėje 2019 metais 2019 – 12 – 18   Pastaruosius šešerius metus Elektrėnų savivaldybės administracija inicijuoja ir dalyvauja  nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime (toliau – NMPP). Šis patikrinimas nuo 2017 metų jau tapęs visuotiniu (dalyvauja 57 savivaldybės iš 60). NMPP paskirtis – suteikti švietimo dalyviams grįžtamojo ryšio informacijos apie mokinių mokymosi rezultatus. Ši informacija reikalinga sprendimams priimti, kaip toliau galėtų būti tobulinamas mokymas ir mokymasis mokinio, mokytojo,…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // APIE CIVILINĖS PIROTECHNIKOS NAUDOJIMĄ IR APIE LEDO RITULĮ  # 2019 – 12 – 19

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS APIE CIVILINĖS PIROTECHNIKOS NAUDOJIMĄ IR APIE LEDO RITULĮ  2019 – 12 – 19 Šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  I. Informacija savivaldybės gyventojams ir svečiams dėl civilinės pirotechnikos priemonių naudojimo 2019-12-17 Atsižvelgdami į šventiniu laikotarpiu civilinės pirotechnikos priemonių masinį naudojimą informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo 17 straipsnio 1 dalimi draudžiama: 1) platinti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo mokyklų; 2) naudoti civilines pirotechnikos priemones (išskyrus F1 kategorijos fejerverkus) arčiau kaip 30 metrų nuo…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // APIE SOCIALINIUS REIKALUS BEI PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJĄ # 2019 – 12 – 02

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS APIE SOCIALINIUS REIKALUS BEI PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJĄ 2019 – 12 – 02 Šaltinis: www.elektrenai.lt Aktualios šaltinio informacinės medžiagos:  I Įgyvendintas projektas  „Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“  2019-11-29 Įgyvendintas projektas „Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau projektas), projekto kodas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0001. Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Elektrėnų savivaldybės lėšos. Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems Elektrėnų savivaldybės gyventojams. Projekto įgyvendinimo metu praplėstas Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto fondas: – Elektrėnų ir Vievio miestuose nupirkta: vienas keturių kambarių butas, vienas trijų kambarių butas,…

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // APIE PAVOJUS PASIRODŽIUS PIRMAJAM LEDUI BEI APIE ŽEMDIRBIŲ REIKALUS # 2019 – 11 – 27

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS APIE PAVOJUS PASIRODŽIUS PIRMAJAM LEDUI BEI APIE ŽEMDIRBIŲ REIKALUS 2019 – 11 – 27 Šaltinis:  www.elektrenai.lt Aktualios šaltinio informacinės medžiagos: I Pirmasis ledas ypač pavojingas 2019-11-27 Paspaudus šaltukui ir užšalus vandens telkiniams, prasideda pramogų metas vaikams, kuriuos vilioja žaidimai ant ledo, žvejai skuba pasimėgauti poledine žūkle. Svarbu prisiminti, kad tiems, kurie nežino ar nesilaiko saugaus elgesio ant ledo taisyklių, prasideda ne pramogų, o pavojų metas. Elektrėnų priešgaisrinės priežiūros pareigūnai primena, kokie pavojai tyko ant užšalusių vandens telkinių ir kaip elgtis įvykus nelaimei. Lipti ar…