I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <25> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 18 DALIS # 2022 – 01 26

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 25 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 26  „APSIVALYMAS“ 18 DALIS NĖRA MUMS SVETIMO, NES VISKAS MŪSŲ! Zuki augo kaip labai gabi mergaitė. Ji ne tik puikiai mokėsi mokykloje, bet ir baigė ją dviem metais anksčiau už savo bendraamžius. Lariados pastangos treniruojant Zuki davė puikių rezultatų – jau būdama 14 metų Zuki tapo Pirmtakų Amazone, dažnai kalbėdavo Amazonių Sueigose. Būdama 15 metų Zuki baigė mokyklą ir…

I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <24> :STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 17 DALIS # 2022 – 01 – 25

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 24 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 25  „APSIVALYMAS“ 17 DALIS NE AMŽINA AŠ, GIMUSI GYVENIMUI! Bus perduotas į tavo valdą Pasaulio mano atspindys. Bėgo metai. Mažytė Zuki lankė mokyklą bei įvairias treniruotes. Ji beveik neturėjo laisvo laiko. Kaip, beje, ir Lariada. Atsakomybė už atgimstančią Pirmtakų Planetą nė kiek neleisdavo atsipalaiduoti. Bet vieną parą iš dešimties Lariadą ilsėdavosi. Išvykdavo su mažyte Zuki į kažkurią iš savo…

I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <23> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 16 DALIS # 2022 – 01 – 24

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 23 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 24  „APSIVALYMAS“ 16 DALIS AŠ PADOVANOSIU TAU IETĮ! „Aš padovanosiu tau ietį, Zuki. Tik ne šią minutę“ – vis kartojo ir kartojo Princesė, žvelgdama į ramiai miegančią mažylę. „Tik ne šią minutę, tau nerūpestingą… Juk ietis – tai mano esybės dalis! Tai dalis manęs, dalis gyvenimo manojo… Mano ietis yra ir jėga, ir Narsa manoji. Bet padovanoti ietį, –…

I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <22> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 15 DALIS # 2022 – 01 – 23

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 22 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 23  „APSIVALYMAS“ 15 DALIS MAŽYTĖ ZUKI Pirmtakų Princesė Lariada, netekusi artimos draugės Amazos, neieškojo jokių naujų santykių. Visą save Princesė atiduodavo savo didingai Misijai – taikaus gyvenimo kūrimui planetoje, išvaduotoje iš ragatų priespaudos. Lariada ypač rūpinosi Amazonių Judėjimu. Išsipildė jos didžioji svajonė – kadaise jos sukurtas Narsuolių Būrys tapo Judėjimu, nepaliaujamai gausinančiu savo gretas visoje planetoje. Gal tai ir…

I.: IŠMINTIS / KŪRYBA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <499 / 610> ČIPOLINAS IR DIRSČIUKAS IV # 2022 – 01 – 23

I.: IŠMINTIS / KŪRYBA  ROMUALDO ČERNECKIO 499 / 610 ČIPOLINAS IR DIRSČIUKAS IV 2022 – 01 – 23 Č.:   – Labas diena!    D.:   – Labas!    Č.:  – Kas naujo? D.: Šios savaitės penktadienį , kai jau grįžau iš Elektrėnų, mane pasiekė liūdna žinia: mirė portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės bičiulė, informacinių medžiagų autorė, Lietuvos pensininkų sąjungos „Bočiai“ Kaišiadorių bendrijos pirmininkė Marytė Petkevičienė, tad kartu su jos artimaisiais,kitais ją pažinojusiais žmonėmis nuoširdžiai gedime. Kita, jau gera informacija! Savo jubiliejinį gimtadienį atšventė mano bičiulė, Lietuvos pensininkų…

I.: IŠMINTIS / KŪRYBA # JERONIMO LAUCIAUS P. <69 / 113> FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS „AR ATRASI TYLOS KŪRĖJO KELIĄ“ (2022 M. SAUSIO 24 – 30 D.) # 2022 – 01 – 23

I.: IŠMINTIS / KŪRYBA JERONIMO LAUCIAUS  69 / 113 JERONIMAS LAUCIUS, FORTŪNIŠKOS gyvenimo meilės ir sėkmės jums linkintis  Lietuvos „Žinijos“ draugijos POZITYVISTŲ klubo steigėjas,  rašytojas , individualių energetinių seminarų lektorius  2022 – 01 – 23 FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS „AR ATRASI TYLOS KŪRĖJO KELIĄ“     (2022 M. SAUSIO 24 – 30 D.) „Apšekšniję mūsų žiemos …“. Tokiais žodžiais Salomėja pradėjo savo pasakiškai raminančią lopšinę. Ir dabar „ilgais žiemos vakarais“ siaučia „sniego pūgos“, svajonėse ieškome „sidabro šulinių“, bet tas „trečias brolis“ jau ne Jonas, ir ne raitelis, o kartais ir sunkiai suvokiamų sprendimų, nuo…

I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <21> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 14 DALIS # 2022 – 01 – 22

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 21 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 22  „APSIVALYMAS“ 14 DALIS PIRMOJI KARŪNUOTOJI „Amazonės – PIrmtakų civilizacijos ramstis“ – paskelbė Lariada. Ir tikrai, Amazonės puikiai vadovavo Planetai. Niekad nereikėdavo ką nors kartoti. Visi Amazonių nurodymai buvo neginčijami bei nesvarstomi, jie turėjo būti besąlygiškai vykdomi. Paaukok pliurpalus vardan reikalo! – tokia buvo viena iš pagrindinių Amazonių nuostatų. Amazonės tapo savotišku srautu, arba, kalbant žemiečių terminais, – partija,…

I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <20> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 13 DALIS # 2022 – 01 – 20

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 20 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 20  „APSIVALYMAS“ 13 DALIS AMAZONĖS, PIRMYN! Amaza buvo palaidota su beribiu liūdesiu ir su didžiule pagarba. Atsisveikinti su viena iš andromediečių Desanto vadovių atvyko ne tik jos bendražygiai ir bendražygės, bet ir dešimtys tūkstančių pažangių Pirmtakų Planetos gyventojų. Niekingus sąmokslininkus, žudikus Judifą ir Agdymą sušėrė rausviesiems krokodilams – plėšriausiems Pirmtakų Planetos gyvūnams. Narsuolių Būrys tęsė savo kovą už Pirmtakų…

I. KŪRYBA # KITŲ AUTORIŲ P. <19> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 12 DALIS # 2022 – 01 – 19

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 19 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 19  „APSIVALYMAS“ 12 DALIS MIRTINAS SĄMOKSLAS Atrodė, jog viskas klostosi puikiai, ir niekas nepranašavo bėdos. Ir nebuvo numanančiųjų, kad tarp nepribaigtų ragatų bręsta sąmokslas. Tuo metu visi vadovaujantys postai Pirmtakų Planetoje (taip ėmė vadintis Hurgaja) jau priklausė Lariados vadovaujamo Narsuolių Būrio merginoms. Tačiau tarp ragatiškų atplaišų stiprėjo nepasitenkinimas. „Kodėl valdžia nerenkama, kodėl rinkimų teisė nepriklauso VISIEMS, kodėl tik kažin…

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ P. <18> „STRĖLĖ“ FANTASTINIS ROMANAS „APSIVALYMAS“ 11 DALIS # 2022 – 01 – 18

I. KŪRYBA KITŲ AUTORIŲ 18 FANTASTINIS ROMANAS „STRĖLĖ“,  WWW.DIRST.LT                                       2022 – 01 – 17  „APSIVALYMAS“ 11 DALIS RAGATAI – TAI SIELOS BŪSENA Tarp daugelio „buvusiųjų“ (kurie prisiekinėjo – „mes ne ragatai“), taip pat iš dalies tarp andromediečių, ėmė kaltis nepasitenkinimo daigai. Esą „valdžia turi būti renkama, o Narsuolių Būrio merginos ją paėmė spyriais, ietimis, ir lazpistais“. Į visa tai Lariada atsakė pareiškimu, kuriame, be kita ko, buvo sakoma: „Ragatai – tai ne…