DIRST: SUSIPAŽINKIME. AŠ ESU ANDRIUS ŠIMKUS

Andrius Šimkus, VMM akordeono mokytojas  DIRST: SUSIPAŽINKIME. AŠ ESU ANDRIUS ŠIMKUS  2019 – 06 – 10 Apie savo mokslo metus Esu žemaitis. Gimiau 1976 m. Biržuvėnų kaime (Telšių r.). Po dešimtmečio Telšių muzikos mokykloje pradėjau mokytis groti akordeonu. 1992 – siais įstojau į Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją, o 1997 m. – į Lietuvos muzikos ir teatro akademiją (LMTA). 2004 m. LMTA baigiau bakalauro studijas lektoriaus G. Smolsko klasėje. Toliau siekiau žinių profesoriaus E. Gabnio klasėje ir 2006 – siais įsigijau pedagogo magistro laipsnį. Studijų metais su įvairiais ansambliais aktyviai koncertavau,…

Žemaičių bibliofilas Nr. 8.( 10 d., X ) Plungės krašto knygos kultūros kūrėjai

Atsiuntė GINTAUTAS ČERNECKIS  Žemaičių bibliofilas Nr.8 ( 10d., X) Plungės krašto knygos kultūros kūrėjai Vanda Makauskienė, Plungės Senamiesčio mokyklos lituanistė (Tęsinys X)  2019 – 06 – 07  Černeckis supažindina moksleivius su tarpukario Plungės „Vilnies“ knygyno leidiniais  Istorijos mokytojo Gintauto Černeckio parengta ir įgyvendinama edukacinė programa ,,Knyginė Žemaitija: Plungės krašto knygos kultūros kūrėjai“ atvėrė vartus Plungės Senamiesčio mokyklos 5–7 klasių mokiniams į krašto praeitį. Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, su mokytoju ir klasių vadovais vaikštinėjo, atrodytų, įprastomis ir gerai pažįstamomis Plungės gatvėmis ir tarsi iš naujo skaitė savo miesto istoriją. Pirmasis stabtelėjimas – Žemaičių…

Žemaičių bibliofilas Nr.8 (9d., IX )Pokalbis apie lakonikas

Atsiuntė GINTAUTAS ČERNECKIS  Žemaičių bibliofilas Nr. 8 (9 d., IX) Pokalbis apie lakonikas Literatė Ilona Linkevičienė kalbina lakonikų autorių Gintautą Černeckį (Tęsinys IX)      2019 – 05 – 24  ……. – Kas yra lakonika? Kokią ji neša žinią? – Lakonika– minties kūryba. Vidinio potyrio pranešimas. Toks mąstančios sielos simbolinis kalbėjimas. Simbolinio mąstymo ypatybė – vaizduotės siekimas apimti visumą. Lakonikose kalbama apie žmogų, augantį iš vidaus. Jose atsispindi vidinio pasaulio skaidrumas. Poetas Vladas Braziūnas knygos „Lakonikos“ sutiktuvėse Vilniaus universiteto P. Smuglevičiaus salėje pastebėjo, „jog šios lakonikos – šviesos laiškai suklusti…

Prasmingos  Jono Lauciaus mintys

JONAS PAULAUSKAS, leidinio analitikos ir humoristikos skyriaus vedėjas  JONO LAUCIAUS MINTYS 2019 – 05 – 21 Pasveikinęs su vasariškomis gegužės dienomis, portalo www.dirst.lt kūrybinės grupės narys, internetinio leidinio”Skvarbus žvilgsnis į būtį”  analitikos ir humoristikos skyriaus vedėjas Jonas Paulauskas atsiuntė prasmingą ištrauką iš Jono Lauciaus knygos „Vaistažodžiai“. Tad publikuojame.   „GYVO VANDENS PASIRINKIMAS Gale savo sodybos žmogus pastatė dailią svirtį, pakabino naują kibirą, bet šulinio nekasė. Visi aplinkiniai šaipėsi iš jo, tuntais slinkdavo tokio dyvo pasižiūrėti, kad paskui galėtų kitiems papasakoti apie tą juokinantį pasaulį keistuolį. Gyvi požeminiai vandenys, matyt, suprato to…

Lietuvos dailininkų asociacijos „Tiltas“ paroda Kijeve

Romualdas Černeckis  Lietuvos dailininkų asociacijos „Tiltas“ paroda Kijeve Portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinė grupė gavo bukletą, kuriame ukrainiečių kalba informuojama, jog nuo balandžio 25 d. mėnesį Ukrainos menų nacionalinėje akademijoje vyksta lietuvių dailininkų asociacijos „Tiltas“ („BrÜcke”/”Mist”) paroda, skirta Nidos tradicinių tapybos plenerų 25 metų (1995 – 2019) sukačiai paminėti. Pateikiame trumpą informacinę santrauką lietuviškai. Anot tarptautinių tapybos plenerų Nidoje organizatoriaus Sauliaus Kruopio, šįmet bus švenčamas tokių kūrybinio pobūdžio renginių 25 jubiliejus. Mobiliosios parodos “Nidos ekspresija” rengtos Vokietijoje, Latvijoje, Indijoje, Italijoje, Suomijoje, Danijoje, Estijoje, Rusijoje, Čekijoje, Baltarusijoje,…

Valdovų rūmuose – prasminga LŽS 90-mečio šventė

Vytautas Žeimantas Valdovų rūmuose – prasminga LŽS 90-mečio šventė 2019-03-27 Tinklalapio www.dirst.lt leidinio “Skvarbus žvilgsnis į būtį” kūrybinės grupės narys, būties analitikas bei humoro propaguotojas Jonas Paulauskas atsiuntė Vytauto Žeimanto straipsnį ir nuotrauką su prierašu: “Tarp tų 10-ies apdovanotųjų – du mano labai geri pažįstami: viena – buvusi dėstytoja Audronė Nugaraitė, kitas – įžymusis bendrakursis Henrikas Vaitiekūnas. Na, aišku, ir Vytautas Žeimantas…“. Publikuojame V. Žeimanto straipsnį.  Asta Kažukauskienė, Virginija Motiejūnienė, Vytautas Žeimantas, Aurelija Arlauskienė, Vytaras Radzevičius, Birutė Mačienė, Audronė Nugaraitė, Henrikas Vaitiekūnas, Dainius Radzevičius, Domas Šniukas. Gedimino Zemlicko nuotrauka Iš…

SIMONO DAUKANTO BIBLIOFILŲ KLUBO LAIKRAŠTIS ŽEMAITIJOS BIBLIOFILAS Nr.8 (1d., I)

Įdomi žinia iš Žemaitijos Šių metų sausio pradžioje tinklalapio www.dirst.lt  internetinio leidinio ʺSkvarbus žvilgsnis į būtįʺ kūrybinė grupė gavo Simono Daukanto bibliofilų klubo vadovo  Gintauto Černeckio (Plungė) atsiųstą laikraštį ʺŽemaičių bibliofilasʺNr. 8. Informacinę medžiagą publikuojame dalimis mums prieinamu formatu.   Taigi, žemaičių knygiai.  Manome, kad pravartu dirstelėti į jų pasaulėjautą… Romualdas Černeckis Jonas Paulauskas  Atsiuntė Gintautas Černeckis I. SIMONO DAUKANTO BIBLIOFILŲ KLUBO LAIKRAŠTIS * 2018 M. gruodžio 6 D., KETVIRTADIENIS * ISSN 1392-9100 * NR. 8 (1 d., I) Redakcijos žodis   Knygos žmogus Knygių aplinkoje sakoma, kad žmogus, draugaujantis su knyga,…

DVI SĖKLYTĖS (Eilėraščius skiriu savo 3-jų metų anūkėlei)

Lionė Bulaukienė (Kaišiadorys)   DVI SĖKLYTĖS (Eilėraščius skiriu savo 3-jų metų anūkėlei)   😜 MAN PAVASARĮ MAMYTĖ DAVĖ SĖKLAS DVI BALTAS. IR PARODĖ KURIOJ VIETOJ PADARYT JOMS DUOBUTES.   DAR PASAKĖ MAN MAMYTĖ: – JEI JAS PRIŽIŪRĖSIU, MOLIŪGĖLIAI KAI UŽAUGS, KOŠĖS DAUG TURĖSIU.   ATVAŽIAVUS RUDENĖLIUI PER MIŠKUS IR PER DARŽUS, MANO VIENAS MOLIŪGĖLIS TAPO DIDELIS, PUTLUS.   TĄ MOLIŪGĄ, STORAŽANDĮ RIDENAU Į KARUČIUS IR PADĖJAU JĮ MAMYTEI, PARSIVEŽT Į NAMUČIUS. MOLIŪGAS KAS DARŽE TENAI TARP LAPŲ ŠITAIP GELTONUOJA? KAIP MĖNULIS DANGUJE LYSVĖJE PUŠKUOJA. TAI MOLIŪGAS – TAS STORULIS IŠ VISŲ…

Mano eilėraščiai

Lionė Bulaukienė (Kaišiadoriš r.)  Mano eilėraščiai   SUGRĮŽK Sugrįžk tu su pavasariu, Su bundančia gamta, Su sidabrine rasos ašara, Su vyturio daina.    Mes paklausysim gervės klyksmo, Lakštingalos giesmės, Sraunaus šaltinio šėlsmo Ir jo sraunios versmės.   Sulos pasiūlys beržas Išgert, atsigaivint. Šio medžio kraujo lašas Tau širdį nuramins.    Sugrįžk! Ko nuėjai į tolį Tu vieškeliais pilkais? Ir atsigręžt nenori, Pasigrožėt laukais.   Tu nuėjai…Kartu nuėjo viskas… Meilė… Jausmai širdies… Aš nežinau, ar liks kas? Gal taip geriau?..Išties?..   JAU NEGRĮŠIU (tarmiškai)  Kap norėčia vaikystėn sugrįžti, Palakstyti basa per pievas, Po…