ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI)  /  VI (PABAIGA) //  NESISTEMINĖS PARTIJOS-VIRŠRIBIO IR UŽRIBIO SIMBIOZĖ  / (Mano pamąstymai) / 2109 – 10 – 27

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I -VI (PABAIGA) NESISTEMINĖS PARTIJOS-VIRŠRIBIO IR UŽRIBIO SIMBIOZĖ  (Mano pamąstymai)                                                                               SERGEJUS SOKOLOVAS, mateatikas (Kaunas) 2019 – 10 – 27 VI Dabar pasidalinsiu mintimis apie vadinamųjų nesisteminių partijų (politinių darinių) atsiradimą bei perspektyvųjį spektrą. Manau, kad tokio pobūdžio politiniai dariniai tam tikra prasme yra sisteminiai, nes…

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) IV / „GAMTOS DALYS“ IR „VIRŠRIBIAI“ (Mano pamąstymai) / 2019 – 10 – 13  /

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) „GAMTOS DALYS“ IR „VIRŠRIBIAI“ POLITIKOJE   (Mano pamąstymai)  IV SERGEJUS SOKOLOVAS, matematikas (Kaunas)  2019 – 10 – 13 Pirmose trijose dalyse pateikiau vadinamąją teminę metodologiją. Dabar nagrinėdamas politinių prieštarų bei kautynių klausimus pereisiu prie jos taikymo. Ir toliau disponuosiu „gamtos dalių“ bei „gamtos viršribių„ sampratomis. Gamtą rekomenduoju suvokti kaip visuomenę, jos sluoksnius, objektyvius žmonių bei jų grupių lūkesčius (viltis), taip pat ir kaip visuomenės vystymosi dėsnių poveikio fragmentų visumą. Mano pamąstymuose ir toliau susidursime su proceso dalyviais (atitinkamomis gamtos dalimis), kurių vystymosi…

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) III / TIKĖJIMAS, ŽINOJIMAS, ĮSITIKINIMAS, NEIGIMO NEIGIMAS / 2019 – 0 – 07

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) TIKĖJIMAS, ŽINOJIMAS, ĮSITIKINIMAS, NEIGIMO NEIGIMAS   (Mano pamąstymai)  III SERGEJUS SOKOLOVAS, matematikas (Kaunas)  2019 – 10 – 07 Prisiminkime senovės laikų žmones. Jie, mūsų proprotėviai, kurių paveldo „biznio mokslas“ kratosi, aiškindavo savo tiesas itin paprastai ir aiškiai: „Žemė yra plokščia! Jeigu būtų apvali, visi vandenys nuo jos nutekėtų“. Žaviuosi ne teiginiais apie Žemės formą, kuriuos dėsningai paneigė dialektinis neigimo neigimas. Keri paties tuomečio neigimo logika, realizavusi geležinį dedukcijos principą, kuris yra bet kokios analizės visavertiškumo būtinoji sąlyga. Nepamirškime, jog tai buvo senovės…

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) II / TIKĖJIMAS PRIEŠ ŽINOJIMĄ, ŽINOJIMAS PRIEŠ TIKĖJIMĄ. PRIEŠYBIŲ VIENYBĖ / (Mano pamąstymai) / 2019 – 10 – 03

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) TIKĖJIMAS PRIEŠ ŽINOJIMĄ, ŽINOJIMAS PRIEŠ TIKĖJIMĄ. PRIEŠYBIŲ VIENYBĖ (Mano pamąstymai)  SERGEJUS SOKOLOVAS, matematikas (Kaunas)  2019 – 10 – 03 II Mistika? Anaiptol…. Apskritai, ar yra „mistikos absoliutas“? Manau, jog būta tik nepažintų reiškinių. Tikėjimas prieš „žinojimą“. Ne, tai nėra joks vulgarus prieštaravimas, neva pašauktas ugnimi bei kardu sunaikinti „alternatyvą“. Tai – nuostabi simbiozė, priešybių vienybės išraiška ir nuostabių pavyzdžių begalė… Paparčio žiedas. Tai tik paprotys? Ar tikrai papartis nežydi? Bet gal mes tiesiog dar neradome jo tokio? Gal dar nesugebėjome užtikti kelio,…

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ I / (I – VI) / GAMTOS DALYS IR „VIRŠRIBIAI“(Mano pamąstymai) / 2019 – 10 – 10

ŽVILGSNIS Į KAUTYNES PER MORALĖS PRIZMĘ (I – VI) GAMTOS DALYS IR „VIRŠRIBIAI“ (Mano pamąstymai)  2019 – 10 – 01 SERGEJUS SOKOLOVAS, matematikas (Kaunas)  I Itin dažnai tai, ką randame, skubame įamžinti, o ką atmetame, vengdami grįžtamosios spiralės didžiuodamiesi stengiamės kuo greičiau sutrypti. Ir negalvojame, jog šie du dalykai turėtų nesusipriešinti, nesusikirsti niekuomet nelaimėsiančiose lažybose, o vienas kitą papildyti, kad kaskart gimtų atitinkama energinga „plius- minus“ simbiozė. Juk nėra nieko veržlesnio už priešybių vienybę. Ir čia mes randame panašumų su Gamta, t.y. su mus supančia tiek fizine, socialine, tiek dvasine…