ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis  ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime  Kovo 22 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos (ESŽB) „Spindulys“ ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo per 30 ESŽB narių. Nuveiktą darbą už 2018 metus apžvelgė šios organizacijos pirmininkė Marija Kazbarienė. Pasak jos, iki praėjusių metų gruodžio 31 d. organizacijoje buvo 58 nariai, tarp kurių 34 neįgalieji, 12 šeimos narių, 2 vaikai, 12 asmenų be grupės. ESŽB dienos užimtumo veikla, kurioje dalyvavo 38 žmonės su negale bei 11 šeimos narių, vykdyta du kartus per savaitę. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos 1335 paslaugos. „Spindulio“ vadovė informavo susirinkusiuosius apie…

ESŽB kalėdinėje šventėje

ESŽB kalėdinėje šventėje

Romualdas Černeckis  Kalėdinėje šventėje   Gruodžio 21 d. Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija (ESŽB) ʺSpindulysʺ (vad. Marija Kazbarienė) savo nariams surengė kalėdinę šventę. Joje dalyvavo apie 30 neįgaliųjų. Visus susirinkusiuosius pasveikino M. Kazbarienė. Po to apie Kalėdų tradicijas papasakojo šios organizacijos darbuotoja Vilma Augustaitytė. Renginio metu kiekvienas parašė po šventinį linkėjimą. Pageidavusieji  tarė sveikinimo žodį. Šventę ESŽB nariai baigė prie saldumynų stalo.  Nuotraukos:         

Dainavo Švenčionyse

Dainavo Švenčionyse

Romualdas Černeckis   Dainavo Švenčionyse Gruodžio 5 d. Lietuvos pensininkų sąjungos ʺBočiaiʺ Elektrėnų bendrijos mišrus ansamblis ʺDubijaʺ (senjorų organizacijos pirmininkė Birutė Kizienė, meno kolektyvo vadovė Nijolė Ramanauskienė) dalyvavo Švenčionių kultūros centre vykusioje neįgaliųjų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės šimtmečiui bei šalies neįgaliųjų draugijos (ND) 30 – šimtmečiui paminėti. Jis atliko dainas ʺAtgimstančiai Lietuvaiʺ, ʺŽuvėdraʺ, ʺMes žengiam per gyvenimąʺ, ʺElektrėnaiʺ. Susirinkusius neįgaliuosius ir pagyvenusiuosius pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės vadovai, Lietuvos ND pirmininkė Jelena Ivančenko, atvykusių ND atstovai. Renginyje pasirodė 11 meno kolektyvų iš Elektrėnų, Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių, Visagino, Ignalinos, Utenos, Zarasų r., Vilniaus…

EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime

EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime

Romualdas Černeckis  EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime Spalio 12 d. įvyko jau dvidešimtmetį veikiančios Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos (EKNS) neeilinis rinkiminis suvažiavimas. Vietos viešosios bibliotekos konferencijų salėje susirinkę EKNS nariai patenkino šios organizacijos penkerius metus dirbusios pirmininkės Laimos Klinkevičienės prašymą atleisti ją iš užimamų pareigų ir išsirinko naują vadovę. Prieš prasidedant neįgaliųjų forumui įvairius muzkinius kūrinius susirinkusiesiems atliko jaunas akordeonistas Marius Bauras. Į suvažiavimą atvyko ir L. Klinkevičienę pagerbė padėką įteikęs Elektrėnų krašto meras Kęstutis Vaitukaitis, jo pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, vietos neįgaliųjų draugijos,…

ESŽB  ” Spindulys”  ir toliau rūpinosi savo narių užimtumu

ESŽB  ” Spindulys”  ir toliau rūpinosi savo narių užimtumu

Romualdas Černeckis  ESŽB  ” Spindulys”  ir toliau rūpinosi savo narių užimtumu Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija (ESŽB)  ʺSpindulysʺ (vad. Marija Kazbarienė) ir š. m. balandį/liepą  kryptingai rūpinosi savo narių užimtumu: kiekvieną trečiadienį bei penktadienį jie leido laiką skaitydami, spalvindami pateiktus pavyzdžius, lipdydami iš molio, piešdami ant stiklo ir atlikdami kitus saviraišką skatinančius darbus. Rugpjūčio 1 d. apsilankus  bendrijos meninių gebėjimų lavinimo būrelio užsiėmime  tokio pobūdžio projekto  vykdytoja Ana Popok  mokė dalyvius  vėlimo darbų. Per tą laikotarpį ESŽB nariai klausėsi Elektrėnų savivaldybės  administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos  Violetos Šimkūnienės , vietos visuomenės…

ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis  ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime Kovo 14 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos (ESŽB) „Spindulys“ ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo apie 30 ESŽB narių. Nuveiktą darbą už 2017 metus apžvelgė šios organizacijos pirmininkė Marija Kazbarienė. Pasak jos, iki praėjusių metų gruodžio 31 d. organizacijoje buvo 57 nariai, tarp kurių 39 neįgalieji, 11 šeimos narių, 2 vaikai. ESŽB dienos užimtumo veikla, kurioje dalyvavo 43 žmonės su negale bei 14 šeimos narių, vykdyta du kartus per savaitę. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos 1087 paslaugos. „Spindulio“ vadovė informavo susirinkusiuosius apie kasdienės veiklos įgūdžių palaikymo,…

Atsiskaitė už 2017 – jų metų veiklą

Atsiskaitė už 2017 – jų metų veiklą

Romualdas Černeckis  Atsiskaitė už 2017 – jų metų veiklą Kovo 8 d. įvyko Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos (EKNS) kasmetinis ataskaitinis susirinkimas. Jame per 30 EKNS narių išklausė ketvirtus metus šiai organizacijai vadovaujančios Laimutės Klinkevičienės ir buhalterės Vilijos Banevičienės darbo ataskaitas už 2017 – sius, jas patvirtino. Savo pranešimą pirmininkė pradėjo prasmingomis mintimis: „Žmogus yra bendruomenėje gyvenanti asmenybė, todėl kai nusibosta keturios kambario sienos, amžinai tą patį berodanti televizija, susiėjus šiltas ir nuoširdus bendravimas priverčia pamiršti visas negalias bei negandas. Juk bendravimas geriau už gyvenime brangiausius vaistus“. Informuodama apie EKNS pernykštę…

EKNS tradiciškai pasveikino savo jubiliatus

EKNS tradiciškai pasveikino savo jubiliatus

Romualdas Černeckis EKNS tradiciškai pasveikino savo jubiliatus Nuoširdžiai besirūpindama savo nariais bei puoselėdama puikią tradiciją Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga (EKNS), kaip ir kasmet, vasario 1 – ją surengė popietę „Metai kaip daina“, kur pasveikino savo 27 jubiliatus. Bendruomenės ir neįgaliųjų dienos centro salėje 16 į iškilmę atvykusių jubiliatų šiltai pagerbė EKNS pirmininkė Laimutė Klinkevičienė bei jos aktyvas. Padedant akordeonistei Nijolei Ramanauskienei kiekvienas jų gavo po puikų eiliuotą ir muzikinį sveikinimą, po atminimo dovanėlę. Tokiu būdu buvo pagerbta devyniasdešimtmetė Aldona Ferencienė, aštuoniasdešimtmetės Aldona Akulevičienė, Valentina Aukštikalnienė, Firdina Nazmudinova, Aldona Osipiuk, septyniasdešimtmetės…

ESŽB „Spindulys“ – prieškalėdinis šventinis susitikimas

ESŽB „Spindulys“ – prieškalėdinis šventinis susitikimas

Romualdas Černeckis  ESŽB „Spindulys“ – prieškalėdinis šventinis susitikimas Gruodžio 20 d. Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos „Spindulys“ (ESŽB, pirmininkė Marija Kazbarienė) surengė prieškalėdinį šventinį susitikimą, kuriame dalyvavo 17 šios organizacijos narių. Susirinkusiuosius pasveikino „Spindulio“ vadovė M. Kazbarienė, o apie kalėdines tradicijas papasakojo ESŽB darbuotoja Vilma Augustaitytė. Kiek vėliau visi dainavo, skaitė eiles, spėjo mįsles, dalyvavo įvairiuose žaidimuose, Dovilė, Robertas, Žibutė saviškiams palinkėjo viso ko geriausio. Tada visi susirinko prie skanumynų stalo ir paragavo paruoštų gardėsių.  Nuotraukos: 

Žvilgt: paminėjo Tarptautinę neįgaliųjų dieną

Žvilgt: paminėjo Tarptautinę neįgaliųjų dieną

Romualdas Černeckis  Žvilgt: paminėjo Tarptautinę neįgaliųjų dieną Gruodžio 3 – ją minima Tarptautinė neįgaliųjų žmonių dieną. Ta proga lapkričio 28 d. Lietuvos žmonių su negalia sąjunga (LŽNS, iniciatorė projektų koordinatorė Ginta Žemaitaitytė) kartu su Elektrėnų krašto NS (EKNS, vad. Laima Klinkevičienė) Elektrėnų profesinio mokymo centre organizavo profesinių ir meninių įgūdžių varžytuves – abilimpiadą „Aš galiu viską!“, o gruodžio 3 d. EKNS, Elektrėnų neįgaliųjų draugija (END, Ona Medzikauskienė) bei Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija „Spindulys“ (ESŽB „Spindulys“, Marija Kazbarienė) surengė neįgaliųjų darbų parodą – mugę bei koncertą „Mes vienodi, mes norime būti…