Dainavo Švenčionyse

Dainavo Švenčionyse

Romualdas Černeckis   Dainavo Švenčionyse Gruodžio 5 d. Lietuvos pensininkų sąjungos ʺBočiaiʺ Elektrėnų bendrijos mišrus ansamblis ʺDubijaʺ (senjorų organizacijos pirmininkė Birutė Kizienė, meno kolektyvo vadovė Nijolė Ramanauskienė) dalyvavo Švenčionių kultūros centre vykusioje neįgaliųjų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės šimtmečiui bei šalies neįgaliųjų draugijos (ND) 30 – šimtmečiui paminėti. Jis atliko dainas ʺAtgimstančiai Lietuvaiʺ, ʺŽuvėdraʺ, ʺMes žengiam per gyvenimąʺ, ʺElektrėnaiʺ. Susirinkusius neįgaliuosius ir pagyvenusiuosius pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės vadovai, Lietuvos ND pirmininkė Jelena Ivančenko, atvykusių ND atstovai. Renginyje pasirodė 11 meno kolektyvų iš Elektrėnų, Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių, Visagino, Ignalinos, Utenos, Zarasų r., Vilniaus…

Mūsų Olytė  (Su jubiliejiniu gimtadieniu)

Mūsų Olytė  (Su jubiliejiniu gimtadieniu)

Lionė Bulaukienė (Kaišiadorių rajonas)  Mūsų Olytė  (Su jubiliejiniu gimtadieniu)   Lapkričio 8 – ąją kaišiadorietė Olytė Stakienė sutiko savo jubiliejinius metus. Gimtadienio proga ją pagerbėme mes, jos bičiuliai. Žmogus nepastebi, kaip prabėga nerūpestinga vaikystė, kaip nušuoliuoja jaunystė. Atrodo, tik ką mokosi, dirba, kuria šeimą, o štai jau ant kelių sėdi anūkai. Tokia ir mūsų Olytė. Nugyveno solidų amžių, užaugino vaikus, sūpavo anūkus, o dabar prie savęs glaudžia tris proanūkius. Ir kaip visur suspėja?   Ji vadovauja Kaišiadorių rajono bendrijosʺ Bočiaiʺ ansambliui “Rūta žalia” bei vietos trečio amžiaus universiteto meno kolektyvui…

KVK narių tradicjos: spaliukai šventė savo klubo narių jubiliejus

KVK narių tradicjos: spaliukai šventė savo klubo narių jubiliejus

Zigmantas Michnevičius (Trakų r.)  Autoriaus nuotraukos KVK narių tradicjos: spaliukai šventė savo klubo narių jubiliejus Paskutinis mėnesio antradienis – tai tradicinė kelininkų veteranų klubo (KVK) narių suėjimo diena. Manau, verta aprašyti praėjusią spalio 30 – ąją, ypatingą tuo, kad tąsyk pagerbėme 65-85 metų aną mėnesį gimusius KVK žmones. Pirmiausia tylos minute pagerbėme šiemet iškeliavusiuosius amžinybėn, tarp jų ir klubo narį vilnietį Antaną Petraitį, kurio 85 gimimo metines kartu atšventėme prieš pusmetį, kovo 28 ąją. Jis daugiau nei 20 metų atidavęs kelių statybos energetikos vystymui, naujų technologijų įdiegimui gamybos objektuose, buvo visų…

Grybavimas – kelininkų veteranų pomėgis ir bendravimo būdas

Grybavimas – kelininkų veteranų pomėgis ir bendravimo būdas

Rimantas Dieninis (Vilniaus rajonas, kelininkas veteranas) Grybavimas – kelininkų veteranų pomėgis ir bendravimo būdas  (Prisiminimai) Tu numegzk man, mama, kelią Iš vaikystės ir iš spindulių, Iš mirties, iš kur sugrįžt negalima, Kad galėčiau aš sugrįžti tuo keliu… Gal ne tokiais liūdnais posmais iš Marcelijaus Martinaičio eilėraščio norėtųsi pradėti Kauno veteranų grybavimo išvykos Dzūkijos giriose prisiminimus, bet šiuo metu rašant negaliu neprisiminti to ryto, kai rinkomės prie Lietkelprojekto rūmų, kur mūsų laukė autobusas. Kai aplink būrėsi linksmi besišypsantys kolegos, kai išgirdau Virginiją Žebrauskienę man sakant : „Labas rytas, Rimai”. Ir kas…

Mes, senjorai,  aplankėme Ukmergės  dvarus

Mes, senjorai,  aplankėme Ukmergės  dvarus

Korespondentas Justinas – Antanas Dobilas (Kaišiadorys)    Marytės Petkevičienės (Kaišiadorys) nuotraukos Mes, senjorai,  aplankėme Ukmergės  dvarus  Ankstyvą spalio rytmetį šviečiant saulutei mes, Kaišiadorių, Rumšiškių ir Žaslių Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) studentai, iškeliavome į Ukmergės rajoną. Ten, apsilankę dvaruose, susipažinome su senovės Lietuvos istorine būtimi. Išvykę iš Kaišiadorių, pravažiavę Žaslius, Elektrėnus, Vievį, Kernavę, Dūkštų gyvenvietę, pasukome į Maišiagalą, kur dar viduramžiais stovėjo nuo Vilniaus 20 kilometrų nutolusi pilis, daugelį šimtmečių saugojusi šalies sostinę nuo priešų. Vietoje apie vykusius lietuvių mūšius su kryžiuočiais, apie pirmojo ir antrojo pasaulinio karo metus mums papasakojo Kaišiadorių…

Išvyka į Baltarusiją

Išvyka į Baltarusiją

Romualdas Černeckis   Elenos Chaninos (Kaišiadorys) nuotraukos Išvyka į Baltarusiją Spalio viduryje (13 – 14 d.) Lietuvos pensininkų sąjungos ʺBočiaiʺ Kaišiadorių rajono bendrija (vad. Marytė Petkevičienė) organizavo išvyką į Baltarusiją. Ekskursijoje dalyvavo 18 šios organizacijos narių. Nuvažiavę į kaimyninę respubliką, kaišiadoriečiai apsilankė Minske. Pabuvoję muziejuose, pamatę pagrindinį miesto prospektą, daug kraštui svarbių monumentų ir paminklų, Vyriausybės rūmus, Svisločės upės pakrantę, Rotušę, Šv. Mergelės Marijos katedrą ir kt., šitaip jie susipažino su šalies sostinės praeitimi bei dabartimi. Vėliau ekskursantai nukeliavo į Minsko sritį, kur pasidomėjo Baltarusijos nacionaliniu istoriniu kultūriniu muziejumi – draustiniu…

Atšventė savo veiklos penkioliktąsias metines ir pasveikino jubiliatus

Atšventė savo veiklos penkioliktąsias metines ir pasveikino jubiliatus

Romualdas Černeckis   Atšventė savo veiklos penkioliktąsias metines ir pasveikino jubiliatus Spalio 27 d. Lietuvos pensininkų sąjungos (LPS) ʺBočiaiʺ Elektrėnų savivaldybės bendrija (vad. Birutė Kizienė) atšventė savo įkūrimo penkioliktąsias metines ir pasveikino organizacijos jubiliatus. Be šeimininkų šventėje, kuri vyko vietos viešosios bibliotekos konferencijų salėje, dalyvavo analogiški senjorų kolektyvai iš Alytaus, Birštono, Jonavos, Kauno bei Vilniaus. Prasidėjus renginiui B. Kizienė paprašė atsistojus pagerbti mirusius organizacijos narius, o po to papasakojo apie elektrėniškių bendrijos ʺBočiaiʺ veiklą (apie tai pastoviai rašėme portale www.dirst.lt ), paminėjo aktyviausius pagyvenusius žmones, už paramą padėkojo Lietuvos Respublikos Seimo…

Juozui Stepankevičiui – 85

Juozui Stepankevičiui – 85

Humoro skyrelio vedėjas, būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius)  Juozui Stepankevičiui – 85  Spalio 25 d. žinomas šalies kelininkas senjoras Juozas Stepankevičius kartu su internetinio leidinio www.dirst.lt kūrybinės grupės atstovais bei Vievio kelių muziejaus (VKM) darbuotojais paminėjo savo garbingą 85 – ių metų jubiliejų. Savo darbinę veiklą Lietuvos kelių sistemoje J. Stepankevičius – nusipelnęs Lietuvos kelių inžinierius, aktyviai dalyvavęs unikalaus šalyje VKM kūrime ir ilgai jam vadovavęs, pradėjo tolimais 1957 metais, kai baigęs Kauno politechnikos institutą pradėjo profesinę veiklą Alytaus AKV darbų vykdytoju. Po trijų tarnybos metų gimtajame mieste…

EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime

EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime

Romualdas Černeckis  EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime Spalio 12 d. įvyko jau dvidešimtmetį veikiančios Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos (EKNS) neeilinis rinkiminis suvažiavimas. Vietos viešosios bibliotekos konferencijų salėje susirinkę EKNS nariai patenkino šios organizacijos penkerius metus dirbusios pirmininkės Laimos Klinkevičienės prašymą atleisti ją iš užimamų pareigų ir išsirinko naują vadovę. Prieš prasidedant neįgaliųjų forumui įvairius muzkinius kūrinius susirinkusiesiems atliko jaunas akordeonistas Marius Bauras. Į suvažiavimą atvyko ir L. Klinkevičienę pagerbė padėką įteikęs Elektrėnų krašto meras Kęstutis Vaitukaitis, jo pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, vietos neįgaliųjų draugijos,…

VTAU pradėjo naujuosius mokslo metus

VTAU pradėjo naujuosius mokslo metus

Romualdas Černeckis   VTAU pradėjo naujuosius mokslo metus Spalio 11 d. Vievio trečiojo amžiaus universitetas (VTAU) pradėjo naujuosius mokslo metus. Ta proga per 40 VTAU klausytojų susirinko antrajame savivaldybės mieste veikiančioje kavinėje ʺSėkmės užeigaʺ. Kai susitikimo dalyviai sugiedojo universiteto himną, sveikinimo žodį tarė Vievio kultūros centro direktorė Audronė Stepankevičiūtė bei VTAU rektorė Audronė Davidavičienė. Abidvi pagerbė jubiliatus bei ženklesnius gimtadienius šventusius susitikimo dalyvius, tarp kurių šių eilučių autorių, Juozą Stepankevičių, Dalią Charūnienę, Janiną Marcinkevičienę, Zofiją Lučūnienę, Gemą Volodkienę, Oną Ratkevičienę, Justiną Rinkevičių, Česlavą Grotuzienę, Lidiją Kircun, Janiną Kanapickienę. Susiėjimo organizatoriai papasakojo…