I. SENJORŲ  DIENOS # RED.P.<6619> ELEKTRĖNŲ KRAŠTO PENSININKŲ BENDRIJOJE „BOČIAI“ # 2023-02-28

I. SENJORŲ  DIENOS

ROMUALDO ČERNECKIO

 

(RED.P.)

6619

ELEKTRĖNŲ KRAŠTO PENSININKŲ BENDRIJOJE „BOČIAI“

ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT

2023 – 02 –28

 ATASKAITINIAME – RINKIMINIAME SUSIRINKIME

Vasario 25 d. vidurdienį Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos patalpose įvyko pakartotinis vietos pensininkų bendrijos „Bočiai“ ataskaitinis – rinkiminis susirinkimas (vasario 11 d. neskaitlingame pirmajame susiėjime dalyvavo tik apie 20 organizacijos narių, tad rinkiminiu jis nepripažintas).

Nors ir šį kartą Elektrėnų bendrijos „Bočiai“ ataskaitiniame – rinkiminiame susirinkime tedalyvavo 14 senjorų (įskaitoje 82 nariai), pagal organizacijos įstatus jis laikytas teisėtu.

Į renginio darbotvarkę buvo įtraukti šie klausimai: Elektrėnų pensininkų bendrijos „Bočiai“ pirmininkės Birutės Kizienės ataskaita apie organizacijos veiklą 2022-metais; bendrijos veiklos perspektyvos 2023 m.; revizijos komisijos ataskaita; organizacijos valdybos, pirmininko, revizinės komisijos rinkimai.

Iš pradžių kalbėjusi B. Kizienė papasakojo apie Elektrėnų pensininkų bendrijos „Bočiai“ 2022 m. nuveiktus darbus. Supažindindama su bendrijos veiklos perspektyvomis ji pažymėjo, kad numatytiems renginiams lėšų nepakako, todėl, matyt, reikės ir patiems senjorams prisidėti finansiškai, o planus teks koreguoti. Pranešėja akcentavo, jog renginiai ir toliau turi būti skirti turiningam pagyvenusių žmonių bendravimui, sveiko gyvenimo būdo propagavimui, bendrijos narių pozityvaus požiūrio į aktyvųjį gyvenimą skatinimui ir pan.

Pasisakiusieji kritiškai įvertino vietos bendrijos „Bočiai“ pirmininkės ataskaitą. Atmintin įstrigo štai tokios kritinės pastabos: per apžvelgtą 2022 m. veiklos laikotarpį didžiausias dėmesys buvo skirtas senjorų ansamblio „Dubija“ išvykoms, pastarojo kolektyvo finansavimui, o dauguma bendrijos narių taip ir liko neįtraukti į aktyvųjį tarpusavio bendravimą, žodžiu, nuošalyje; kaimyniniuose rajonuose analogiškų bendijų nariams organizuojami nepalyginamai daugiau renginių, be to, jiems sudarytos visos sąlygos nebrangiai praleisti laiką, pavyzdžiui, Palangoje.

Susirinkę senjorai išsirinko organizacijos valdybą, revizinę komisiją. Beje, valdybos posėdyje renkant pirmininką emocijos liejosi per kraštus. Kaip vėliau paaiškėjo, laikinai eiti bendrijos vadovės pareigas patikėta B. Kizienei.

Vėliau pagyvenę žmonės nuoširdžiai pabendravo.

 

 

 

 

 

##

##

Related posts