I. IŠMINTIS # R.Č./DIRST.LT P.<6372> D.: MANO CREDO! # 2023-02-03

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 6372 D.: MANO CREDO! 2023-02-03 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – MORALĖS/TARPUSAVIO SANTYKIŲ AKTUALIJOS MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ:  NESĄŽININGAS, KLASTINGAS MATERIALINIS PASIPELNIJIMAS PAPRASTŲ PADORIŲ ŽMONIŲ SĄSKAITA YRA AKIVAIZDUS ŠLYKŠTUS BLOGIO BRUOŽAS.

I. IŠMINTIS # R.Č./DIRST.LT P.<6360> D.: MANO CREDO! # 2023-02-02

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 6360 D.: MANO CREDO! 2023-02-02 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – SĄMONĖS AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ:  KAI IŠMINTINGOS ASMENYBĖS SĄMONĘ APLANKO NEPRIIMTINO TURINIO  MINTIS, TAI HOMO SAPIENS, SUSIPAŽINĘS SU IŠSIRUTULIAVUSIOSIOS PRASME, PAPRASČIAUSIAI TĄ MINTĮ  ATMETA.

I. IŠMINTIS # R.Č./DIRST.LT P.<6349> D.: MANO CREDO! # 2023-02-01

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 6349 D.: MANO CREDO! 2023-02-01 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – TARPUSAVIO SANTYKIŲ  AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ:  MANO EGO PATIRTIS: MORALĖS ASPEKTU NUOŠIRDUS BEI GILUS BENDRAVIMAS, KURIS GALI IŠSIUGDYTI Į RIMTUS BEI LAIKO IŠBANDYMŲ NEBIJANČIUS MEILĖS SANTYKIUS,  REALIAUSIAI TEPAGRĮSTAS TADA, KAI ABIEJŲ TARPUSAVIO RYŠIUS PALAIKANČIŲ ŠALIŲ ASMENINIAI DVASINIAI PASAULIAI PANAŠŪS IR JUOS TEREIKIA POROS SUTIKIMU…

I. IŠMINTIS # R.Č./DIRST.LT P.<6338> D.: MANO CREDO! # 2023-01-31

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 6338 D.: MANO CREDO! 2023-01-31 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – DOROS/TARPUSAVIO SANTYKIŲ  AKTUALIJOS MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ: DOROS PRINCIPAS: KILUS REALIAM KONFLIKTUI SAVIŠKĖS JĖGOS AR TURIMO GINKLO PANAUDOJIMAS TEGALIMAS IŠKILUS AKIVAIZDŽIOS ASMENINĖS GINTIES BŪTINYBEI GYVYBĖS IŠSAUGOJIMO AR SVEIKATOS NESUTRIKDYMO ATVEJAIS, KURIS ADEKVATUS PUOLANČIOJO VEIKSMAMS.

I. IŠMINTIS # R.Č./DIRST.LT P.<6327> D.: MANO CREDO! # 2023-01-30

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 6327 D.: MANO CREDO! 2023-01-30 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – SĄMONĖS AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ:  PATIRTIES LIUDIJIMAS: KAI NEŽINAI, TAI BLOGAI, KADANGI DAŽNAI DARAI KLAIDAS, O DĖL NEŽINIOS ASMENĮ PERSEKIOJANČIOS NUOLATINĖS KLAIDOS IŠMINTINGAM ŽMOGUI NEPRIIMTINOS.