I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<2099> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS FRAZĖ # 20-10-01

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 2099 DIRST: MANO CREDO! 2022-10-01 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – SVEIKATOS AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ: TAI, KAD BE KVĖPAVIMO NEGYVENS, ŽMONĖS ŽINO, BET TAISYKLINGAI KVĖPUOTI DAUGELIS JŲ NEMOKA.

I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<2092> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS FRAZĖ # 2022-09-30

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 2092 DIRST: MANO CREDO! 2022-09-30 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – POLITIKOS AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ: REALIJOS PERSPĖJA APIE NŪNAI KRYPTINGAI BESIPLĖTOJANTĮ EILINĮ ŽMONIJOS SUSINAIKINIMO PROCESĄ IR APIE APRĖPIAMOJE ATEITYJE GALIMĄ PASAULINĘ KATASTROFĄ, KAI ŽUS VISA GYVYBĖ PLANETOJE, KADANGI VISAAPIMANTI TARPTAUTINĖ KRIZĖ AKIVAIZDŽIAI STUMIA ŽMONIJĄ Į PASAULINĮ BRANDUOLINĮ KARĄ, O VIS DAUGIAU GEOPOLITIKOS STEBĖTOJŲ JAU…

I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<2084> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS FRAZĖ # 2022-09-29

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 2084 DIRST: MANO CREDO! 2022-09-29 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – MORALĖS / TARPUSAVIO SANTYKIŲ AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ: LABAI ŠLYKŠTU, KAI BLOGIS VEIDMAINIŠKAI SAPALIOJA APIE GARBĘ ARBA NEGARBĘ.

I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<2075> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS FRAZĖ # 2022-09-28

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 2075 DIRST: MANO CREDO! 2022-09-28 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – MORALĖS / TARPUSAVIO SANTYKIŲ AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ: KUNIGAS NĖRA TA DORA, KURI GALĖTŲ OBJEKTYVIAI ATLEISTI ŽMONĖMS NUODĖMES.

I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<2071> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS FRAZĖ # 2022-09-27

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 2065 DIRST: MANO CREDO! 2022-09-27 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – MORALĖS AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ: GYVENIMO KELYJE BLOGIO DAUG IR JIS STENGIASI VERŽTE ĮSIVERŽTI Į ŽMOGAUS BŪTĮ.

I. IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<2065> DIRST: MANO CREDO, KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS, ŠIOS DIENOS FRAZĖ # 2022-09-26

I. IŠMINTIS ROMUALDO ČERNECKIO 2065 DIRST: MANO CREDO! 2022-09-26 SUVOKIANT ASMENINIO GYVENIMO PRASMĘ GILINTIS Į JOS TURINĮ IR KRYPTINGAI, NUOSEKLIAI BEI KANTRIAI SIEKTI SAVO PRINCIPINIO TIKSLO. <Tai kasdienis kartotinis> KINTAMASIS SAKOS AKCENTAS:  MINČIŲ VISUMOS TURINYS APIMA VISAS ŽMOGAUS BŪTIES SFERAS – MORALĖS AKTUALIJA MANO ŠIOS DIENOS FRAZĖ, DIRSTELĖJUS Į MINTIES TURINĮ: DABARTINĖJE PASAULINĖJE CHAOSO TERPĖJE ŽMOGUS GREIČIAU KAIP VISUR BESIMĖTANČIĄ ŠIUKŠLĘ SURAS RĖKSMINGĄJĮ BLOGĮ, BET UŽTEKTINAI YRA IR GĖRIO KRISLELIŲ, KURIUOS REIKIA KANTRAI SUSIRINKTI, KAD JUOS APJUNGUS Į DIDELĮ DARINĮ PERDUOTI DORAI.