KARYBA: EUROPOJE – BRANDUOLINIS KARAS SU RUSIJA? (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 02 – 22

 KARYBA/ВОЕННОЕ ДЕЛО/MILITARY  2020 – 02 – 22/22 – 02 – 2020  Šaltinis: Interneto erdvė/Источник: Пространство интернета/ Vertė/Перевел/Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis  #  Jonas Paulauskas/ Йонас Паулаускас EUROPOJE – BRANDUOLINIS KARAS SU RUSIJA? Pagal atitinkamą scenarijų vykdydamos karines pratybas Jungtinės Valstijos ruošiasi branduoliniam karui su Rusija Europoje, „Pratybų scenarijus apėmė kritinę padėtį Europoje, kai vyksta karas su Rusija, ir Rusija nusprendžia naudoti ribotą mažo galingumo branduolinį ginklą prieš objektą NATO teritorijoje“, – vasario 21 d. spaudos konferencijoje informavo Pentagono atstovas. Norėdamas pasipriešinti Maskvai Pentagonas „imitavo atsaką naudodamas branduolinius ginklus.“ JAV žiniasklaida patikslina,…

SVEIKATA: APIE MIEGĄ IR ŠIRDIES LIGAS  (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 02 – 22

 SVEIKATA/ЗДОРОВЬЕ/HEALTH 2020 – 02 – 22/22 – 02 – 2020  Šaltinis: Interneto erdvė/Источник: Пространство интернета/ Sourse: Internet space  Vertė/Перевел/Translated: Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas Czerneckis APIE MIEGĄ IR ŠIRDIES LIGAS  Mokslininkai papasakojo apie ryšį tarp dienos miego ir širdies ligų Dienos miegas du kartus per savaitę sumažina širdies priepuolio riziką 48%. Focus praneša, jog tokią išvadą padarė mokslininkai iš Lozanos universitetinės klinikos Šveicarijoje. Tyrėjai išnagrinėjo miego dažnio ir vidutinės trukmės ryšį širdies ligų rizikos aspektu. Penkerių metų bėgyje specialistai stebėjo 3400 savanorių nuo 35 iki 75 metų amžiaus. Eksperimento dalyviai fiksavo, kaip…

POLITIKA: APIE EUROPOS GĖDĄ (Lietuvių, rusų, anglų kalba) # 2020 – 02 – 22

POLITIKA/ПОЛИТИКА/POLITICS 2020 – 02 – 22,  22 – 02 – 2020 Šaltinis: Interneto erdvė/Источник: Пространство интернета/Sourse: Internet space  Vertė/Перевел/Translated:  Romualdas Černeckis/Ромуальдас Чернецкис/Romualdas  Czerneckis  APIE EUROPOS GĖDĄ Trumpas prakalbo apie Europos gėdą JAV prezidentas Donaldas Trumpaspareiškė, kad daugiau nei 1 milijono migrantų su svetimomis kultūromis pritraukimas visam laikui pakeitė Europą į blogąją pusę. Apie tai jis pasakė duodamas interviu britų leidiniui The Sun. „Aš manau, kad tai, kas nutiko Europai, yra gėda. Leisti imigracijai užimti vietą Europoje – tai nešlovė. Aš manau, jog tai pakeitė Europos sąrangą, ir jeigu labai greitai…

SENJORŲ DIENOS: TĘSĖSI PAGYVENUSIŲ ŽMONIŲ MOKYMAI # 2020 – 02 – 21

  SENJORŲ DIENOS TĘSĖSI ŽMONIŲ MOKYMAI (Pradžia 2020 – 02 – 14) ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2020 – 02 – 21 Vasario 21 d. tęsėsi pagyvenusių žmonių asmeninio ir profesinio tobulėjimo mokymai. Užsiėmimus ir toliau vedė lektoriai Rugilė Butkevičiūtė bei Mindaugas Busila.  Antros dienos užsiėmime  dalyvavo panašus skaičius pagyvenusių asmenų (apie 40 žmonių), iš kurių didesnioji dalis buvo Lietuvos pensininkų sąjugos „Bočiai“ vietos bendrijos nariai. Po pirmųjų mokymų aptarimo ir programos pristatymo lektorė R. Butkevičiūtė gvildeno temą „Smurtas šeimoji“. Ji informavo apie šio būties  negatyvaus reiškinio formas, priežastis bei dinamiką Lietuvoje, aiškino pastarojo…

VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: DĖL APSAUGOS NUO VILKŲ, INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS IR DEPUTATŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ # 2020 – 02 – 20

VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  DĖL APSAUGOS NUO VILKŲ, INSTITUCINĖS GLOBOS PERTVARKOS IR DEPUTATŲ PRIIMTŲ SPRENDIMŲ 2020 – 02 – 20 Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Aktuali šaltinio informacinė medžiaga:  I. Nuo kovo 2 d. – pirmasis paraiškų dėl apsaugos nuo vilkų rinkimas 2020-02-20 Kovo 2 d. – balandžio 2 d. Nacionalinėje mokėjimo agentūroje (NMA) bus renkamos paraiškos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Prevencinių priemonių taikymas prieš vilkų ūkiniams gyvūnams daromą žalą“. Paraiškos šiai veiklai vykdyti bus renkamos pirmą kartą. Praeitą savaitę buvo…

IŠMINTIS: NANONAIČIAI – TAVO NAUJŲ GALIMYBIŲ ENERGIJA  # 2020 – 02 – 20

  IŠMINTIS NANONAIČIAI – TAVO NAUJŲ GALIMYBIŲ ENERGIJA  Jeronimas Laucius, rašytojas pozityvistas, energetinių seminarų vedėjas, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas 2020 – 02 -20 Galbūt kažkas perskaitęs šį straipsnį pasakys, kad tai panašu į pasaką, kažkas, nesupratęs minties, galbūt net nedatemps iki paskutinio sakinio. Tačiau, jei tai perskaitytų Z. Froidas – tas pasąmonės karalius – jis, suplojęs rankomis, be abejo pasakytų, kad tai tiesiausias kelias į žmogaus paslaptingąją pasąmonės energetiką, kartais įgaunančią dar didesnę nei stebuklo galią. Jam pritartų ir pats A. Einšteinas, K. Jungas, N. Tesla ir šimtai kitų ieškojusių…

SENJORŲ DIENOS ROMAS SAIDYS: „KRAŠTO ŽMONĖMS SKELBIU SENIAI SAUGOTĄ PASLAPTĮ…“ (Pamąstymai) # 2020 – 02 – 19

SENJORŲ DIENOS Kelios mintys paraštėje Su tremtiniais, politiniais kaliniais, beje, ir su straipsnio autoriumi, kaip žiniasklaidos atstovas, dalyvavau ne viename jų vietos bei respublikiniame renginyje. Manau, jog tai draugiški, malonūs žmonės. Prisipažinsiu, panašią informacinę medžiagą vieviečiai man perdavę anksčiau. Kadangi iškilo neaiškumų, panorau arčiau pabendrauti su R. Saidžiu. Kai susitikome, jis pasakė, jog ankstesnį straipsnį pataisęs, nes gavęs naujų duomenų. Patys pono Romo pamąstymai žingeidiems žmonėms įdomūs. Pirmiausia, kaip jis pats pažymi, daugelis gyventojų tos paslapties nežino. Iš tikrųjų… Antra, autorius tremtinys varto anų prieštaringai vertinamų tarybinių laikų istorijos puslapius. Senjorų…