WWW.DIRST.LT KRONIKOS: ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <47> KŪRYBINĖS GRUPĖS NARIO NUOMONEI KOLEGOS PRITARĖ # 2020 – 10 – 27

WWW.DIRST.LT KRONIKOS ROMUALDO ČERNECKIO 47 KŪRYBINĖS GRUPĖS NARIO NUOMONEi KOLEGOS PRITARĖ ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT 2020 – 10 – 27 Praėjusią savaitę portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės narys JONAS PAULAUSKAS atsiuntė laiškutį, kuriame išreiškė nuomonę, jog „dėl planuoto susitikimo po 20 – osios – turbūt nepavyks susitikti. Kad tik sveiki išliktume…“ Iš tikrųjų, buvome nusprendę susitikti spalio mėn. antrojoje pusėje bei aptarti tolesnės savo kūrybinės veiklos reikalus. Tačiau šalyje dėl ženklaus koronaviruso pandemijos plitimo prastėjant padėčiai tenka darbinį susiėjimą atidėti ir bendrausime nuotoliniu būdu. Tokią J. PAULAUSKO nuomonę…

WWW.DIRST.LT KRONIKOS: ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <32> ŠIANDIEN ATSISVEIKINAU SU PASKUTINIAIS SAVO DANTIMIS # 2020 – 10 – 12

WWW.DIRST.LT KRONIKOS ROMUALDO ČERNECKIO 32 Šiandien atsisveikinau su paskutiniais savo dantimis ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT 2020 – 10 – 12 Be abejo, išmintingam žmogui svarbiausia gyvenime – sveikata. Jeigu jis supranta savo organizmo poreikius ir tuo vadovaujasi asmeniniame gyvenime, tuomet viskas gerai. Anksčiau, kai dar neslėgė amžiaus našta, apie tai nesusimąstydavau, nes rūpėjo kiti (jaunatviški) dalykai, o dabar gi dažnai išsirutuliuoja tokia daugiametės patirties mintis. …Iki šiolei dar turėjau kelis tikrus dantis ir pašaipiai save vis vadindavau „pagyvenusiu jaunuoliu“. Deja, vienas jų jau skaudėjo, o kitas – vos laikėsi. Todėl paėjusią…

BŪTIS: WWW.DIRST.LT KRONIKOS # ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <29> IŠGIRDAU NUOMONĘ APIE RINKIMUS # 2020 – 10 – 10

BŪTIS: WWW.DIRST.LT KRONIKOS ROMUALDO ČERNECKIO 29 Išgirdau nuomonę apie rinkimus ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT 2020 – 10 – 10 Rytoj, spalio 11 – ąją, prasidės rinkimų į Lietuvos Respublikos Seimą I turas. Šiadien pasiskambinau vienam portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės nariui. Jis paklausė, už ką aš balsuosiu. Pasakiau, jog rinkimuose nedalyvausiu, kadangi sergu (sunkiai vaikštau), be to, dėl rinkimų reikėtų važiuoti į Prienus, o man tai padaryti labai sudėtinga. Tada didelę gyvenimo patirtį turintis žmogus pasakė: „Balsuosi ar nebalsuosi, jie pasidarys taip, kaip jiems reikia“.

BŪTIS: WWW.DIRST.LT KRONIKOS # ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <25> ŠIANDIEN SUSITIKAU SU KOMPIUTERISTU # 2020 – 10 – 07

BŪTIS: WWW.DIRST.LT KRONIKOS ROMUALDO ČERNECKIO 25 Šiandien susitikau su kompiuteristu 2020 – 10 – 07 Šiadien susitikau su portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinei grupei padedančiu kompiuteristu. Jis atkreipė dėmesį į mano darbe padarytas klaidas bei jas ištaisė. Specialistas ypač akcentavo, jog buvau neatsargus, kažkam paviešinau savo įėjimo į tinklalapį slaptažodį, todėl į jį buvo įsilaužta. Ką gi, klaidas reikia pripažinti bei daugiau jų nedaryti… ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT

PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS: ROMUALDO ČERNECKIO PUSLAPIS <20> KAS ATSITIKO SU TINKLARAŠČIU? # 2020 – 10 – 03

WWW.DIRST.LT KRONIKOS ROMUALDO ČERNECKIO 20 KAS ATSITIKO SU TINKLARAŠČIU? Už portalo www.dirst.lt funkcionavimą atsakingi ir už tai atlyginimą gaunantys darbuotojai turėtų susiprotėti, jog ne visi UAB apmokamomis paslaugomis besinaudojantys vartotojai yra lygiaverčiai su jais kompiuterinių technologijų specialistai ir puikiai tuose specifiniuose reikaluose nusimano, ypač įvairių sisteminių pertvarkų reikaluose… Su pagyvenusiais žmonėmis reikėtų elgtis rūpestingiau, kadangi savo laiku vieni dabartiniai senjorai mokėsi, anglų, o kiti vokiečių ar prancūzų kalbų. Kitą savaitę susitariau susitikti su kompiuteristu. Tikiuosi viską susitvarkyti. Nūnai kūrybinėje erdvėje galimybės tėra tokios. ROMUALDAS ČERNECKIS, WWW.DIRST.LT  

 BŪTIS: PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS # DĖL PORTALO PAVADINIMO # 2020 – 08 – 27

 BŪTIS: PORTALO WWW.DIRST.LT KRONIKOS  DĖL PORTALO PAVADINIMO 2020 -08 – 27 Vienas portalo www.dirst.lt bičiulis ir kolega rekomendavo  pakeisti tinklalapio pavadinimą, t. y. susieti jį su Vievio miestu. Mūsų portalo internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės vadovo ROMUALDO ČERNECKIO nuomone, dabartinis pavadinimas www.dirst.lt  atitinka savo paskirtį bei tikslus.