I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6374> D.: APIE LINŲ DIENĄ, ŠV. BLAŽIEJŲ # 2023-02-03

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6374 D.: APIE LINŲ DIENĄ, ŠV. BLAŽIEJŲ ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2023-02-03 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  ŠV. BLAŽIEJUS, LINŲ DIENA Minima: 2023.02.03 Vasario 3 d. lietuviai nuo seno šventino linus. Pašventinti linai buvo dedami ant aukuro, prašant gero derliaus. Linų sruoga buvo sukama ant eglės ar kadugio šakelės. Eglė ir kadagys – nuolat žaliuojantis augalas, todėl jis simbolizavo netrukus (pavasarį) prisikelsiančią gyvybę. Tikėta, kad tokia linų sruoga saugo žmogų nuo nelaimių ir ligų. Sušalus, sruogą vyniodavo ligoniui ant kaklo. Daug gydomųjų savybių turi linų sėmenys. Sėmenų nuoviras gali…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6373> D.: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2023-02-03

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6373 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-02-03 D.: VASARIO 03 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 34-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šiolei iki metų galo lieka 331 diena (keliamaisiais metais – 332).    ##  • Katalikų šalys – Šv. Blažiejus; • Linų diena. ##  • 1261 – Lielvardės mūšis: Livoniją nusiaubę žemaičiai ties Lielvarde  sumušė kryžiuočių kariuomenę. Žuvo 10 vokiečių ordino riterių; • 1923 – Tautų Sąjungos Taryba panaikino tarp Lenkijos ir Lietuvos  buvusią „neutraliąją zoną“, po pusę jos paskiriant kiekvienai valstybei. Nustatyta demarkacijos linija  vėliau paskelbta valstybių siena (Lietuva…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6363> D.: APIE KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĘ # 2023-02-02

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6363 D.: APIE KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĘ ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2023-02-02 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  KRISTAUS PAAUKOJIMO ŠVENTĖ Minima: 2023.02.02 Kristaus Paaukojimo šventė sutapatinta su senąja lietuvių švente Grabnyčiomis, Perkūno diena. Šios šventės paskirtis – paminėti Kristaus paaukojimą. Pagal Bibliją, Juozapas ir Marija atnešė savo kūdikėlį į Jeruzalės šventovę paaukoti jį ir pašvęsti Viešpačiui. Toks buvo Viešpaties per Mozę duotas įstatymas. Šeima nediskutavo, ar šis veiksmas būtinas, jei jų kūdikis yra Aukščiausiojo Sūnus. Jie vykdė Bažnyčios įpareigojimą. ## ##

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6362> D.: APIE GRABNYČIAS, PERKŪNO DIENĄ # 2023-02-02

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6362 D.: APIE GRABNYČIAS, PERKŪNO DIENĄ ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2023-02-02 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  GRABNYČIOS, PERKŪNO DIENA Minima: 2023.02.02 Šią dieną bažnyčiose šventinamos graudulinėmis ar grabnyčiomis vadinamos žvakės, kurios vėliau uždegamos užėjus audrai ir perkūnijai. Tikėta, kad tokios žvakės padės apsisaugoti nuo audrų ir ligų. Nuo seno šią dieną lietuviai meldėsi Perkūnui. Anksčiau su tokiomis žvakėmis dar būdavo ir buriama. Uždegus žvakę žiūrima, kur link krypsta jos liepsna. Jei į trobos vidų – iš tų namų neišeis laimė, o jei durų pusėn – nieko gero, laimė iškeliaus…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6361> D.: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2023-02-02

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6361 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-02-02 D.: VASARIO 02 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 33-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šiolei iki metų galo lieka 332 dienos (keliamaisiais metais – 333).    ##  • Senovės Latvija – Vėjo diena (Veja Diena); • JAV, Kanada – Švilpiko diena; • Grabnyčios (arba Kristaus paaukojimo šventė; švenčia krikščioniškos šalys).  ##  • 1291 – kryžiuočiai sudegino po 1290 m. balandžio-gegužės mūšių lietuvių aoleistą Kolainių pilį (manoma, kad ji buvo Jurbarko (Bišpilio) piliakalnyje; • 1348 – Strėvos mūšyje susikovė Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Kryžiuočių…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6350> D.: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2023-02-01

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6350 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-02-01 D.: VASARIO 01 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 32-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šiolei iki metų galo lieka 333 dienos (keliamaisiais metais – 334).    ##  • 1329 – kryžiuočiai sudegino Medvėgalio pilį; • 1411 – Didysis karas, prasidėjęs 1409 m. rugpjūčio 14 d., pasibaigė Torūnės taikos sutartimi, kuria Žemaitija buvo pripažinta Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei. Šia sutartimi baigėsi Lietuvos ir Lenkijos karas prieš Kryžiuočių ordiną; • 1863 – Lietuvos provincijos komitetas pasiskelbė įvedąs savo valdžią ir taip palaikė Lenkijoje jau prasidėjusią kovą:…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6339> D.: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2023-01-31

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6339 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-01-31 D.: SAUSIO 31 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 31-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šiolei iki metų galo lieka 334 dienos (keliamaisiais metais – 335).    ##  • 1796 – Rusijos imperatorė Jekaterina II per Lietuvos generalgubernatorių Nikolajų Repiną paskelbė Lietuvos gyventojams manifestą,  kuriame pareikalavo prisiekti jai ir pripažinti „amžiną ištikimybę“; • 1905 – Šiauliuose prasidėjo tris dienas trukęs darbininkų streikas; • 1919 – Kaune atidaryta pirmoji Raudonojo Kryžiaus ligoninė Lietuvoje; • 1922 –  įsteigta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga; • 1935 – valdžios sprendimu…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6328> D.: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2023-01-30

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6328 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-01-30 D.: SAUSIO 30 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 28-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šiolei iki metų galo lieka 335 dienos (keliamaisiais metais – 336).    ##  • 1387 – Vilnius gavo Magdeburgo teises; •1433 – Livonijos magistras paskelbė karą Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Žygimantui Kęstutaičiui ir įsiveržė į Lietuvos žemes; • 1667 – ATR-Maskvos karas (1654-1667): Andrusovo paliaubos; • 1854 – Lietuvoje nutiesta pirmoji telegrafo linija; • 1889 – Mažojoje Lietuvoje pradėtas leisti Vinco Kudirkos redaguojamas visuomeninis politinis literatūros ir mokslo žurnalas „Varpas“.…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6317> D.: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2023-01-29

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6317 ROMUALDAS ČERNECKIS 2023-01-29 D.: SAUSIO 29 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 27-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių. Nuo šiolei iki metų galo lieka 336 dienos (keliamaisiais metais – 337).    ##  • 1429 – nutrūko Lucko derybos tarp Vytauto, Jogailos bei Zigmanto I. Lietuvos, Lenkijos ir Vengrijos valdovai nesutarė dėl Vytauto karūnavimo; • 1905 – Kaune Rotušės aikštėje  atidarytas pirmasis mieste lietuviškas knygynas; • 1928 – Vokietija ir Lietuva  sudarė sutartį, kuria Vokietija oficialiai pripažino Klaipėdos kraštą Lietuvai; • 1993: · Vilniuje lankėsi Čečėnijos lyderis Džocharas Dudajevas; · įsteigtas…

I. DATA # R.Č./DIRST.LT P.<6306> D.: ŠV. TOMO AKVINIEČIO DIENA # 2023-01-28

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 6306 D.: ŠV. TOMO AKVINIEČIO DIENA  ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 2023-01-28 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ (VIKIPEDIJA)  TOMAS AKVINIETIS Tomas Akvinietis (lot. Thomas Aquinas; apie 1225-1274 kovo 7 d.) – OP, Viduramžių sistemintojas, italų filosofas scholastas, teologas, tomizmo pradininkas ir krikščionių šventasis, Bažnyčios mokytojas. Itin nusipelnė sujungdamas Aristotelio tradiciją su Augustino mokymu. Biografija Tomas Akvinietis gimė 1224 arba 1225 m. Netoli Akvino esančioje Rokasekoje (Roccasecca), Neapolio hercogystėje turtingo grafo Landolfo šeimoje. Jo motinos, grafienės Theodora, genealogija siejasi su Šventosios Romos imperatorių Hohenštaufenų dinastija. Sulaukęs 5 m. pradėjo mokytis Kasino kalne…