I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1501> DIRST: PETRINĖS IR POVILINĖS # 2022-06-29

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1501 DIRST:  PETRINĖS IR POVILINĖS Paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-29 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ (VIKIPEDIJA) Petrinės ir Povilinės – viena iš plačiai minimų ir gerbiamų apaštalų šventųjų Petro ir Povilo šventė, kasmet vykstanti birželio 29 d. Šv. Petras laikomas Dangaus karalystės raktininku. Simbolinę jo vardo prasmę (gr. Petros – uola) atskleidžia jo mokytojo Jėzausžodžiai, kad Petras būsiantis uola, ant kurios jis pastatysiąs savo bažnyčią. Petro svarbą pabrėžia ir kitas Jėzaus posakis: „Aš tau duosiu raktus nuo dangaus karalystės; kas bus sujungta ant žemės, bus sujungta danguje“. Poroje su…

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1500> DIRST: ŠV. PETRAS IR POVILAS # 2022-06-29

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1500 DIRST: ŠV. PETRAS IR POVILAS Paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-29 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  Minima: 2022.06.29 Šv. Petras ir Povilas – Jėzaus pasekėjai, tą pačią dieną pasmerkti mirti. Šv. Petras (prieš Jėzaus krikštą Simonas) ir jo brolis Andriejus (irgi apaštalas) buvo žvejai. Jėzus, pamatęs juos bežvejojančius pakvietė būti „žmonių žvejais“. Simoną Jėzus pavadino Petru (graikiškai „uola“) ir paskyrė jį apaštalų vyresniuoju. Vėliau Petras tapo Romos vyskupu. Po Jėzaus mirties skleidė krikščionybę Jeruzalėje, Antiochijoje ir Romoje. Nerono įsakymu už tokią veiklą nukryžiuotas žemyn galva 67 metais. Šv. Petras…

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1499> DIRST: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2022-06-29

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1499 ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-29 DIRST:  BIRŽELIO 29 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 180-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamasiais metais -181 – a).  Nuo šios dienos iki metų galo lieka 185 dienos. ##  Katalikų šalys –Šv. Petro ir Povilo diena;  Lietuva –  Lietuvoje švenčiamos Petrinės; Lietuva – Lietuvos pasieniečių diena. ##  1440 – Lietuvos didikai be Lenkijos pritarimo Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu paskelbė 13-kos metų Kazimierą Jogailaitį; 1576 – Lietuvos delegacija pripažino Steponą Batorą Lietuvos didžiuoju kunigaikščiu;  1668 – padėtas kertinis akmuo Petro ir Povilo bažnyčios  statybai…

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1493> DIRST: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2022-06-28

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1493 ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-28 DIRST:  BIRŽELIO 28 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 179-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamasiais metais -180 – a).  Nuo šios dienos iki metų galo lieka 186 dienos. ##  1812 – Napoleono kariuomenė užėmė Vilnių. Pats Napoleonas apsistojo Vilniaus generalgubernatoriaus rūmuose (dab. Prezidentūra); 1812 – Varšuvos seimas pasiskelbė konfederaciją ir deklaravo Lenkijos ir Lietuvos valstybės atkūrimą; 1812 – įvyko Deltuvos mūšis tarp caro kariuomenės ir Napoleono pajėgų;  1831 – 1831 m. sukilimas: Rusijos kariuomenė užėmė Kauną; 1863 – 1863 m. sukilimas: Lukiškių…

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1487> DIRST: TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA # 2022-06-27

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1487 DIRST: TARPTAUTINĖ ŽVEJŲ DIENA Paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-27 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  Minima: 2022.06.27 Tarptautinė žvejų diena švenčiama nuo 1985 metų. 1984 m. tai buvo nuspręsta Tarptautinėje žvejybos sureguliavimo ir plėtojimo konferencijoje Romoje. Žvejyba – puikus laisvalaikio praleidimo būdas gamtoje. Tikri žvejai aistruoliai buriasi į draugijas, rengiamos žvejų varžybos. Lietuvoje įsteigti Žvejų kultūros rūmai, Lietuvos medžiotojų ir žvejų draugija. Žvejyba Lietuvoje nuo seno yra vienas iš pagrindinių amatų. Žvejų globėju laikomas šv. Petras, kurio varduvės švenčiamos birželio 29 d. Anekdotai apie žvejus Žvejoja du seniai, vienas…

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1486> DIRST: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2022-06-27

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1486 ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-27 DIRST:  BIRŽELIO 27 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 178-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamasiais metais -179 – a).  Nuo šios dienos iki metų galo lieka 187 dienos. ##  Tarptautinė žvejų diena. ##  Vardadieniai: Ema – Gediminas – Gediminė – Ladas – Ladys – Vlada – Vladas – Vladislova – Vladislovas – Vladys.

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1480> DIRST: TARPTAUTINĖ DIENA PRIEVARTOS AUKOMS PAREMTI # 2022-06-26

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1480 DIRST: TARPTAUTINĖ DIENA PRIEVARTOS AUKOMS PAREMTI Paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-26 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  Minima: 2022.06.26 Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti švenčiama nuo 1997 m. Juntinių tautų organizacijos sprendimu, rekomendavus Ekonominei ir socialinei tarnybai. Ši diena minima, siekiant užkirsti kelią prievartai ir sutvirtinti Konvenciją prieš prievartą ir kitus žeminančius veiksmus, kuri įsigaliojo 1987 m. birželio 26 d. ## ##

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1479> DIRST: TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA # 2022-06-26

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1479 DIRST: TARPTAUTINĖ KOVOS SU NARKOMANIJA DIENA Paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-26 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  Minima: 2022.06.26 1987 m. Jungtinių Tautų Organizacijos Generalinė asamblėja paskelbė birželio 26-ąją Tarptautinė kovos su narkomanija diena. Ši diena skirta paskatinti kovą su narkomanija, išlaisvinti visuomenę iš priklausomybės nuo kvaišalų. Kasmet narkotikus vartojančių žmonių amžius vis jaunėja. Narkotikai – tai cheminės medžiagos, sukeliančios centrinės nervų sistemos intoksikaciją (apnuodijimą) ar panašų psichinių funkcijų pokytį. Narkomanija – tai liga, kuri atsiranda dėl trumpalaikio ar sistemingo narkotinių medžiagų vartojimo. Jungtinių Tautų narkotikų konvencija yra apibrėžusi…

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P.<1478> DIRST: ŠI KALENDORINĖ DIENA # 2022-06-26

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1478 ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-26 DIRST:  BIRŽELIO 26 – KALENDORINĖ DIENA ##  Tai 177-a metų diena pagal Grigaliaus kalendorių (keliamasiais metais -178 – a).  Nuo šios dienos iki metų galo lieka 188 dienos. ##  Tarptautinė kovos su narkomanija diena; Tarptautinė diena prievartos aukoms paremti. ##  Vardadieniai: Jaunė – Jaunius – Jaunys – Jaunutė – Jaunutis  – Mingauda – Mingaudas –Paulius – Povilas – Ramunė – Viltautas – Viltautė – Virgilijus.

I. DATA # ROMUALDO ČERNECKIO P. <1472> DIRST: TARPTAUTINĖ JŪRININKŲ DIENA # 2022-06-25

I. DATA ROMUALDO ČERNECKIO 1472 DIRST: TARPTAUTINĖ JŪRININKŲ DIENA Paruošė ROMUALDAS ČERNECKIS 2022-06-25 Šaltinis: INTERNETO ERDVĖ  Minima: 2022.06.25 Jūrininkų dėka pas mus atkeliauja daugybė maisto, drabužių ir kitokių prekių iš kitų šalių. Siekiant padėkoti jūrininkams, Jungtinių tautų organizacija paskelbė birželio 25-ąją jūrininkų diena. Lietuvoje jūrininkus rengia Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla ir Klaipėdos laivininkų mokykla. ## Jūreivių anekdotai: Bare jūreivis geria su kažkokiu diedu. Diedas: – Nu, iki dugno! – Ėėėė, tai jau ne! Gal jūs, sausumos gyventojai, taip užsveikinat, o mes sakom „Pilk į liuką!“ ## – Pone kapitone, kodėl…