“Spindulys” pagerbė neįgaliųjų mamas

Romualdas Černeckis “Spindulys” pagerbė neįgaliųjų mamas Gegužės 2 d. Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija (ESŽB) „Spindulys“ organizavo savo neįgalių narių mamų pagerbimą artėjančios Motinos dienos proga. Jas pasveikino ir palinkėjo viso ko geriausio ESŽB pirmininkė Marija Kazbarienė. Šventės dalyvės pasidalijo mintimis apie nelengvą būtį, šeimų neįgalias atžalas, gerus ryšius su bendrija. Savo kūrybos eilėraščius skaitė Elektrėnų literatų klubo “Strėva“ narė Onutė Kulbokienė. Pakalbis prasitęsė prie vaišių stalo besivaišinant skanumynais, arbata/kava.

VND ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis VND ataskaitiniame susirinkime Kaip jau rašiau straipsnyje „Vievyje koncertavo „Svajonė“, balandžio 24 d. vietos meno mokyklos salėje įvyko Vievio neįgaliųjų draugijos (VND) ataskaitinis susirinkimas, kurio organizatoriai penkiasdešimčiai dalyvių paskelbė šitokią darbotvarkę: VND pirmininkės Marijos Slavinskienės bei revizinės komisijos darbo ataskaitos už 2018 m., naujų įstatų apsvarstymas ir priėmimas, einamieji klausimai. Susirinkime dalyvavo Lietuvos neįgaliųjų draugijos (LND) pirmininkė Jelena Ivančenko. VND pirmininkė informavo apie nuveiktą darbą Pranešimą skaičiusi M. Slavinskienė informavo, kad VND susibūrę Vievio (ir Pakalniškių kaime) bei Kazokiškių seniūnijose gyvenantys neįgalieji. Pernai jų buvo 220. Draugijos eiles…

Vievyje koncertavo “Svajonė”

Romualdas Černeckis  Vievyje koncertavo “Svajonė”     Balandžio 24 d. vykusiame Vievio neįgaliųjų draugijos (ND) ataskaitiniame susirinkime koncertavo Kaišiadrių ND ansamblis „Svajonė“ (meno vadovas Liutauras Milišauskas). Svečių grupė atliko 9 vokalinius kūrinius, tarp kurių dainas „Gyvenimo sėkmė“, „Ateis naktis“, „Aš be tavęs…“, „Tu tikėk ar netikėk“, „Kai susitinka du keliai“, „Vėjo varpai“. Humoreskas skaitė Kaišiadorių ND pirmininkė Stanislava Globienė, savo kūrinius pristatė Jonas Katkevičius. Visus romantiškai nuteikė gitara grojęs Jonas Gliaudelis (Elektrėnų sav., Kazokiškės). Vietos neįgaliųjų organizacijos ataskaitinio susirinkimo dalyviams kaišiadoriškių pasirodymas patiko.

ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis  ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime  Kovo 22 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos (ESŽB) „Spindulys“ ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo per 30 ESŽB narių. Nuveiktą darbą už 2018 metus apžvelgė šios organizacijos pirmininkė Marija Kazbarienė. Pasak jos, iki praėjusių metų gruodžio 31 d. organizacijoje buvo 58 nariai, tarp kurių 34 neįgalieji, 12 šeimos narių, 2 vaikai, 12 asmenų be grupės. ESŽB dienos užimtumo veikla, kurioje dalyvavo 38 žmonės su negale bei 11 šeimos narių, vykdyta du kartus per savaitę. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos 1335 paslaugos. „Spindulio“ vadovė informavo susirinkusiuosius apie…

ESŽB kalėdinėje šventėje

Romualdas Černeckis  Kalėdinėje šventėje   Gruodžio 21 d. Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija (ESŽB) ʺSpindulysʺ (vad. Marija Kazbarienė) savo nariams surengė kalėdinę šventę. Joje dalyvavo apie 30 neįgaliųjų. Visus susirinkusiuosius pasveikino M. Kazbarienė. Po to apie Kalėdų tradicijas papasakojo šios organizacijos darbuotoja Vilma Augustaitytė. Renginio metu kiekvienas parašė po šventinį linkėjimą. Pageidavusieji  tarė sveikinimo žodį. Šventę ESŽB nariai baigė prie saldumynų stalo.  Nuotraukos:         

Dainavo Švenčionyse

Romualdas Černeckis   Dainavo Švenčionyse Gruodžio 5 d. Lietuvos pensininkų sąjungos ʺBočiaiʺ Elektrėnų bendrijos mišrus ansamblis ʺDubijaʺ (senjorų organizacijos pirmininkė Birutė Kizienė, meno kolektyvo vadovė Nijolė Ramanauskienė) dalyvavo Švenčionių kultūros centre vykusioje neįgaliųjų šventėje, skirtoje Lietuvos valstybės šimtmečiui bei šalies neįgaliųjų draugijos (ND) 30 – šimtmečiui paminėti. Jis atliko dainas ʺAtgimstančiai Lietuvaiʺ, ʺŽuvėdraʺ, ʺMes žengiam per gyvenimąʺ, ʺElektrėnaiʺ. Susirinkusius neįgaliuosius ir pagyvenusiuosius pasveikino Švenčionių rajono savivaldybės vadovai, Lietuvos ND pirmininkė Jelena Ivančenko, atvykusių ND atstovai. Renginyje pasirodė 11 meno kolektyvų iš Elektrėnų, Švenčionių, Pabradės, Švenčionėlių, Visagino, Ignalinos, Utenos, Zarasų r., Vilniaus…

EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime

Romualdas Černeckis  EKNS neeiliniame rinkiminiame suvažiavime Spalio 12 d. įvyko jau dvidešimtmetį veikiančios Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos (EKNS) neeilinis rinkiminis suvažiavimas. Vietos viešosios bibliotekos konferencijų salėje susirinkę EKNS nariai patenkino šios organizacijos penkerius metus dirbusios pirmininkės Laimos Klinkevičienės prašymą atleisti ją iš užimamų pareigų ir išsirinko naują vadovę. Prieš prasidedant neįgaliųjų forumui įvairius muzkinius kūrinius susirinkusiesiems atliko jaunas akordeonistas Marius Bauras. Į suvažiavimą atvyko ir L. Klinkevičienę pagerbė padėką įteikęs Elektrėnų krašto meras Kęstutis Vaitukaitis, jo pavaduotojas Arvydas Vyšniauskas, savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Violeta Šimkūnienė, vietos neįgaliųjų draugijos,…

ESŽB  ” Spindulys”  ir toliau rūpinosi savo narių užimtumu

Romualdas Černeckis  ESŽB  ” Spindulys”  ir toliau rūpinosi savo narių užimtumu Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrija (ESŽB)  ʺSpindulysʺ (vad. Marija Kazbarienė) ir š. m. balandį/liepą  kryptingai rūpinosi savo narių užimtumu: kiekvieną trečiadienį bei penktadienį jie leido laiką skaitydami, spalvindami pateiktus pavyzdžius, lipdydami iš molio, piešdami ant stiklo ir atlikdami kitus saviraišką skatinančius darbus. Rugpjūčio 1 d. apsilankus  bendrijos meninių gebėjimų lavinimo būrelio užsiėmime  tokio pobūdžio projekto  vykdytoja Ana Popok  mokė dalyvius  vėlimo darbų. Per tą laikotarpį ESŽB nariai klausėsi Elektrėnų savivaldybės  administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjos  Violetos Šimkūnienės , vietos visuomenės…

ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime

Romualdas Černeckis  ESŽB „Spindulys“ ataskaitiniame susirinkime Kovo 14 d. įvyko Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos (ESŽB) „Spindulys“ ataskaitinis susirinkimas. Jame dalyvavo apie 30 ESŽB narių. Nuveiktą darbą už 2017 metus apžvelgė šios organizacijos pirmininkė Marija Kazbarienė. Pasak jos, iki praėjusių metų gruodžio 31 d. organizacijoje buvo 57 nariai, tarp kurių 39 neįgalieji, 11 šeimos narių, 2 vaikai. ESŽB dienos užimtumo veikla, kurioje dalyvavo 43 žmonės su negale bei 14 šeimos narių, vykdyta du kartus per savaitę. Per ataskaitinį laikotarpį suteiktos 1087 paslaugos. „Spindulio“ vadovė informavo susirinkusiuosius apie kasdienės veiklos įgūdžių palaikymo,…

Atsiskaitė už 2017 – jų metų veiklą

Romualdas Černeckis  Atsiskaitė už 2017 – jų metų veiklą Kovo 8 d. įvyko Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungos (EKNS) kasmetinis ataskaitinis susirinkimas. Jame per 30 EKNS narių išklausė ketvirtus metus šiai organizacijai vadovaujančios Laimutės Klinkevičienės ir buhalterės Vilijos Banevičienės darbo ataskaitas už 2017 – sius, jas patvirtino. Savo pranešimą pirmininkė pradėjo prasmingomis mintimis: „Žmogus yra bendruomenėje gyvenanti asmenybė, todėl kai nusibosta keturios kambario sienos, amžinai tą patį berodanti televizija, susiėjus šiltas ir nuoširdus bendravimas priverčia pamiršti visas negalias bei negandas. Juk bendravimas geriau už gyvenime brangiausius vaistus“. Informuodama apie EKNS pernykštę…