ANEKDOTAI  I

Skyrelį tvarko Jonas Paulauskas  

ANEKDOTAI  I 

♦♦♦♦

Muitinėje dirbęs spanielis Pikas apuostė krepšį ir keistai sukikeno…

 ♥♥♥♥

Vyras išsiskyrė su žmona. Buvusioji ištekėjo antrą kartą. Susitinka viename vakarėlyje ankstesnis moters vyras ir dabartinis. Pirmasis norėdamas įgelti klausia:

– Na, kaip tau patinka dėvėta žmona?

– Tai kad ji dėvėta tik kokius 5 centimetrus, o toliau – kaip nauja…

 ♣♣♣♣

Susitinka dviejų įmonių direktoriai – japonas ir rusas. Abudu fabrikai gamina vienodą tos pačios produkcijos kiekį. Rusas klausia:

– Kiek žmonių dirba tavo įmonėje?

– Devyni. O tavo?

Ruso gamykloje dirba penki šimtai žmonių, bet jis meluoja:

– Dešimt!

Kitą dieną japonas sako:

– Klausyk, aš visą naktį mąsčiau ir niekaip negaliu suvokti, ką veikia tavo dešimtas žmogus?

 

♣♣♣♣

Atsikelia ryte povandeninio laivo kapitonas. Galvą skauda, šiaip ne taip prisimena, kad vakar šventė kažkieno gimtadienį. Nueina pas šturmaną ir klausia:

– Kur esame?

– Nežinau.

– Kokiame vandenyne? – susinervinęs tęsia kapitonas.

– Neįsivaizduoju.

– Dabar taip. Matai tą laivą? Paleisk į jį porą torpedų ir klausykis, kokiomis koordinatėmis jis šauksis pagalbos. Bet žiūrėk, kad tai būtų paskutinis kartas.

 ♠♠♠♠

Operacinėje:

– Sakyk, daktare, ar aš galiu mirti?

– Ką jūs, mus už tai labai bara…

♦♦♦♦

Ateina Petriukas pas tėvą ir klausia:

– Tėti, kaip atsiranda vaikai?

Tas pagalvojęs atsako:

– Tėvai turi spjauti į stiklainį, šį palaikyti dvi savaites ant palangės ir tada jiems gimsta vaikas…

Nueina Petriukas pas Onutę ir sako:

– Spjauk čia.

Onutė įspjovė. Petriukas taip pat. Vaikai padėjo stiklainį ant palangės berniuko namuose. Pažiūri po savaitės, o ten tarakonas…Neša Petriukas jį tėčiui ir prašo:

– Užmušk jį…Man, kaip tėvui, ranka nekyla.

♦♦♦♦

Miršta senas airis. Atėjusiam aplankyti senam draugui porino:

– Žinai, po mano lova guli seno viskio butelis. Jis pagamintas tais pačiais metais, kada aš gimiau. Kai numirsiu, išpilk jį ant mano kapo.

– Gerai, jokių problemų! Ar tu nieko prieš, jeigu aš jį prieš tai perleisiu per kepenis?

 ♠♠♠♠

Stovi du kelių policininkai su radaru ir matuoja greitį:

– Oho, kaip gretai važiuoja!

– Koks greitis?

– Du šimtai eurų.

♣♣♣♣

Tvarko valytoja banko patalpas. Eina pro ją šios įstaigos valdytojas. Ji klausia:

– Atsiprašau, valdytojau, gal galėtumėte man duoti raktą nuo brangenybių saugyklos?

– Ar jūs išprotėjote?! Tokį raktą turi tik du žmonės. Tai aš ir vyriausias apsaugos darbuotojas!

– Na, gerai, bet žinokit, jau nusibodo su plaukų segtuku rakinėti, kad galėčiau ten išvalyti…

 ♣♣♣♣

Petriuko mamytė virtuvėje girdi, kaip įsijautęs mažius svetainėje žaidžia su didžiuliu žaisliniu traukiniu:

– Atvažiavom! Greičiau dinkit iš traukinio ir užleiskit vietas kitiems! O tie, kurie tik dabar susiruošėt važiuoti, paruoškit bilietus ir greit lipkit su savo skudurais, sėdat bei varom. Traukinys kakojančių nelaukia!

Nustėrusi mama šoka prie Petriuko:

–  Šiuose namuose taip nekalbama! Stok į kampą dviem valandoms, apgalvok viską ir tik tuomet vėl būsi laisvas!

Paruošė pietus, paskaitė laikraštį…Po poros valandų į virtuvę atslenka Petriukas bei sako:

– Mama, gal jau galiu žaisti? Jau dvi valandas kampe stovėjau…

Mama leidžia. Petriukas grįžo prie traukinuko ir toliau pramogauja:

– Atvykę keleiviai, prašome tvarkingai palikti vagoną! Nepamirškite savo daiktų. Išvykstantieji, prašome neskubėti, ramiai susineškite visą savo bagažą, patogiai įsitaisykite…

Mama šypsosi patenkinta, o Petriukas tęsia:

– Palydovams parodykite bilietus. O tie, kurie nepatenkinti, kad vėluojame jau dvi valandas, eikit ir skųskitės tai kvailei virtuvėje!

♥♥♥♥

Pakelėje moteris stabdo automobilius. Vienas sustoja. Moteris ant užpakalinės sėdynės pastato didelį bidoną ir atsisėda šalia vairuotojo.

– Pienas? – klausia šoferis.

– Benzinas.

– O kam?

– Pažįstu aš jus. Privažiuojate mišką ir teigiate, kad baigėsi benzinas…

 ♥♥♥♥

Vyras su žmona užsuko į barą. Kai sutuoktinis nuėjo nupirkti gėrimų, prie pačios pritūpė prostitutė ir ėmė šnibždėti:

– Prieš seksą būtinai pareikalauk pinigų. Aš pažįstu jį, niekada nesumoka!

♠♠♠♠

Įdomus gėrimas ta degtinė: skonis tas pats, o nuotykiai vis skirtingi…

♦♦♦♦

Šįryt savo viešbučio kambaryje rastas negyvas Čakas Norisas. Anot pranešimo, šiuo metu jis jaučiasi gerai.

♠♠♠♠

Susitiko šeši akli drambliai ir ėmė svarstyti, į ką yra panašus žmogus. Vienas pabaksnojo žmogų koja ir sako:

– Jis mažas bei plokščias.

Kiti taip pat pabaksnojo žmogų kojomis ir pritarė, jog žmogus mažas ir plokščias.

♣♣♣♣

– Petriuk, būk geras, nudažyk langus.

– Gerai, tėti, Po kiek laiko ateina sūnus ir klausia:

– O rėmus irgi nudažyti?

♠♠♠♠

Estijoje labai brangiai superkamos sraigės, kadangi toje šalyje yra labai mažai žmonių, kurie sugeba jas pagauti.

 ♣♣♣♣

Numiršta pensininkų pora ir patenka į dangų. Ten žmona negali atsidžiaugti:

– Tu žiūrėk, Jonai, tu tik pažiūrėk, kaip čia gražu, šviesu, jauku, nieko neskauda, mokesčių nėra…

Tuo tarpu susinervinęs Jonas sako:

– Tai va, po perkūnais, jei ne tavo sveika gyvensena, jau prieš dvidešimt metų čia būtume atsidūrę…

♥♥♥♥

Prieina indėniukas prie mamos ir klausia:

– Mama, kodėl mano pirmoji sesuo pavadinta Ankstyvąja Aušra?

– Todėl, kad ji buvo pradėta ankstyvą rytą.

– O kodėl mano kita sesuo yra Mėlynoji Rugiagėlė?

– Todėl, kad ji buvo pradėta rugiuose. Ir baik uždavinėti kvailus klausimus, Suplyšusi Gumele.

♠♠♠♠

Na, kur tu esi?

– Viskas, jau beveik atvažiavau!

– Bet aš tau į laidinį telefoną skambinu…

♦♦♦♦

Į meteorologijos institutą ieškoti darbo ateina jaunas mokslininkas.

– Kokių rekomendacijų turite? – klausia direktorius.

– Praėjusiais metais šešis kartus atspėjau visus „Teleloto“ skaičius.

♣♣♣♣

– Anksčiau mūsų gamykla gamino tankus, bet po konversijos pradėjome gaminti vaikiškus vežimėlius.

– Ir kaip? Pirkėjų turite?

– Na, nelabai. Motinos piktinasi, kad per liuką vaiką ištraukti sunku…

♠♠♠♠

Naudingo telefono numeriai: dega stogas – 01, dingo stogas – 02, važiuoja stogas – 03.

 ♣♣♣♣

Pas cirko direktorių ateina darbo ieškantis žmogus.

– Girdėjau, kad jums reikia liūtų tramdytojo…

– Na, žinote, prieš pusvalandį jau vieną priėmiau, bet rytoj ateikit…

♥♥♥♥

Susitinka dvi sekretorės ir apkalba savo bosus:

– Kaip tavasis bosas?

– Viskas gerai. Prieš mėnesį padovanojo briliantinius papuošalus, prieš savaitę – sabalo kailinius, o vakar paprašė mano rankos!

Ką? Na ir niekšas, jau taupyti pradeda…

♦♦♦♦

Sustabdo vyrą policininkas ir pradeda kabinėtis – prie išvaizdos, prie dokumentų. Šis stovėjo, laukė, galiausiai paklausė:

– Sakykite, jeigu aš jus pavadinčiau trenktu, tai būtų pažeidimas ir mane sulaikytumėte?

– Aišku, kad sulaikyčiau.

– O jeigu aš tik galvočiau, kad jūs trenktas, bet to garsiai nepatvirtinčiau, tai nieko nebūtų?

– Mąstyti nėra draudžiama!

– Na, tada aš galvoju, kad jūs trenktas…

♣♣♣♣

Žmona klausia vyro:

– Ar kalbėjaisi, brangusis, su tuo žmogumi, kuris tavo skęstančią uošvę iš upės ištraukė?

– Taip šnekėjausi. Tas vyrukas buvo atėjęs ir atsiprašė.

 ♣♣♣♣

– Kodėl jūsų restorane neišgaląsti peiliai?

– Kol maistas toks neskanus bei toks brangus, padavėjai atsisako dirbti, jeigu lankytojai turės aštrius peilius.

♦♦♦♦

Viena blusa sako kitai:

– Kaip manai, ar egzistuoja gyvybė kitų šunų kailiuose?

♠♠♠♠

Ateina vyrukas pas bičiulį, pasibeldžia, niekas neatidaro.

– Jo nėra namuose, kažkur išvyko, – sako prie būdos stovintis šuo.

Sutrikęs svečias klausia:

– O tu ką – lot nemoki?

– Moku, bet nenorėjau išgąsdinti…

 ♣♣♣♣

Petriukas mėgino apiplėšti parduotuvę grasindamas vandens pistoletu. Pardavėjas iš pradžių juokėsi, bet paskui užspringo…

♦♦♦♦

Vyksta futbolo rungtynės. Vienas sirgalius, šaukia, švilpia ir dainuoja net kimdamas, mat palaiko savo komandą. Staiga atsisuka į greta sėdintį žiūrovą ir sako:

– Atrodo, praradau balsą…

Šis pataria:

– Pabandykite jo paieškoti mano ausyje.

♦♦♦♦

– Eilini, kodėl batai nevalyti? – klausia generolas.

– Ne jūsų reikalas, – atšauna šis.

– Ne mano reikalas?! Kodėl batai nevalyti?

– Batų tepalo nėra.

– Ne mano reikalas!

– Tai aš ir kalbu, kad ne jūsų reikalas…

♠♠♠♠

– Mūsų gamykloje yra toks prietaras: jei vyriausiasis inžinierius rėkia, vadinasi, vėl ne variklį surinkome.

– O ką surinkome?

– Ką rėkia, tą ir sumontavome…

 ♦♦♦♦

Autobusas piko valandą. Staiga vienas žmogus ima šaukti:

– Padėkit, mano sūnus penkiais litais užspringo!

– Prie piliečio iš karto prasibrauna solidžiai atrodanti moteris ir griebia vaikigalį, atsiprašant, už kiaušinių. Tas užrėkia ir išspjauna monetą. Tėvas pagarbiai pasižiūri į damą bei klausia:

– Jūs turbūt gydytoja?

– Ne, aš dirbu mokesčių inspekcijoje…

♣♣♣♣

Važiuoja du estai liftu. Šis užstringa. Abudu stovi. Praeina 10, 20, 30 minučių.

– Eeee…Kaažkooo lėėėtai vaaažiuoojaaam…

♦♦♦♦

Aiškindamiesi, kas yra laimė, susiginčijo amerikietis, prancūzas ir lietuvis. Pirmasis sako: “Laimė – tai stovėti savo vilos terasoje ant jūros kranto, gerti brangų martinį ir stebėti mano prabangioje jachtoje žaidžiančius vaikus.

Tuo tarpu prancūzas porina: “Ne, laimė – tai, gulėti 5 žvaigždučių viešbutyje su dvejomis gražuolėmis meilužėmis ir žinoti, kad namie laukia jauna žmona.

Lietuvis nesutinka: “Ne, laimė savo 3 aukštų name gerti brangų šampaną, kai aplink zuja tarnai ir tarnaitės, vairuotojas blizgina naujo mersedeso dureles, kai staiga prie vilos privažiuoja trys autobusai – pirmame “Aras”, antrame – Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, trečiame – Valstybinė mokesčių inspekcija – ir manęs klausia, ar čia Miško gatvė 18, o aš atsakaujog ne, čia Miško gatvė 16.

♠♠♠♠

Prie kampo stovi dvi prostitutės:

Viena kitai sako.

– Ei, šiandien nusimato gera diena, netgi pradejau penius ore užuosti.

Kita atsako:

– Atsiprašau, čia aš atsirūgau…

 ♥♥♥♥

Vyras netikėtai grįžta namo. Žmona meilužį slepia po lova. Sutuoktinis atsigula ir jau beužmigdamas išgirsta kažkokius garsus iš po lovos. Jis mieguistai:

– Šarikai, ar čia tu?

– Aš, – atsako “Šarikas” ir lyžteli “šeimininko” ranką.

♥♥♥♥

Gyveno vienoje šeimoje buldogas, kuris baisiausiai knarkdavo. Kartą atėjo į svečius pas šeimininkę kaimynė.

– Kaip tu gali ištvert tokį knarkimą?

– O ką bedarysi?..

– Yra senas liaudiškas būdas. Paimk kokį nors kaspinelį ir užrišk “ten”, na, tu supranti… Turėtų nustot…

Paėmė šeimininkė seną raudoną dukters kaspiną, užrišo – tas ir nustojo knarkt. Vakare grįžta girtas kaip pėdas vyras, krenta į lova ir taip pat ima knarkt. Jau patirtį turinti pati saviškiam irgi užrišo raudoną kaspinėlį.

Iš ryto pachmielnas vyras atsikelia, nueina į tulika ir pamato gražų raudoną kaspinėlį, užrištą vietoj, kurioj jis to mažiausiai tikėjosi. Pasimetęs išeina iš tualeto, ir pamato, kad šuo irgi su kaspinu. Sutrikęs pakrapšto galvą ir taria buldogui:

– Aš tiksliai nepamenu, kur mes su tavim vakar trankėmės, bet pirmą vietą tai tikrai laimejom…

♦♦♦♦

Vyksta fizikos egzaminas. Profesorius, tikras “kirvis” ir dar be nuotaikos, nusprendžia sukirsti visą grupę. Kai užeina pirmas studentas, jis šio klausia:

– Štai jūs važiuojate autobusu, jums karšta, ką darote?

– Atidarau langą.

– Teisingai. Na, o dabar paskaičiuokite, kaip pasikeitė autobuso aerodinaminės sąvybės atidarius langą?

– Ėėė…

– Du, laisvas. Sekantis.

Tokiu savo klausimu apmauna dar keletą jaunuolių. Užeina studentė.

– Įsivaizduokite: jūs važiuojate autobusu, jums karšta, ką darote?

– Nusiimu švarkelį.

– Ne, ne tai. Jums labai karšta.

– Tada dar nusivelku marškinėlius.

– Na ne! VISIŠKAI karšta!

– Nusimaunu sijoną.

– ??????

– Nors ir visas autobusas mane išdulkintų, vistiek lango neatidarysiu!!!

АНЕКДОТЫ  

♣♣♣♣

Один мужик решил подшутить над своей тещей, которая его запилила почти насмерть. Воспользовавшись тем, что дорогая мама утопала на рынок, зятек выпилил дырку в обеденном столе, потом залез под него, просунул голову в отверстие и замер в таком положении. Скатерть свисала до полу, и тела шутника не было видно. Еще он предварительно обильно полил кетчупом все вокруг своей дурьей башки. А теперь представьте, что увидела вздорная баба, вернувшись домой? На скатерти лужа крови, а в центре стола лежит отрезанная голова зятя с высунутым языком и скошенными глазами…

Теща завизжала с такой силой, что с потолка свалилась криво висящая люстра и долбанула любителя розыгрышей прямо по кумполу. Зять, правда, не окочурился, но оглушительно заорал. Услыхав, как отрубленная голова отчаянно матерится, она окончательно потеряла рассудок и метнула в парня только что купленный трехлитровый баллон с томат-пастой. Естественно, банка попала шутнику прямо в лоб. Очевидно, кости у мужика были толщиной с бетонную плиту, потому что емкость разбилась, добавив в пейзаж краски. Бедный зять потерял сознание да так и остался сидеть под столом, теперь уже точно похожий на труп…

Баба, воя, словно заевшая кофемолка, опрометью бросилась в отделение милиции, расположенное в этом же доме, на первом этаже. Пришедшим ментам при виде апокалипсического зрелища стало дурно, и даже они, потеряв самообладание, попятились к двери. И тут голова, страшная, вся покрытая красными сгустками, подняла веки, бешено завращала глазами, разинула рот и выдала тираду:

— Мама! Вашу мать! Мать вашу! Мама!

Теща свалилась в обморок, один из ментов рухнул рядом с ней, второй оказался покрепче.

— Ты того…, этого… — забубнил он, — паспорт покажь!

— Ща вылезу, — просипела башка, — и достану, погодь маненько…

Очевидно, перспектива узреть летающую по воздуху за документом голову настолько впечатлила служивого, что он с воплем: «Спасите! Вампиры!» ринулся за подмогой. Когда отделение почти в полном составе, с табельным оружием на изготовку вломилось в квартиру, зять, по-прежнему покрытый кетчупом, вызывал «Скорую помощь»…

Итог шутки: у тещи гипертонический криз, один мент стал заикаться, второй теперь всегда глупо хихикает при виде бутылки с кетчупом, зятек получил несколько суток за хулиганство и полное моральное удовлетворение. А теща раз и навсегда перестала приставать к идиоту.

♦♦♦♦

Два бухгалтера составляют (подводят) баланс. Оба порядком запарились – устали. Один спрашивает другого:

– Слушай, а сколько месяцев в году?

Другой, не отрываясь от записей:

– Десять. Без НДС.

 ♦♦♦♦

– Иштван! Ты идешь на работу или с работы?

– А что?

– Да интересуюсь…

– Ну, на работу…

– Жаль. Хотел тебя пригласить на рюмку хорошей терновой наливки.

– А если бы я шел с работы?

– Тогда бы просто поздоровался…

♣♣♣♣

– Мама, а что такое склероз?

– Что ты спросил, сынок?

– Когда?

♣♣♣♣

– Это вы давали рекламу, что у вас самые низкие цены в городе?

– Да, мы.

– Но какие же они низкие? У вас на ценниках нули уже в один ряд не помещаются!

– А при чем тут нули? Вы лучше посмотрите, как наши ценники низко висят? Самые низкие в городе!

♥♥♥♥

– Зайка, слушай, ты чем занимаешься сегодня вечером?

– Ну…

– Только ничего плохого не подумай… А если подумала, как тебе эта идея?

♦♦♦♦

Приезжает как-то весной в 4 утра на вокзал один турок. Он, нужно сказать, мусульманин. И видит толпу народу, которую обрызгивает какой-то тип в рясе. Что такое Пасха и как ее праздновать турок не знает, но действо его явно заинтересовало. Подходит он поближе, и батюшка щедро плескает на него святой водой:

– Христос воскреееес!!!

– АЙ МАЛАДЦА!

♠♠♠♠

Если подойти к спящему человеку и изо всей силы заорать ему на ухо “тринадцать!”, то он тут же подскочит и начнет очумело озираться по сторонам. Это еще раз доказывает магическую природу загадочного числа.

♦♦♦♦

Сидят двое влюбленных летом на даче. А тут кaк на грех лягушки поблизости в пруду разорались, целым хором квaкaют. Hу, парень пошел улaживать такой бардак…

Через минуту все неожиданно стихло.

Парень возвращается. Девушка у него спрашивает:

– Kaк же это тебе удалось?!

– Дирижеру по темечку!..

♥♥♥♥

– Ты меня любишь?

– Конечно, я ведь весь вечер только с тобой танцевал!

– Ну, какое же это доказательство?!

– А ты когда-нибудь видела себя танцующей?

♠♠♠♠

Матч сборных России и Италии. Комментатор – Виктор Гусев. И вот на поле выходит наша сборная.

Титов делает пас Сычеву, он навешивает в штрафную, Бесчастных бьет – ГОЛ!!!

..Кержаков прорывается вперед, обходит одного, другого, бьет – ГОЛ!!!

Как замечательно играет сегодня сборная России! И тут на поле выходит сборная Италии…

Related posts