Rusijos pajėgoms Sirijoje vadovaus lietuvių kilmės generolas  A. Šemaitis

Tarptautinių įžvalgų skyrelio vedėjas Giedrius Grabauskas (Kaunas) 

Rusijos pajėgoms Sirijoje vadovaus lietuvių kilmės generolas  A. Šemaitis

Šių metų sausio 11 d. vadovavimą Rusijos karinėms pajėgoms Sirijoje, kurios ten dislokuotos nuo 2016 m. rugsėjo, perėmė generolas majoras Arturas Šemaitis. Jos vykdo konkrečias karines operacijas prieš teroristinę organizaciją ,,Islamo valstybė“. Antai kartu su Irano kariškiais ir Sirijos kariuomenės daliniais iš teroristų gniaužtų rusai išvadavo daug Sirijos miestų, tarp kurių dar Kristaus laikais egzistavusią Palmirą.

Generolas majoras A. Šemaitis praėjo visas karinės karjeros pakopas-nuo būrio iki divizijos vado. Kai tarnavo Toljatyje, Krasnojarsko krašte, Šiaurės Kaukaze, Samaroje bei kitose vietose, vertintas kaip principingas, profesionalus, su padalinių vadais ir su eiliniais bendrą kalbą sugebantis rasti kariškis. ,,Griežtas,  dalykiškas ir draugiškas žmogus“,-šitaip generolą apibūdino jo kolegos.

Related posts