Būties akiratyje – rinkimai: prisistatė savivaldybės tarybos frakcija

Romualdas Černeckis 

Būties akiratyje – rinkimai: prisistatė savivaldybės tarybos frakcija

Mūsų socialinės nelygybės būties akiratyje – jau artėjantys savivaldybių tarybų rinkimai. Juk kitų metų vasario – kovo mėnesiais Lietuvoje numatoma surengti savivaldybių tarybų rinkimus.

Savivaldybės tarybos frakcija „Dirbam Elektrėnų savivaldybei“ pakvietė susitikti

Elektrėnų savivaldybės tarybos frakcijos „Dirbam Elektrėnų savivaldybei“ nariai Algimantas Adomaitis, Viktoras Valiušis, Kęstas Vitkauskas, taip pat parlamentaras Juozas Imbrasas pakvietė Vievio miesto gyventojus gegužės 3 d. susitikti Vievio seniūnijos salėje ir ten aptarti rūpimus klausimus.

Prieš tą susiėjimą, beje, susitikau su vietos galva Zenonu Pukėnu, kuris teigė negalėsiąs dalyvauti renginyje. Anot jo, seniūnija dirbanti gerai, o atvyksiantiems krašte žinomiems ir valdžios skonio jau paragavusiems veikėjams terūpi kitų metų savivaldybių tarybų rinkimai, todėl jie ir panoro susitikti su galimais potencialiais rinkėjais.

Tądien vakarėjant atvykusieji svečiai prisistatė gausiai susirinkusiems dalyviams, pasidalijo mintimis apie įvairias politines aktualijas, ilgokai ir nuobodžiai pasakojo apie savo veiklą. Opozicija pasivadinę politikai atsargiai kritikavo savivaldybės tarybos partijų valdančiąją koaliciją. Antai Seimo narys J. Imbrasas akcentavo, jog susitikimo tikslas –susipažinti su miestelėnams rūpimomis problemomis (lyg vietos veikėjai nežinotų!), paraginti visuomenę protingiau mąstyti bei suaktyvėti.

Įdomios buvo V. Valiušio mintys. Pareiškęs, jog sprendžiant gyventojams aktualius klausimus politikams trūksta atsakomybės, jis atkreipė dėmesį ir į svarbų savivaldybėje nerealizuojamą darbo efektyvinimo faktorių – abudu savivaldybėje leidžiami laikraščiai „yra valdančiųjų kišenėje“, tad spaudiniai savivaldybės tarybos valdančiosios daugumos veiksmų nekritikuoja. Beje, ta problema neseniai buvo išpublikuota ir portale www.delfi.lt. Šis deputatas gynė visuomenėje prieštaringai vertinamą teiginį, jog realiai būties iššūkius tegali spręsti partijos. Tuo tarpu A. Adomaitis kalbėjo apie nepotizmą, medicinos padėtį savivaldybėje, o K. Vitkauskas – apie sporto, kultūros jaunimo reikalus.

Su vietos žmonėms aptardami ypač rūpimą Vievio kultūros centro (VKC) statybos aktualiją frakcijos „Dirbam Elektrėnų savivaldybei“ nariai pateikė žinių, kad šįmet objekto įrengimui skirta 100 tūkst. eurų, o viso iki 2019 m. pabaigos numatyta panaudoti per 1 mln. lėšų. Jie teigė tikintys mero Kęstučio Vaitukaičio pažadais, jog „dar šiais metais VKC turės stogą“.

Žinoma, miestelėnų reakcija buvo priešinga, kadangi per daugelį metų žmonės tiek daug tų pramanų jau prisiklausė…

Tiesa, kiek vėliau svečiai porino atsargiau, užsiminę, jog Elektrėnų savivaldybės strateginiai veiklos planai dažnai koreguojami trijų ar keturių asmenų, o jų sprendimus be jokių diskusijų patvirtina tarybos valdančioji dauguma. Tokiais atvejais opozicijos mažuma nieko negalinti padaryti.

Taigi staigmenos galimos…

Pateikė gausybę klausimų

Po svečių kalbų miestelėnai Audronė Davidavičienė, Česlovas Pupalaigis, Kęstutis Dringelis, kiti pateikė gausybę klausimų. Jie kėlė jau įgrisusias miesto gatvių tvarkymo, patogioje vietoje pastatytos poliklinikos perkėlimo, kapinių, stadiono įrengimo, pirties veikimo bei kitas aktualijas. Oponuodamas J. Imbrasui K. Dringelis, pasiteiravo: kaip gi visuomenė gali suaktyvėti, jeigu politikai su ja visiškai nesiskaito?

Susirinkime netrūko ir karštų ginčų, ir naivaus pasitikėjimo kai kuriais svečių pažadais, ir nuoširdaus jaudulio diskusijų metu…

Portalas www.dirst.lt: tai priešrinkiminis politinis šou 

Taigi rinkiminis šou prasidėjo. Bet tai tik pirmasis politinis tokio vajaus požymis, o jų netrukus bus aibės.

Tiesą sakant, įsikūrus Elektrėnų savivaldybei, o ir respublikoje tokių reviu prisižiūrėjau daugybę kartų. Deja, ši pramoginė priemonė veiksminga, kadangi rinkėjai kaskart lipa ant tų pačių grėblių bei renka jau pabodusius, nieko gero šaliai, jos rajonams nepadarančius politikus.

Susitikime, pavyzdžiui, frakcijos „Dirbam Elektrėnų savivaldybei“ nariai informavo, jog „iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų savivaldybė gavusi 27 mln. eurų“ ir retoriškai klausė, „ar kas nors gavęs nors vieną jų?“

Kas be ko, toks atvykėlių nepasitenkinimas girtinas bei suprantamas nežinant, kad jie jau senbuviai įvairaus lygmens valdžios struktūrose: J. Imbrasas – ilgametis parlamentaras, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, įvairių partijų narys, ankstesnis sostinės meras ir t.t., V. Valiušis bei A. Adomaitis – daug metų žinomi kaip Elektrėnų savivaldybės nariai, buvę mero pavaduotojai.

Žodžiu, rinkimai artėja, bet kažko viltingo horizonte nematyti.

 

Related posts