Susitikimas su meru ir jo komanda – tik tuščias laiko gaišinimas

Romualdas Černeckis 

Susitikimas su meru ir jo komanda – tik tuščias laiko gaišinimas

Aktyvūs Vievio žmonės pakvietė mane, portalo www.dirst.lt atstovą, nuvykti į susitikimą su Elektrėnų savivaldybės meru Kęstučiu Vaitukaičiu, kitais mūsų krašto vadovais.

Nemalonios mintys bei prisiminimai

Rugsėjo 18 d. ryte pasukau link taip vadinamo miesto kutūros centro (KC). Pakeliui dirstelėjau į sukastą didžiulę žemės krūvq, kur nūnai statybininkams darbščiai plušant jau turėjo kilti naujo KC pastato sienos. Bent jau tai gegužės 23 – ją vykusiame mero, jo politinės svitos bei miestelėnų susiėjime pažadėjo savivaldybės vadovas (tinklalapis www.dirst.lt, Būties akiratyje – rinkimai: mero ir jo svitos vizitas – slogus įspūdis!”, 2018 – 05 – 24).

9 val. ryte prie KC – nedidelio, ankšto namelio (buvusios Vievio policijos nuovados), kuriame keli darbuotojai tegali tvarkyti atitinkamus dokumentus, bet kur įstaiga neturi galimybių tenkinti kultūrinius gyventojų poreikius, susirinko 27 miesto ateičiai neabejingi žmonės. Jie savo atstovu susitikime su meru išsirinko Vievio trečiojo amžiaus universiteto rektorę Audronę Davidavičienę, kuri atvykusiuosius supažindino su aptarti numatytais klausimas,

Iki šiol nesuprato tarnavimo savivaldybės gyventojams priedermės

Su nuosavu transportu žmonės išvyko į Elektrėnus, kur aktyvios grupės narius šeimininkai pakvietė į savivaldybės tarybos posėdžių salę.

Stebint susitikimo eigą man susidarė įspūdis – meras, kiti vietos valdžios atstovai iki šiolei nesuprato tarnavimo savivaldybės gyventojams, ypač vieviečiams, priedermės. Pavyzdžiui, prasidėjus pokalbiui meras įsižeidė dėl „tokio vaidinimo“ surengimo. Mat jam nepatiko, jog neapsikentę piliečiai patys atvyko pasikalbėti ir pareikalauti iš valdžios vykdyti savo viešai pareikštus pažadus.

Vieviečiai savivaldybės vadovams bei atsakingiems darbuotojams iškėlė tris jiems rūpimus klausimus: 1. Ar kultūros darbuotojų neiškels iš nedidelio KC vadinamu namelio? 2. Kada bus pradėtas statyti naujas kultūros centras? 3. Nuo kada veiks visuomeninių organizacijų namai?

Aptariant pirmąją aktualiją paaiškėjo, kad vietos politikai susirūpinę, kaip padėti Vievio neįgaliųjų draugijai (VND), kuriai vykdant svarbų projektą neva trūksta patalpų, nors buvusi ilgametė, dar visiškai  neseniai puikiai dirbusi šios socialinio pobūdžio organizacijos pirmininkė Marijona Pacevičienė teigė: VND veiklai plėtoti vietos užtenka, tik reikia turimas patalpas deramai sutvarkyti. Beje, K. Vaitukaitis pažadėjo, jog įstaigos darbuotojų iš tų ankštų patalpų neiškels, kol bus pastatytas naujas KC. Kas belieka įsibaiminusiems vietos kultūros puoselėtojams? Žinoma, bent jau parodyti, kad tiki šio vadovo žodžiais. Deja, kaip tokiomis sąlygomis gyventojams toliau normaliai organizuoti kultūrinius renginius, susitikusieji nediskutavo.

Liūdnas vaizdelis….

Neatsakė meras, kuomet bus pradėti statyti nauji KC. Aiškino apie organizacinius trukdžius šiame reikale ir patarė tikėtis, viltis geros perspektyvos. Ko gero, nesuprato, kad tai savivaldybės politikų, pulko administracijos biurokratų veiklos problemos, o ne vieviečių galvos skausmas.

Visuomeninių organizacijų namus savivaldybės galva gegužę vykusiame susitikime žadėjo atidaryti birželio 1 d. Iki šiolei tas objektas neveika. Šį klausimą kartu su Vievio aktyvistais nagrinėjo savivaldybės administracijos Ūkio plėtros ir investicijų skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Aleksiūnienė. Ji irgi teisinosi visokiais biurokratiniais trukdžiais. Anot kalbėtojos, objektas sutvarkytas ir perduotas vietos seniūnui Zenonui Pukėnui. Spalį galimai atsidarys.

Žinoma, būna visko, bet kam tada gyventojams viešai skelbti realijų neatitinkančias žinias. Jokios atsakomybės!

Susiėjime išgirdau dar vieną svarbų teiginį: A. Davydavičienė atkreipė dėmesį, jog piliečiai deramai neinformuojami, ką veikia vietos politikai, savivaldybės valdininkai. Meras, tiesa, su tokia vievietės nuomone nesutiko.

Tačiau problema išlieka – kas gi turi sudominti, propaguoti bei platinti savivaldybės tarybos, administracijos struktūrų veiklą vietose? Gal geras dėdė?…

Apie konkrečias negeroves Vievio mieste savivaldybės valdžiai kalbėjo D. Davidavičienė, Rasa Kanašonkienė, Česlovas Pupalaigis, M. Pacevičienė, Juozas Purvys, Juozas Steponkevičius, Kęstutis Dringelis ir kiti.

Žodžiu, šis susitikimas tebuvo tuščias laiko gaišinimas. Išeidamas išgirdau susitikimo dalyvius kalbant: „Nieko konkretaus!“

Related posts