Juozui Stepankevičiui – 85

Humoro skyrelio vedėjas, būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius) 

Juozui Stepankevičiui – 85 

Spalio 25 d. žinomas šalies kelininkas senjoras Juozas Stepankevičius kartu su internetinio leidinio www.dirst.lt kūrybinės grupės atstovais bei Vievio kelių muziejaus (VKM) darbuotojais paminėjo savo garbingą 85 – ių metų jubiliejų.

Savo darbinę veiklą Lietuvos kelių sistemoje J. Stepankevičius – nusipelnęs Lietuvos kelių inžinierius, aktyviai dalyvavęs unikalaus šalyje VKM kūrime ir ilgai jam vadovavęs, pradėjo tolimais 1957 metais, kai baigęs Kauno politechnikos institutą pradėjo profesinę veiklą Alytaus AKV darbų vykdytoju. Po trijų tarnybos metų gimtajame mieste sistemos vadovybė jam pasiūlė atsakingas vyriausiojo inžinieriaus pareigas Vievio autokelių valdyboje (AKV),kuri 1966 metais buvo reorganizuota į Vievio kelių statybos valdybą Nr.6 (KSV – 6). 1972 m. Juozas tapo KSV – 6 viršininku. Nuo 1993 m., kai nepriklausomybę atgavusiame krašte vyko privatizavimo vajus, jis vadovavo valstybės įmonei (VĮ) “Automagistralė”.

Vievio kelininkai dirbo ne tik kelių tiesimo ir priežiūros objektuose, bet ir kitose respublikinės reikšmės  vietose, pavyzdžiui, Kaišiadorių hidroelektrinės statyboje. Kaip teigia veteranas, pokarinis jo gyvenimo laikotarpis buvo skirtas Lietuvos kelių bei tiltų atstatymui. Laikui bėgant jubiliato vadovaujama “Automagistralė” pastaruosius rekonstravo, o vėliau aktyviai tiesė pagrindines šalies automagistrales Vilnius – Kaunas – Klaipėda ir Vilnius – Panevėžys.

  

Už didžiulį indėlį į Lietuvos respublikinio ir europinio lygio kelių ir plentų plėtrą, tiltų statybą J. Stepankevičiaus vadovaujama įmonė ne kartą buvo apdovanota. Žinoma, ir paties direktoriaus darbas neliko nepastebėtas. 1972 m. jam įteiktas „Garbės ženklo“ ordinas už automagistralės Vilnius-Kaunas tiesimą. Jubiliatui 1988 m. suteiktas nusipelnusio inžinieriaus vardas, įvairiais gyvenimo laikotarpiais – Kultūros žymūno, Garbės kelininko, Garbės medžiotojo titulai. Jis apdovanotas TSRS Ministrų Tarybos bei įvairiais Visasąjunginių ūkio ir mokslo pasiekimų parodų Maskvoje medaliais.

 

Už nuoširdžias pastangas kuriant VKM Juozą pagerbė Šiaurės-Baltijos kelių muziejų asociacija. Bičiuliai žinojo apie veterano siekį įgyvendinti savo sumanymą – įkurti Kelių muziejų. Realizuoti šį tikslą jam pavyko jau nepriklausomoje Lietuvoje sulaukus pensijinio amžiaus, kai atsirado tuščios patalpos. Tada, 1992 m. sausio 6 dieną apsilankęs Vievyje, pirmasis nepriklausomos Lietuvos susisiekimo ministras Jonas Biržiškis apžiūrėjo įmonės teritoriją bei administracinį pastatą, kuriame jau eksponuota geologijos iškasenų, mineralų, žuvusių keliuose ir sumedžiotų laukinių žvėrelių iškamšų paroda. Teigiamai įvertinęs parodytą iniciatyvą, svečias J. Stepankevičiui ir kitiems vietos kelininkams – šios idėjos entuziastams – palinkėjo sėkmės sukuriant ir  prižiūrint VKM. Po to, 1995 m. spalio 19 d., įvyko oficialus VĮ „Automagistralė“ pavaldaus muziejaus atidarymas.

Kelių įmonės direktoriaus pareigas perdavęs VĮ vyr. inžinieriui, Juozas tapo unikalaus VKM vadovu. Nuolat po visą respubliką ieškodamas bei rinkdamas eksponatus jubiliatas tas pareigas ėjo iki 2017 metų.

Kitos nuotraukos:  

 

 

 

 

 

Related posts