SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ !!!

Humoro skyrelio vedėjas, būties analitikas Jonas Paulauskas (Vievis – Vilnius) 

SVEIKI, SULAUKĘ ŠVENTŲ KALĖDŲ !!!  

 Linksmi kalėdiniai sveikinimai (vietoj anekdotų)

 

 

Tegul Senelis nepaklysta,

O jo briedžiai neįklimpsta,

Pas tave pirma atklystų,

Dovanėlių daug išvystum!

 

Šiandien žiurkės rengia puotą,

Girtas triušis graužia šluotą,

Kiaulė tvarte mėšlą ėda,

Linksma jiems visiems – Kalėdos!!!

 

Krinta baltos snaigės, sukasi ratu,

Aš su besmegeniu siurbiame kartu.

Griuvo besmegenis, o ir aš sykiu,

Tau linksmų Kalėdų, linkime abu!

 

Jei nemėgsti saldumynų, tai išgerk raudono vyno,

Gal apsvaigsi truputuką, gal išgersi dar stikliuką.

Tik per daug neprisigerk ir eglutės nenuversk.

Su Kūčiom ir Kalėdom!

 

Eglė, sniegas ir lemputės,

Kalakutas ir šakutės,

Tortas, žvakės, skrandžio bėdos,

Visa tai yra Kalėdos!

 

Jau Kalėdų senis lipa stogu,

Tuoj į kaminą kakos.

Jei buvai tu šiemet blogas,

Neišvengsi dovanos.

Su Šv. Kalėdom!

 

Speigas rūstus ir baltoji pūga,

Miega lyg meškos po lapų krūva.

Senelis Kalėdų, spjovė į šaltį,

Kinko kalėdinę žąsį į valtį.

Jo pareiga – net jei sniego nebus,

Mus aplankyt mažus ir senus.

Linksmų ir laimingų Šv. Kalėdų!

 

Dega žvakės ant eglutės,

Vartos antis ant lėkštutės.

Eina senis, vos ropoja,

Bet dovanėles dovanoja,

Jeigu geras tu buvai,

Gausi šližikų dykai!

 

RIMTI KALĖDINIAI SVEIKINIMAI

 

 Štai ir vėl Kalėdos, štai ir vėl žiema,

Te Jus laimė lydi gėrio kupina,

Te žvaigžde ji šviečia ilgus dar metus,

Te mylėti kviečia, laimina visus.

Te nebūna niekad barnių ir gėlos,

Tegul laimė šviečia visuose veiduos. 

Lai gerovės, ir laimės

Šv. Kalėdos Jums teikia,

Te pildosi viskas, ko tik širdžiai reikia,

Daugiausia – sveikatos, giedriausių dienų,

Šeimyninės laimės ir metų ilgų.

 

Štai atėjo vėl Kalėdos!

Teišnyksta visos bėdos,

Lai pražūva skurdo baimė,

Ir visiems ateina laimė!

 

Jau žvaigždė Vakarė spindi,

Laimę, džiaugsmą nešdama,

Tavo norus ji išpildo,

Per Kalėdų šventę šią.

Su Šv. Kalėdom!

 

Ateik, ateik, Kalėdų Kristau,

Teaušta laimės ir vilties diena!

Te pražysta šv. Kalėdų rytą,

Stebuklingos snaigės ant langų,

Ir pušies šakelė saulėj sidabru nušvitus,

Lai pavirsta niekad negirdėtu stebuklu.

 

 Po eglute linkiu Jums rasti

Pačių brangiausių dovanų:

Jėgų pradėtus darbus tęsti,

Stiprybės, polėkių, svajų,

Sveikatos taurę pilnutėlę,

Naujų minčių, skambių dainų,

Ir įkvėpimo kibirkštėlę,

Ir šypsenų – švelnių, šviesių.

 

Štai jau krenta baltos snaigės,

Tokios baltos tartum raidės.

Su baltai baltu sniegu aš linkiu daug dovanų.

Su Šventomis Kalėdomis!

 

Tai metas, kai sušyla širdys,

Kai namuose jaukiai dega žvakelės.

Ir švelniai kvepia eglutės šakos,

O žmonės dalinasi gerumu ir meile.

Su Šv. Kalėdom!

 

Ištirpo žvakių liepsnose,

Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.

Ir vėl nušvito mūsų širdyse,

Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.

Ramybės Kūčių vakarą.

 

Spragės pastogėje ledinės žvakės,

Pūs šiaurės vėjas, siaus laukuos žiema,

Ir viskas pildysis, ką motina pasakė,

Ant Kūčių stalo šieną skleisdama.

 

 Kai baltas angelas Tau ranką tiesia,

Imi tikėt, kad greit aušra nušvis.

Ir gruodžio ilgesys ne amžinas – atėjo,

Kalėdų džiaugsmas ir nauja viltis.

Su šventom Kalėdom!

 

Jau žemę gaubia šaltas gruodžio grožis,

Pražydo ant langų ledinės baltos rožės.

O širdys virpa – tai Kalėdų ilgesys,

Lai įsižiebs viltis žvaigždynų spindesy.

 

Šv. Kalėdų nuostabi naktis,

Tegul išsklaido nerimą ir baimę.

Tegul užgimsta vėl nauja viltis,

Kuri tikėjimą gyvenimu grąžina. 

Related posts