Darbą pradėjo VI kadencijos Elektrėnų savivaldybės taryba

Romualdas Černeckis

Darbą pradėjo VI kadencijos Elektrėnų savivaldybės taryba

Balandžio 17 – ją 4 metų laikotarpio darbą pradėjo VI kadencijos Elektrėnų savivaldybės taryba.

VI kadencijos Elektrėnų savivaldybės taryba

Prisiekė naujos tarybos nariai ir meras Kęstutis Vaitukaitis

Tądien įvyko pirmasis VI kadencijos krašto savivaldybės tarybos posėdis, kurio pirmąją dalį vedė vietos rinkimų komisijos pirmininkas Raimondas Hopenas. 

Posėdį veda Raimondas Hopenas

Iš 25 deputatų jame dalyvavo 24 vietos politikai bei gausus būrys sveikintojų, tarp kurių buvo Lietuvos Respublikos (LR) Seimo pirmininko pavaduotojas Jonas Liesys, parlamentarė Laimutė Matkevičienė, Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje Vilda Vaičiūnienė, Trakų rajono savivaldybės merė Edita Rudelienė, klebonas Aurymas Tarasevičius. Žodį tarusieji svečiai linkėjo tarybos nariams sėkmės politinėje veikloje ir santarvės tarpusavyje krašto gyventojų labui.
Sugiedojus LR himną visiems dalyviams stovint kiekvienas individualiai prisiekė 9 liberalai – Dovydas Bliujus, Dmitrij Burkoj, Gintaras Jančiauskas, Kęstutis Jasukaitis, Edita Kircūnienė, Virgilijus Pruskas, Valdas Ratkevičius, Kęstutis Vaitukaitis (meras), Gediminas Zagorskis, 4 visuomeninio rinkimų komiteto (VRK) „Patriotų sąjūdis už Elektrėnų kraštą“ atstovai – Lina Ališauskienė, Silva Lengvinienė, Romas Sugintas, Audrius Valaiša, 4 socialdemokratai – Viktorija Juknevičienė, Audrius Jurgelevičius, Arūnas Kulboka, Arvydas Vyšniauskas, 3 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai– Raimondas Ivaškevičius, Arūnas Ščerbavičius, Vytautas Vėželis, 2 VRK „Nepartinė savivalda“ atstovai – Tadas Blaževičius, Gediminas Jachimavičius (Jūratė Balčiūnaitė dėl objektyvių priežasčių nedalyvavo), 2 konservatoriai – krikščionys demokratai – Ramūnas Kartenis ir Viktoras Valiušis.

Prisiekia tarybos narys Audrius Valaiša

Seimo narė Laimutė Matkevičienė sveikina prisiekusią tarybos narę Silvą Lengvinienę

Jie atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka per ateinantį savivaldybės tarybos (atstovaujančiojo organo) veiklos laikotarpį kartu su jos administracija (vykdomuoju organu) turėtų spręsti Elektrėnų krašto gyventojams aktualius klausimus.
Priesaiką priėmęs R. Hopenas įteikė VI kadencijos tarybos nariams pažymėjimus bei ženklelius.
Perskaičius LR Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio sveikinimą kalbėjo savivaldybės galva K. Vaitukaitis, išreiškęs įsitikinimą, kad išrinktieji dirbs sąžiningai.

Išsirinko vicemerą

Po pietų pertraukos vadovavimą posėdžiui perėmė K. Vaitukaitis. Pastarojo metu susirinkusieji pasveikino 3 gimtadienį šventusius tarybos narius.
Po to įstatymo nustatyta tvarka savivaldybės taryba pasibaigus įgaliojimo laikui iš pareigų atleido ankstesnės kadencijos mero pavaduotoją Arvydą Vyšniauską, administracijos direktorių Virgilijų Pruską bei jo pavaduotoją Joną Grybauską.
Politikai laikinai eiti savivaldybės direktoriaus pareigas patikėjo J. Grybauskui.
Netrukus deputatai išsirinko balsų skaičiavimo komisiją, jos pirmininkę Editą Kircūnienę.

Iš kairės:LR Seimo Pirmininko pavaduotojas Jonas Liesys, Trakų rajono ir Elektrėnų savivaldybių merai Edita Rudelienė ir Kęstutis Vaitukaitis

Darbo akimirka

K. Vaitukaitis pasiūlė mero pavaduotoju išrinkti Vievio seniūnijos teritorijoje gyvenantį R. Ivaškevičių (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga). Atsakydamas į socialdemokrato A. Jurgelevičiaus klausimą, kuo motyvuodamas jis rekomendavo tą kandidatūrą, krašto vadovas tarp kitų priežasčių paminėjo ir sėkmingo bendradarbiavimo su dabartine LR Vyriausybe aspektą.

Politinė intriga?

Po slapto savivaldybės tarybos narių balsavimo E. Kircūnienė paskelbė rinkimų rezultatus: už pasiūlytą R. Ivaškevičiaus kandidatūrą balsavo 14 (1 jų susilaikė, matyt, pats pretendentas), 10 – prieš.

Renka Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotoją

Taigi savivaldybė vicemerą jau turi.

Vicemeras Raimondas Ivaškevičius

Tiesa, posėdžio antrojoje dalyje meras informavo susirinkusiuosius apie sudarytą daugumos koaliciją, kurioje atsidūrė liberalai, konservatoriai bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Žodžiu, intriga akivaizdi: jeigu politinių jėgų santykis taryboje nesikeis ir vienuoliktukas (kartu su nedalyvavusia J. Balčiūnaite) susiburs kaip opozicija, tai politikams ankstesnio ramaus gyvenimo, regis, nebebus.
Ar tokia realija išliks, ar ji pasitarnaus krašto gyventojų gerovei– parodys ateitis….

 

 

Related posts