EKNS: veiklos 20 – mečio šventė, ataskaitinis susirinkimas, jubiliatų pagerbimas

Romualdas Černeckis, portalas www.dirst.lt 

EKNS: veiklos 20 – mečio šventė, ataskaitinis susirinkimas, jubiliatų pagerbimas

2019 – 05 – 18 

Gegužės 17 d. Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjunga surengė originalią organizacijos veiklos dvidešimtmečio paminėjimo šventę, šaunų ataskaitinį susirinkimą bei puikų 2018 metų jubiliatų pagerbimą. Iškilmėse gausiai dalyvavo organizacijos nariai bei svečiai. Jos vyko vietos viešosios bibliotekos konferencijų salėje.

EKNS veiklos dvidešimtmečio paminėjimo ir ataskaitinio susirinkimo šventiniai akcentai

Portalo www.dirst.lt internetinis leidinys „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ atkreipė dėmesį į EKNS veiklos dvidešimtmečio paminėjimo bei organizacijos ataskaitinio susirinkimo šventinius akcentus. Antai sąjungos pirmininkė Audra Česonienė malonius įspūdžius palikusį neįgaliųjų susiėjimą pradėjo Lietuvos žmonių su negale pirmtako Jono Mačiukevičiaus eilėmis. Kai sveikinimo žodį poetine kalba tarė bei visiems ko geriausio būtyje palinkėjo viešnia Nijolė Ramanauskienė (Kaišiadorys), šventės dalyviai atsistojo ir užtraukė EKNS himną (N. Ramanauskienės žodžiai ir muzika).

Po to A. Česonienė informavo, kaip per ataskaitinį 2018 m. laikotarpį organizacijai sekėsi integruoti žmones su negalią į visuomenę. Kaip ji pažymėjo, sąjungos veiklos esmę puikiai apibūdino garbinga proga sveikinusi serganti EKNS narė Ona Gražina Maleravičienė savo knygutėje „Einu veidu į saulę“, tad perskaitė šias iškilmingai datai skirtas eilutes:

„Elektrėnų krašto neįgaliųjų sąjungai, švenčiančiai 20 metų įkūrimo jubiliejų

Pasiekta, kad EKNS – tai šaltinis, kuris kiekvieną neįgalųjį gaivina, padeda nugalėti ligas ir vienatvės sunkumus, palengvina kasdienius vargus. Čia mokoma, patariama, kaip su negalia galima oriai gyventi, džiaugtis kiekviena diena, neverkšlenti, kaip išsaugoti žmogiškuosius jausmus.

Patarimų patarimai – kolektyviniai problemų sprendimai, sveikatos stiprinimo pratimai, sporto varžybos pagal galimybes. Išvykos, susitikimai.

Sąjungos veikla – sudėtinga, neeilinė. Siekiama, kad jos nariai jaustųsi gerumu ir meile apgaubti. EKNS vykdo įvairiapusišką veiklą, nes turi geriausią, nuolatinę rėmėją – savivaldybės administracija, rėmėjų verslininkų, suteikiančių visokeriopą pagalbą.

Visi sąjungos nariai dėkingi už paramą“

Į šventės ceremoniją įstabiai įsiterpė 15 metų sąjungai vadovusios pirmininkės Saulės Jakštienės bei 5 m. po jos organizacija besirūpinusios vadovės Laimutės Klinkevičienės prisiminimai bei palinkėjimai, ankstesnės EKNS narių, ilgametės pagalbininkės, įvairių rankdarbių (karpinių, atviručių, pynimo ir bendrai auksinių rankų meistrės, nūnai kaunietės Ramutės Liepinienės pamąstymai apie sudėtingą neįgaliųjų gyvenimą, Reginos Činikinės bei Stanislavos Šarakojytės nuoširdūs žodžiai iškilmių proga, Elektrėnų savivaldybės mero pavaduotojo Raimondo Ivaškevičiaus, Socialinio skyriaus vedėjos Violetos Šimkūnienės bei vyr. specialistės Astos Vitkauskienės, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistės Ramutės Strebeikienės, vietos diabeto klubo pirmininko Alfonso Sadonio sveikinimai, koncertinė programa.

S. Jakštienė, kalbėjo pavyzdžiui, apie tuometinę krašto įmonių, įstaigų vadovų konkrečią paramą sąjungai, ypač atkreipdama dėmesį į kryptingą bendradarbiavimą su buvusiu Lietuvos elektrinės direktoriumi Pranu Noreika, palygino ankstesnio ir dabartinio laikotarpių veiklos ypatumus, pasidžiaugė nuoširdžiu bendravimu organizacijoje, L. Klinkevičienė, savo pasisakymą pradėjusi eilėmis, prabilo apie įgytą patirtį vadovaujant EKNS, o R. Liepinienė paragino nelengvoje būtyje niekuomet nenusiminti,ieškoti gėrio akimirkų, turėti gyvenime tikslą bei jį stengtis realizuoti.

Turininga buvo ir koncertinė programa. Pasirodė ansamblio „Dar ne sutema“ (vad. Regina Butkienė) pagyvenę šokėjai, kūrinį „Gieda gaideliai“ atliko kanklininkė Diana Norušienė, dainavo Elektrėnų neįgaliųjų draugijos (END) meno kolektyvas „Žara“(END pirmininkas Zigmantas Jančauskis, meno vadovė Nijolė Skuodienė). Šauniai nuskambėjo visų atlikta „Giedu dainelę“.

Jubiliatų pagerbimo akimirkos

Tylos minute pagerbus anapilin išėjusius EKNS narius organizatoriai prasmingomis eilėmi, pagerbė praėjusiais metais jubiliejus šventusius savo žmones, tarp kurių buvo ir šių eilučių autorius.

Žinoma, juos pamalonino šie nuoširdūs žodžiai:

„Branginkte kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta.

Branginkite kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina.

Branginkite prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės.

Saugokite savo viltis, nes jos padeda gyventi.

Saugokite patys save, nes esate labai reikalingi ir svarbūs.

Ir būkite laimingi!”

Iškilmių rengėjai paminėjo praėjusiais metais jubiliejus šventusius 26  EKNS narius, tarp kurių 15 neįgaliųjų bei 11 pensinio amžiaus asmenų, pasveikino dalyvavusius S. Jakštienę, R. Činikienę, A. Česonienę, Valentiną Lazovskają, Oną Valantavičienę, Kazį Zarembą, Romą Milkamanavičių, beje, ir mane, įteikė sukaktuvininkams gėlių bei suvenyrų atminčiai. Visus juos nufotografavau atminčiai. Kaip teigė A. Česonienė, neatvykusieji bus pagerbti vėliau.

Baigiantis renginiui visi sutraukė “Ilgiausių metų”.

 

Related posts