Organizavo savivaldybėje veikiančių bendruomenių festivalį – mugę

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt 

Organizavo savivaldybėje veikiančių bendruomenių festivalį – mugę

2019 – 06 – 15

Birželio 15 d. Elektrėnų bendruomenė “Elektrėnų kraštas” (EB, pirmininkas Vladimiras Fedotovas) vietos kultūros centre (VKC) organizavo savivaldybėje veikiančių bendruomenių festivalį – mugę.

Surengti turiningą priemonę V. Fedotovui padėjo organizacijos aktyvistai Marija Kazbarienė (Elektrėnų savivaldybės žmonių bendrijos „Spindulys“ vadovė), Janina Zaleckienė, Ona Hopenienė (saviveiklininkė), Julija Kirkilienė (vietos žiniasklaidos atstovė), Edmundas Vėželis bei Vaidas Ratkevičius (ilgametis savivaldybės tarybos narys). 

Šeimininkų meninis pasirodymas ir svečių prisistatymai

Iš pradžių koncertavo šeimininkus (EB) atstovavęs Elektrėnų pagyvenusių žmonių šokių ir dainų ansamblis „Dar ne sutema“ (Regina Butkienė, Marytė Jazukevičienė). Meno kolektyvas padainavo, pašoko „Šyvį“, „Dirižablį“, „Polką“, jo skaitovė Danutė Grigonienė tarė žodį tarmiškai.

Po to prisistatydami keletą dainų atliko Semeliškių nevyriausybinės organizacijos linksmoji grupė, apie savo veiklą papasakojo Kazokiškių, Žebertonių, Kurkliškių, Semeliškių „Strėvos“, Beižionių, „Aktėvystės“ (Vievio sen.) bendruomenių vadovai bei atstovai, o Agnė Landžiūtė („Aktėvystė“) susirinkusiesiems pravedė ir „Proto mūšį“ apie Vievio kraštą. 

Baigiantis pramoginei daliai EKC dramos kolektyvas suvaidino Kazio Sajos pjesę “Maišas, kuriame nugalabijo šešką“ (režisierė – Nijolė Skorubskienė, seniūnė – Ona Misevičienė, kaimynai – Ada Žemaitaitienė, Regina Černiauskienė, Ona Hopenienė, Povilas – Juozas Šadurskas).

Diskusijos prie apvalaus stalo, pabendravimas prie skanumynų stalo, šaškių mini turnyras,

Netrukus realizuodami renginio programą organizatoriai surengė diskusijas prie apvalaus stalo tema „Bendruomenių vaidmuo seniūnijose ir savivaldybės savivaldoje“. Jų metu savo teigiama darbo patirtimi pasidalijo viešnia –sostinės Balsių bendruomenės atstovė Kristina Paulikė.

Tarp bendruomenių aktualijas svarsčiusiųjų buvo Elektrėnų savivaldybės tarybos opozicijos vadovė Jūratė Balčiūnaitė, EB „Elektrėnų kraštas“ vadovas V. Fedotovas bei organizacijos aktyvistas E. Vėželis, Beižionių vaikų globos namų direktorius Vilmandas Palčiauskas. 

Diskusijos dalyviai aptarė bendruomenių kompetencijos svarbos, jų bei politikos tarpusavio ryšių, finansavimo, savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų efektyvaus bendradarbiavimo aktualijas, išsprendžiant iškilusias problemas, bendruomeniškumo skatinimo, kitus veiklos klausimus. Be to, V. Fedotovas pasvarstė: gal reikėtų organizuoti savivaldybės bendruomenių pirmininkų konferenciją, kur aptarti šiuos bei kitus nevyriausybinių organizacijų darbo klausimus.

Pasibaigus pokalbiui prie apvalaus stalo festivalio – mugės dalyviai pabendravo prie skanumynų stalo, o pageidavę sužaidė šaškių mini turnyre.

Manau, kad organizatoriai surengė aktyvistus mąstyti verčiančią šventę. Jų pastangų dėka VKC hole vyravo jauki draugiškumo atmosfera, kurią puikiai apibūdino kvietimuose užrašyti poeto Eugenijaus Matuzevičiaus eilių žodžiai:

Sušilkime visi prie žmoniškumo laužo –

Ir tie, kurie linksmi,

Ir tie, kurie liūdni.

Ir šitas šilumas lyg duonas atsilaužkime –

Ir būsim geresni,

Ir būsim sotesni…“

Related posts