LIONGINAS ABARIUS: “Mano sieloje šiandien šventė”(Maestro kūrybiniame vakare) /2019 – 09 – 22

LIONGINAS ABARIUS: “Mano sieloje šiandien šventė”

(Maestro kūrybiniame vakare) 

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2019 – 09 – 22 

Įgyvendindamas projektą „Chorų festivalis – konkursas „Mūsų dainose“, kurį finansiškai remia Lietuvos kultūros taryba, LR kultūros ministerija ir Elektrėnų savivaldybė, rugsėjo 22 d. Vievio kultūros centras (VKC direktorė Audronė Stepankevičiūtė) organizavo maestro LIONGINO ABARIAUS jaukų kūrybinį vakarą „Susipažinkime – KOMPOZITORIUS“, skirtą jo 90 – čio paminėjimui. Šventiniame renginyje dalyvavo ir pats sukaktuvininkas.

Ta proga Vievio gimnazijos aktų salėje koncertavo VKC kamerinis choras „CON MOTO“ (vad. A. Stepankevičiūtė, koncertmeisterė Dalia Liubinienė), Kaišiadorių KC „NONOS“ (Jurgita Jašauskienė, Dalia Eidukienė), Vilniaus mokytojų namų „AIDO“ (Lina Mačiulienė, Kotryna Gediminaitė), Elektrėnų KC „ELDIJOS (Asta Balnionytė – Grajevskė, Rūta Striškaitė) vokaliniai moterų ansambliai, uteniškių kraštiečų „INDRAJOS“ (Daina Abariūtė – Lazauskienė) bei Kaišiadorių KC „DO – DIEZ“ (vad. Sandra Čereškevičienė ir Laima Mažuolytė), sostinės Karoliniškių seniūnijos „LIBRO“ (Lilijana Zarankienė, Jarūnė Barkauskaitė) mišrūs dainininkų kolektyvai

Pasirodymą pradėjo „CON MOTO“ daina „Augau aš pas tėvelį“. Kai dainininkai sutraukė vieną posmelį, žodį tarė maestro L. ABARIUS, ištaręs džiaugsmingus žodžius: „Mano sieloje šiandien šventė!“ Garbusis svečias, paprašęs publikos pasiklausyti jo kūrinių, akcentavęs, jog „nuoširdumo už pinigus nenusipirksi“, padirigavo, kai vieviečiai tęsė pradėtą dainą. 

Beje, dažnai chorams dirigavęs kompozitorius mintimis su publika dalijosi po kiekvieno kolektyvo pasirodymo.

Šventėje „CON MOTO“, pavyzdžiui, dar atliko maestro kūrinius „Šokit, trypkit ir dainuokit“ „Trakai“, „NONA“ – „Bėda man yra“, „Vasaros širdis“, „AIDAS“ – „Ant ežerėlio“, „Pavasario naktis“, „Už Raseinių, ant Dubysos“, „ELDIJA“„Tėviškei“, „INDRAJA“ – „Pasimatymai su motina“, „Jūreivio daina“. Po to „CON MOTO“, „DO – DIEZ“ bei „LIBRO“ jungtinis choras padainavo kompozitoriaus sūnaus Gintauto Abariaus dainą „Širdžių kalba“ bei L. Abariaus „Augo bernelis“. 

Tada visi susirinkusieji jubiliato garbei sutraukė „Ilgiausių metų“ ir dainą „Lietuva brangi“ (L. Abarius dirigavo)

Baigiantis šventei organizatoriai apdovanojo chorų vadoves ir , jubiliatui įteikė įspūdingą tortą, kartu su atlikėjų kolektyvais įdavė maestro daug gėlių, o po to pakvietė visus nusifotografuoti atminčiai.

Related posts