BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS // APIE SOCIALINIUS REIKALUS BEI PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ PREVENCIJĄ # 2019 – 12 – 02

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS

APIE SOCIALINIUS REIKALUS BEI

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ

PREVENCIJĄ

2019 – 12 – 02

Šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktualios šaltinio informacinės medžiagos: 

I

Įgyvendintas projektas  „Socialinio būsto

plėtra Elektrėnų savivaldybėje“

 2019-11-29

Įgyvendintas projektas „Socialinio būsto plėtra Elektrėnų savivaldybėje“ (toliau projektas), projekto kodas Nr. 08.1.2-CPVA-R-408-01-0001. Projekto finansavimas – Europos Sąjungos struktūrinių fondų bei Elektrėnų savivaldybės lėšos.

Projekto tikslas – padidinti socialinio būsto prieinamumą socialiai pažeidžiamiems Elektrėnų savivaldybės gyventojams.

Projekto įgyvendinimo metu praplėstas Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto fondas:

– Elektrėnų ir Vievio miestuose nupirkta: vienas keturių kambarių butas, vienas trijų kambarių butas, trys dviejų kambarių butai ir devyni vieno kambario butai;

– pastate Rungos g. 22 Elektrėnuose atlikus paprastojo remonto darbus, įrengti 36 dviejų kambarių butai.

Įgyvendinus šį projektą, Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto fondas padidintas 50 socialinių būstų. Keturi vieno kambario butai pritaikyti žmonėms su judėjimo negalia, nupirkti 4 mobilieji keltuvai, 48 butams nupirktos naujos viryklės.

Pagrindinė projekto tikslinė grupė yra šeimos ir asmenys, turintys teisę į socialinį būstą, bei jų šeimos nariai. Dėl nepakankamų gyventojų pajamų socialinės rizikos asmenys bei šeimos nepajėgūs savarankiškai apsirūpinti būstu. Įgyvendinus projektą, sumažėjo Elektrėnų savivaldybės socialinio būsto eilėje laukiančių šeimų ir asmenų, padidėjo galimybės apsirūpinti būstu šeimoms ir asmenims, turintiems teisę į socialinį būstą, pagerėjo tikslinės grupės ir jų šeimos narių gyvenimo kokybė.

Elektrėnų savivaldybės administracija

II

Elektrėnų savivaldybėje vyko mokymai

psichoaktyviųjų medžiagų prevencijos tema

2019-12-02

Elektrėnų savivaldybės tarybos narkotikų kontrolės komisijos (toliau – NKK) iniciatyva lapkričio 25–26 d. Elektrėnų savivaldybėje Elektrėnų „Ąžuolyno“ progimnazijoje ir Vievio gimnazijoje vyko paskaitų ciklas psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos tema. Mokymuose, kuriuos vedė bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis, dalyvavo savivaldybės darbuotojai, policijos pareigūnai, visuomenės sveikatos specialistai, socialiniai darbuotojai, pedagogai, mokinių tėvai bei kiti su jaunimu dirbantys asmenys. NKK narių nuomone, šiandien ypač svarbu šviesti, informuoti ir mokyti pedagogus, specialistus, ypač mokinių tėvus, kad jie daugiau žinotų apie psichoaktyviąsias medžiagas, jų vartojimo požymius ir sugebėtų laiku užkirsti tam kelią, nes paauglių, bandančių narkotikus, rūkančių elektronines cigaretes, amžius jaunėja.

Mokymų metu lektorius kalbėjo aktualia tema – apie šiuo metu tarp jaunuolių labai populiarias elektronines cigaretes, jų kilmę, rūšis, veikimo principus, prieinamumą, kainas, elektroninių cigarečių užpildus, skirtumus tarp paprastų ir elektroninių cigarečių bei cigarečių daromą žalą sveikatai. Tabako dūmuose randama per 4000 cheminių junginių, iš kurių net keli šimtai kenksmingi sveikatai, o apie 40 iš jų yra patvirtinti kaip kancerogenai, kurie sukelia vėžį ar skatina jo vystymąsi. O kas slypi elektroninių cigarečių iškvepiamame aerozolyje? Paprastai tai nikotinas, įvairūs lakūs organiniai junginiai, kietosios dalelės, sunkieji metalai, įvairūs skonio ir kvapo stiprikliai bei įvairios kancerogeninės medžiagos. Lietuvoje iki šiol nėra atlikta nė vieno tyrimo siekiant nustatyti tikslią elektroninėse cigaretėse naudojamo užpildo sudėtį ir tik po 10–20 metų galėsime realiai pažinti tikrąją jų žalą organizmui ir visuomenei. Antroje mokymų dalyje lektorius supažindino su pagrindinėmis, labiausiai tarp jaunimo paplitusiomis narkotinėmis medžiagomis, jų grupėmis ir daromu poveikiu bei žala sveikatai; kaip atpažinti priklausomybę sukeliančias medžiagas pavartojusius jaunuolius, supažindino su jaunimo naudojama narkotinių medžiagų terminologija, pristatė narkotinėms medžiagoms aptikti naudojamų testų rūšis ir veikimo pricipus.

Lektorius pateikė ne tik daug vaizdinės medžiagos apie rūkymo pasekmes, bet ir rūkančius asmenis, pakvietė CO matuokliu pasitikrinti rūkymo pavojų keliančias aplinkybes (anglies monoksido likučius). Naudojant specialius girtumą ir narkotikų poveikį imituojančius akinius galima suprasti, kaip jaučiasi apsvaigęs žmogus (dezorientacija, pakitęs erdvės suvokimas, galvos svaigulys, vaizdo iškraipymas, sutrikusi rankų ir kojų koordinacija).

Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija

III

Elektrėnų savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Dėl Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių apleistų, neprižiūrimų, nenaudojamų statinių (patalpų) 2019 m. sąrašo patvirtinimo

 

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ APLEISTŲ, NEPRIŽIŪRIMŲ, NENAUDOJAMŲ STATINIŲ (PATALPŲ) 2019 M. SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2019 m. lapkričio      d. Nr. 03V –

Elektrėnai

 

Vadovaudamasis Elektrėnų savivaldybės tarybos 2013 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS – 234 patvirtinto Apleistų, neprižiūrimų ir nenaudojamų patalpų ir statinių nustatymo tvarkos aprašu,

p a t v i r t i n u  Elektrėnų savivaldybės teritorijoje esančių apleistų, neprižiūrimų, nenaudojamų statinių (patalpų) 2019 m. sąrašą (pridedama).

Šis individualus administracinis aktas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo, įteikimo arba pranešimo apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijai, adresu: Vilniaus g. 27, Vilnius, arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui, adresu: Žygimantų g. 2, Vilnius.

Administracijos direktorius Gediminas Ratkevičius

Įsakymo paskirstymas:

– Vyriausybės atstovui Vilniaus ir Alytaus apskrityse;

– Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos;

– Ūkio plėtros ir investicijų skyriui.

Natalija Kolodzinskienė

ATVIRTINTA

Elektrėnų savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019-11-   įsakymu Nr. 03V –

 ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ APLEISTŲ, NEPRIŽIŪRIMŲ, NENAUDOJAMŲ STATINIŲ (PATALPŲ) 2019 M. SĄRAŠAS

 

Eil. Statinio (patalpos), pavadinimas, paskirtis Statinio (patalpos), unikalus Nr. Statinio (patalpos), adresas
1 Gyvenamasis namas, gyvenamoji 4400-2034-2074 Skaistupio g. 25, Žebertonys
2 Gyvenamasis namas, gyvenamoji 7910-0002-0186 Sanatorijos g. 18, Abromiškės
3 Restoranas, maitinimo 7997-4006-9012 Rungos g. 9, Elektrėnai
4 Viešbutis, paslaugų 7997-6007-2015 Draugystės g. 22, Elektrėnai
5 Gyvenamasis namas, gyvenamoji 7994-0027-9014 Semeliškių g. 28, Vievis
6 Pirtis, paslaugų 7995-3001-4010 Kranto g. 7, Vievis
7 Administracinis pastatas, administracinė 7994-0022-2019 Vilniaus g. 57, Vievis
8 Sandėlis, sandėliavimo 7995-3001-1019 Kauno g. 49, Vievis
9 Valgykla, maitinimo 7999-4011-2016 Stoties g. 45C, Vievis
10 Sandėlis, sandėliavimo 7999-7006-3058 Stoties g. 53C, Vievis
11 Degalinė, kita 7999-7006-3039 Stoties g. 53C, Vievis
12 Sandėlis, sandėliavimo

Sandėlis, sandėliavimo

4296-0000-3013

4296-0000-3024

Stoties g. 35, Vievis
13 Gyvenamasis namas, gyvenamoji

Sandėlis, sandėliavimo

7994-0023-6015

 

7994-0023-6026

Stoties g. 24, Vievis
14 Ferma, kita (fermų) 7997-3016-4017 Vievio sen., Pakalniškių k.

Mokyklos g. 1C

 

15 Pirtis, paslaugų 7910-0006-0184 Vievio sen., Mokyklos g. 6 Pakalniškių k.,
16 Administracinis pastatas, administracinė 4400-0107-6851 Birutės g. 5, Naujųjų Kietaviškių k.
17 Medicinos punktas, gydymo 4998-5003-6015 Vytauto g. 7, Jagėlonių k.
18 Veršidė, kita (fermų) 4400-0817-3817 Malūno g. 10, Jagėlonių k.
19 Parduotuvė, prekybos 4996-1003-8017 Kloninių Mijaugonių k
20 Gyvenamasis namas, gyvenamoji 7997-6014-0016 Mokyklos g. 14, Kazokiškių k.
21 Pirtis, paslaugų 7997-2016-3015 Bažnyčios g. 5, Kazokiškių k
22 Gyvenamasis namas, gyvenamoji 4400-0551-2318 Bažnyčios g. 11, Kazokiškių k.
23 Ūkinis pastatas, kita 7994-0133-0021 Parko g. 9, Kazokiškių k.
24 Žąsidė, kita (fermų)

 

7998-7018-9029 Paparčių g. 9, Mitkiškių k.
25 Pašarų sandėlis, sandėliavimo 7998-7018-9018 Paparčių g. 9, Mitkiškių k.
26 Ūkinis pastatas, kita 4400-0551-2342 Bažnyčios g. 11, Kazokiškių k
27 Gyvenamasis namas, gyvenamoji

Ūkinis pastatas, kita

4400-0977-0382

 

4400-0977-0447

Paparčių g. 6, Mitkiškių k.
28 Ūkinis pastatas, kita 7998-7012-8020 Parko g. 2, Kazokiškių k.
29 Veršidė, kita (fermų) 4400-0551-2950 Elektrėnų g. 4, Pastrėvio k.
30 Sandėlis, sandėliavimo 7999-2007-8012 Elektrėnų g. 3A, Pastrėvio k.
31 Gyvenamas namas, gyvenamoji

Kiemo statiniai, kita (ūkio)

Sandėlis, sandėliavimo

Sandėlis, sandėliavimo

Garažas, kita (ūkio)

Tvartas, kita (ūkio)

7992-8001-6017

 

7992-8001-6171

7992-8001-6028

7992-8001-6082

7992-8001-6060

7992-8001-6048

Trakų g. 70, Semeliškių mstl.
32 Pastato rūsio dalis su perdengimu, kita (pastato liekanos) 4400-0413-6112 Trakų g. 79, Semeliškių mstl.

Related posts