BŪTIS: SENJORŲ DIENOS // VETERANO KŪRYBINĖS VERSMĖS / Išleisti ruošiama nauja Juozo Stepankevičiaus knyga # 2019 – 12 – 05

BŪTIS: SENJORŲ DIENOS

VETERANO KŪRYBINĖS VERSMĖS

Išleisti ruošiama nauja Juozo Stepankevičiaus knyga

 JONAS PAULAUSKASwww.dirst.lt internetinio leidinio Analitikos ir humoro skyriaus vedėjas 

2019 – 12 – 05  

 

„Mūsų gyvenimo tempas vis spartėja, vis greičiau lekia ir laikas, žmonių gyvenimai, istoriniai įvykiai keičia vienas kitą – kaip kaleidoskope. Kartu su tuo vis greičiau nyksta iš atminties garsių žmonių gyvenimai ir jų atlikti prasmingi darbai, ryškia vaga įsirėžę į šalies istoriją. Todėl svarbu dabar yra juos užfiksuoti, kad išliktų jei ne žmonių atmintyje, tai knygose, žurnaluose, laikraščiuose. Kada nors mūsų palikuonys skaitys visa tai ir stebėsis, kokie veiklūs buvo jų tėvai ir protėviai, kaip stengėsi jie gražinti ir puoselėti savo tėvynę,  kokį gražų pavyzdį jie vaikams ir anūkams paliko.

Prie tokių atmintinų įvykių, labai paveikusių mūsų ir mūsų šalies gyvenimą, reikėtų priskirti Lietuvos kelių atsiradimo, tiesimo ir palaikymo istoriją nuo pat seniausių laikų iki šios dienos. Mūsų šalies keliai turi savo sudėtingą istoriją, pradedant miško žvėrių pramintais takais, pirmųjų žmonių keliavimu upėmis ir pajūriu, vėliau – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vieškeliais, pirmaisiais prekybos ir pašto traktais ir baigiant šiuolaikinėmis autostradomis.

Lietuvos kelių istorija – tai ne tik kelių tiesimo istorija, bet, svarbiausia, jų statytojai – kelininkai. Tai žmonės, savo pasiaukojamu darbu kūrę ir sukūrę didžiausią valstybės turtą – kelius. Nes tik pagal kelius ir jų kokybę sprendžiama apie šalies išsivystymo lygį, jos kultūrą, ekonomiką“.

Tai mintys iš spaudai ruošiamos naujos žinomo šalies kelininko, kelių statybos inžinieriaus, Lietuvos kelių muziejaus kūrėjo ir pirmojo jo vadovo Juozo Stepankevičiaus knygos apie Lietuvos kelius ir jų tiesėjus – kelininkus.

Ji dar neišleista, bet jau sulaukė pirmųjų vertinimų. „Šioje knygoje surinkta labai gausi ir įdomi susisiekimo kelių evoliucijos ir jų statybos informacija, kurią apdorojus pagal leidinių rašymo taisykles ir reikalavimus galima paruošti labai vertingą, įdomią ir Lietuvai bei lietuviams reikalingą knygą“, – teigia pirmasis Juozo Stepankevičiaus knygos „Lietuvos kelių tiesimo istorija nuo seniausių laikų iki dabarties“ vertintojas kelių statybos inžinierius, metalinių tiltų projektuotojas profesorius Algirdas Steponavičius. 

Related posts