VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS: PANDEMIJOS FONE:  MAMOS IR VERSLAS, MAUDYKLOS # 2020 – 05 – 28

  VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

PANDEMIJOS FONE: 

MAMOS IR VERSLAS, MAUDYKLOS

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Portale paskelbta: 2020 – 05 – 28

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

I. Projektas „Kai mamystė ir verslas pakeliui“

2020-05-28

Projektas „Kai mamystė ir verslas pakeliui“ skirtas per informacijos sklaidą skatinti Elektrėnų mieste gyvenančių ekonomiškai neaktyvių darbingo amžiaus moterų ir moterų, esančių vaiko auginimo atostogose, užimtumą bei dalyvavimą verslumą didinančiose veiklose. Projekto metu bus siekiama padėti dalyviams atnaujinti esamus ar įgyti naujų įgūdžių, reikalingų darbo rinkoje.

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Spartesnis įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1.-ESFA-T-927 priemonę „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“.

Projekto įgyvendinimą administruoja Europos socialinio fondo agentūra ir Elektrėnų miesto VVG.

Projektą įgyvendina bendruomenė „Aktėvystė“.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2020-02-27–2021-02-27. Atsižvelgiant į esamus viešų renginių apribojimus, veiklas planuojama pradėti nuo 2020 m. birželio mėnesio.

Projekto metu bus suorganizuota:

15 tematinių verslo pradžios mokymų (po 4 val.) 4 tikslinėms grupėms. Mokymai vyks nedidelėse, iki 5 asmenų grupėse, todėl lektorius turės galimybę atpažinti kiekvieno projekto dalyvio poreikius, asmenines savybes bei turimas kompetencijas, o tai leis suteikti individualias konsultacijas, tikslingai padėti atnaujinti esamus gebėjimus ar įgyti naujų kompetencijų, reikalingų darbo rinkoje, reguliariai konsultuoti ir pastiprinti siekiant asmeninio pokyčio. Mokymus ves patyrę psichologai ir verslo konsultantai.

8 informaciniai renginiai (po 4 val.). Informacinių renginių metu dalyviai turės galimybę susitikti su įvairių sričių verslo, amatų atstovais ir generuoti savo verslo idėjas. Dalyvauti informaciniuose renginiuose kartu su projekto dalyviais bus kviečiami vietos bendruomenių, NVO, verslo ir amatų atstovai, taip kuriant bendradarbiavimo tinklą.

2 dienų (po 8 val.) verslo kūrimo dirbtuvės-simuliacijos „Priimk iššūkį ir išbandyk save“, kurių metu projekto dalyviai turės galimybę praktiškai išbandyti ir įtvirtinti teorines žinias, gautas mokymų ir informacinių renginių metu. Kūrybinių dirbtuvių-simuliacijų tikslas – per kuo trumpesnį laiką ir mažiausiais resursais pasitikrinti verslo idėjos realistiškumą, pamatyti galimus trukdžius ir išsiaiškinti galimybes, susidomėjimą, potencialių klientų atsiliepimus.

Atsižvelgiant į projekto tikslinę grupę – mamas, projekto veiklų metu bus užtikrinta vaikų priežiūra.

Kontaktai pasiteirauti ir registruotis: Agnė Landžiūtė, mob. 8 604 05 128, el. p. aktevyste@yahoo.com

II. Pirmieji Elektrėnų savivaldybės maudyklų vandens tyrimų rezultatai

 2020-05-27

Pagal Lietuvos higienos normą HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ (toliau – HN 92:2018), Elektrėnų savivaldybė yra atsakinga už maudyklų vandens kokybės stebėsenos vykdymą: prieš maudymosi sezoną ir maudymosi sezono laikotarpiu (nuo birželio 1 iki rugsėjo 15 d.) atlieka paplūdimių ir maudyklų vandens mikrobiologinius tyrimus. Pirmieji vandens mėginiai iš kiekvienos maudyklos imami likus ne daugiau kaip 10 dienų iki kiekvieno maudymosi sezono pradžios, o per visą maudymosi sezoną bus paimti ir ištirti ne mažiau kaip 8 vandens mėginiai.

Vandens kokybė maudymosi sezono metu bus stebima 7 savivaldybės maudyklose: Elektrėnų miesto paplūdimyje, Mažiklės pusiasalio ir Pastrėvio k. poilsio zonose (Elektrėnų marios), Vievio miesto ir Pylimų k. poilsio zonose (Vievio ežeras),  Kietaviškių (Aujėdo ež.) ir Semeliškių (Nestrėvančio ež.) poilsio zonose. Primename, kad maudyklų vandens kokybė vertinama pagal 2 mikrobiologinius parametrus: žarninius enterokokus ir žarnines lazdeles. Atsižvelgiant į HN 92:2018 reikalavimus, žarninių enterokokų turi būti ne daugiau kaip 100 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens, o žarninių lazdelių – ne daugiau kaip 1000 kolonijas sudarančių vienetų 100 ml vandens.

Tiriamas ne tik maudyklų vanduo, bet ir paplūdimio smėlis. Paplūdimių smėlis dėl žmogui patogeninių helmintų ir jų kiaušinėlių tiriamas vieną kartą iki maudymosi sezono pradžios ir kas mėnesį maudymosi sezono metu, t. y. ne mažiau kaip 4 kartus. Smėlyje neturi būti helmintų (parazitinių kirmėlių) ir jų kiaušinėlių.

Informuojame, kad Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistai 2020-05-25 paėmė pirmuosius vandens ir smėlio mėginius. Visų stebimų maudyklų vandens mėginių mikrobiologinių tyrimų rezultatai atitiko HN 92:2018 reikalavimus.

2020-05-25 paimtų maudyklų vandens mėginių tyrimų rezultatai

Maudyklos pavadinimas Bandinio ėmimo data Mikrobiologiniai parametrai
Žarniniai enterokokai (ksv/100 ml) Žarninės lazdelės (ksv/100 ml) Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklas, plastikas, guma
Elektrėnų miesto maudykla (Elektrėnų marios) 2020-05-25 <3 9,8 (4,7-18,4)
Mažiklės pusiasalio poilsio zona (Elektrėnų marios) Neaptikta
Vievio miesto maudykla (Vievio ežeras) 11±7 6,3 (2,5-12,7)
Pylimų k. poilsio zona (Vievio ežeras) 13±8 7,5 (3,6-14,9)
Kietaviškių poilsio zona (Aujėdo ežeras) 8,0 (3-16) 3,1 (0,7-8,9)
Semeliškių poilsio zona (Nestrėvančio ežeras) <3 3,1 (0,7-8,9)
Pastrėvio k. poilsio zona (Elektrėnų marios) Neaptikta

Elektrėnų savivaldybėje, taip pat ir Lietuvos Respublikoje, stebimų maudyklų ir poilsio zonų vandens kokybės rezultatai, stebėsenos tyrimų grafikai viešinami Elektrėnų savivaldybės interneto svetainės www.elektrenai.lt skiltyje „Maudyklos“, Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro interneto svetainės www.smlpc.lt skiltyje „Maudyklų vandens kokybės rezultatai 2020 m.“

Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija

Related posts