IŠMINTIS: KELIOS BŪTIES SKVARBIOS MINTYS # 2020 – 05 – 29

IŠMINTIS

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2020 – 05 – 29

Ne visada mirtis sutaiko.

Veidmainystė mirties akivaizdoje telieka veidmainyste.

Related posts