IŠMINTIS: KELIOS BŪTIES SKVARBIOS MINTYS # 2020 – 07 – 31

IŠMINTIS

KELIOS BŪTIES SKVARBIOS

MINTYS

ROMUALDAS ČERNECKIS, www.dirst.lt

2020 – 07 – 31

Tikras nuoširdumas  – doros draugas, šlykščios klastingos intrigos priešas.

Nelaimėje bičiulis padės, o priešas pasityčios.

Related posts