IŠMINTIS / KŪRYBA: FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS   RUGPJŪČIO O3 – 09 D. # 2020 – 08 – 02

  IŠMINTIS / KŪRYBA

FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS

    RUGPJŪČIO O3 – 09 D. 

JERONIMAS LAUCIUS, rašytojas pozityvistas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas – linkėdamas FORTŪNIŠKOS gyvenimo meilės ir sėkmės

Kaip būti apdovanotam ir paklydus tarp pasaulių

2020 – 08 – 02.

Šią, paskutinio vasaros mėnesio, rugpjūčio pirmąją savaitę Fortūna siūlo receptą – kaip būti apdovanotam ir paklydus tarp pasaulių.

Žmogus norėjo gyventi savo išgalvotoje erdvėje, tačiau tam, kad ją pasiektų, kad ją atrastų, turėjo pereiti per kitų prasimanytuosius pasaulius.

Kiekvienos vietos galvočiai versdavo žmogų į savo erdvę priimti visus jų pasaulius.

Priėmęs pasiūlytą eilinį svetimą pasaulį, žmogus keliaudavo ieškoti savo paties išgalvotojo, tačiau tuojau pat jį pasivydavo anųjų suktagalviai.

Jie taip išradingai susukdavo jam galvą, kad tas priimdavo visų mėtomas mintis ne tik apie žemiškus, bet ir paralelius pasaulius.

Kuo daugiau kitų pasaulių jame apsigyvendavo, tuo mažiau jam likdavo galimybių ir noro turėti savąjį.

Kai to noro nė kiek nebeliko, jis pasijuto visai laisvas nuo visųpageidavimų, nuo visų ieškojimų.

Tapęs laisvu, jis išnyko tarp aibės pasaulių, tapo niekam nežinomas, niekam nereikalingas.

Nereikalingas net pats sau.

P.S.: O Fortūna apdovanoja net tuos, kurie niekam nereikalingi, net tuos, kurie patys sau nebereikalingi. Bet tik su viena sąlyga – jei supratote šio recepto mintį.

P.S.S.: Rugpjūčio 4 d. apie tai diskutuosime „Žinijos“ draugijoje (ir nuotoliu būdu) pozityvistų klube. Nepaklysti padės www.tryszvaigzdutes.lt

Related posts