BŪTIS: IŠMINTIS: JERONIMO LAUCIAUS PUSLAPIS IV DIENOS MINTIS # 2020 – 09 – 11

BŪTIS: IŠMINTIS

JERONIMO LAUCIAUS PUSLAPIS IV

LAUCIUS, www.dirst.lt

2020 – 09 – 11

DIENOS MINTIS 

Kiek mumyse telpa vergų? Montenis yra pasakęs: „Pykti ant kito žmogaus – vadinasi, būti jo vergu“. Išeitų, kad kiekviename mūsų randasi tiek vergų, kiek savyje turime išsiauginę pykčio subjektų. Pykstame ant kaimynų, darbdavių, valdžios, pasaulio tvarkos… Sunku ir besuskaičiuoti, kiek ir kam vergaujame. Ir ar belieka mintyse, širdyje bent mažytis narvelis mūsų laisvei?

Tebūnie tokia šios Dienos (rugsėjo 11 d.) mintis: laisvėti susiskaičiuojant (eliminuojant) savo pyktį (nnuo kokio šimto vergų išsilaisvintumėte, jei apsilankysite www.tryszvaigzdutes.lt).

P.S. Tik beskaičiuodami neužpykite ant savęs – užsiauginsite savyje dar vieną vergą.

Related posts