BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA  JERONIMO LAUCIAUS PUSLAPIS VI FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS  RUGSĖJO 14 – 20 D. # 2020 – 09 – 13

BŪTIS: IŠMINTIS / KŪRYBA 

JERONIMO LAUCIAUS

 VI

FORTŪNOS ENERGETINIS RECEPTAS 

RUGSĖJO 14 – 20 D.

JERONIMAS LAUCIUS, rašytojas pozityvistas, lektorius, leidyklos „Trys žvaigždutės“ (www.tryszvaigzdutes.lt) vadovas – linkėdamas FORTŪNIŠKOS gyvenimo meilės ir sėkmės

Apie atmintį

2020 – 09 – 13

Fortūna tvirtina, kad atmintis – tai kiekvieno mūsų gyvenimu užgyventas turtas. O bet koks turtas vertingas tiek, kiek juo naudojamės. Šią savaitę kartu pamąstykime apie atminties dovanas, kad gautume prisiminimo palaiminimą.

Atmintis gyvena savo ir mūsų prisiminimų pasaulyje.

Atmintis gyvena ilgiau už žmogų. Ji gyvena nuolat keliaudama per daugelio žmonių prisiminimus, tuo palikdama to žmogaus šventumo ir išlikimo ženklą.

Žmogus, supratęs, kad atmintis gyva vien dėl jo, įgauna prisiminimų globą.

Globojamas atminties žmogus  prisiminimais laimina ne tik šiandieną, bet ir tiesia palaimintus kelius į ateitį.

Kuo plačiau atverk duris visada, kai į jas beldžiasi atmintis, bet būk atidus – patikrink, ar už jos nesivelka kokia nors svetimų minčių baidyklė.

Prisimindamas atmintį, žmogus ją įkvepia naujiems prisiminimams

Į savo pasaulį atmintis priima kiekvieną: bet ne gyventi, o svečiuotis. Paskui ji palydi į gyvenimą su nauja energija ir meile.

Atmintis – gyvenimo grožio kūrėja. Ji, kaip niekas kitas, gali atkurti ir prarastąjį rojų.

Related posts