PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA # WWW.DIRST.LT PUSLAPIS <20/173> BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ IX  2021 # 2021 – 01 – 12

PASAULIS: GEOPOLITINĖS GRIMASOS / APŽVALGOS /  POLITIKA

МИР:  ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ГРИМАСЫ / ОБОЗРЕНИЕ / ПОЛИТИКА

 WORLD:  GEOPOLITICAL GRIMACES / REVIEWS / POLITICS

СТРАНИЦА / PAGE   20 / 173

♦♦

BMJ „DOVANOS“ ŽIEMĄ IX  2021

БМБ «ПОДАРКИ» ЗИМОЙ IX  2021

 WMB „GIFTS“  IN WINTER IX  2021

Informacijos šaltinis/Источник инфармации/Information source: interneto erdvė/ пространство интернета/internet space. 

** BALTOJO METALINIO JAUČIO METAI (BJM) / ГОД БЕЛОГО МЕТАЛЛИЧЕСКОГО БЫКА (БМБ) / YEAR OF THE WHITE METAL BULL (WMB).

Portale paskelbta/Oпубликовано в портале/Published on the portal: 2021 – 01 – 12 / 12-01-2021.

♦♦

I. FTB perspėja apie ginkluotas protesto akcijas: “Įvyks galingas sukilimas”

FTB turi informacijos, kad artimiausiomis dienomis visose JAV valstijose planuojami ginkluoti protestai.

Remdamasis pas save turimu FTB dokumentu, apie tai pranešė ABC televizijos kompanijos žurnalistas Aaronas Katersky.

„FTB gavo informacijos apie nustatytą ginkluotą grupę, ketinančią keliauti į Vašingtoną, Kolumbijos apygardą”,-parašė žurnalistas savo tviterio puslapyje.

„Jie įspėjo, kad jeigu Kongresas bandys pašalinti JAV prezidentą per 25 pataisą, kils galingas sukilimas“, – cituoja Katerski dokumento ištraukas.

Jose pažymima, kad protestai prie Kapitolijaus numatomi sausio 17–20 dienomis, o prie  penkiasdešimties valstijų įstatymų leidėjų suėjimų – nuo sausio 16 iki 20 dienos.

II. Trumpas Vašingtone įvedė ypatingąjį režimą

Dabartinis JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį, sausio 11 d., paskelbė apie nepaprastosios padėties įvedimą sostinėje, kad prieš pradedant išrinkto prezidento Josepho Bideno inauguraciją mieste būtų užtikrintas saugumas. Apie tai pranešė Baltųjų rūmų spaudos tarnyba.

„Prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė Kolumbijos apygardos sostinėje ekstremaliąją padėtį ir nurodė pasiųsti federalinę pagalbą, kad paremti apygardos pastangas reaguojant į kilusią dėl prezidento 59 – sios inauguracijos ypatingąją padėtį, kuri tęsis nuo 2021 metų sausio 11 iki 24 dienos,“ – sakoma dokumente.

Kaip žinia, Bideno inauguracijos ceremonija vyks sausio 20 d.

Vašingtono merė Muriel Bowser prašo amerikiečių nevykti į Bideno inauguraciją, o ceremoniją stebėti per televizorių ar internetą.

Ji taip pat kreipėsi į l.e.p. JAV nacionalinio saugumo sekretorių Čadą Volfą su prašymu „pakoreguoti požiūrį į inauguraciją“. Šia elegantiška išraiška ji pažymėjo komendanto valandos ir visiško tapatybės patikrinimo įvedimą visiems, kurie ceremonijos dieną bus vyriausybės kvartalų gatvėse.

Pažymėtina, kad dabar Vašingtone yra daugiau karių nei paėmus kartu Afganistane ir Irake.

♦♦

I. ФБР предупреждает о вооружённых акциях протеста: «Произойдёт мощное восстание»

ФБР располагает информацией о том, что во всех штатах США планируется проведение вооруженных акций протеста в ближайшие дни.

Об этом сообщил журналист телекомпании ABC Аарон Катерски со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ ФБР.

«ФБР получило информацию об идентифицированной вооруженной группе, намеревающейся отправиться в Вашингтон, округ Колумбия», — написал журналист на своей странице в Twitter.

«Они предупредили, что если Конгресс попытается отстранить президента США посредством 25-й поправки, то произойдет мощное восстание», — приводит Катерски выдержки из документа.

В них отмечается, что протесты планируются у Капитолия с 17 по 20 января, а у законодательных собраний пятидесяти штатов — с 16 по 20 января.

II. Трамп ввёл режим ЧС в Вашингтоне

Действующий президент США Дональд Трамп в понедельник, 11 января, объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в столице с целью обеспечить безопасность в городе перед инаугурацией избранного президента Джозефа Байдена. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации в столичном округе Колумбия и распорядился направить федеральную помощь в дополнение к усилиям округа по реагированию на возникшие в связи с 59-й инаугурацией президента чрезвычайные обстоятельства, которые продлятся с 11 по 24 января 2021 года», — указано в документе.

Как известно, церемония инаугурации Байдена состоится 20 января.

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер просит американцев не приезжать на инаугурацию Байдена, а посмотреть церемонию по ТВ или в интернет-трансляции.

Она также обратилась к и. о. министра нацбезопасности США Чэду Вольфу с просьбой «скорректировать подход к инаугурации». Этим элегантным выражением она обозначила введение комендантского часа и тотальные проверки личности всех, кто будет находиться на улицах в правительственных кварталах в день церемонии.

Примечательно, что сейчас в Вашингтоне находится больше военнослужащих, чем в Афганистане и Ираке вместе взятых.

♦♦

I. FBI warns of armed protests: „There will be a powerful uprising

The FBI has information that armed protests are planned in all US states in the coming days.

ABC TV journalist Aaron Katerski reported this with reference to an FBI document at his disposal.

„The FBI has received information about an identified armed group intending to travel to Washington DC,“ the journalist wrote on his Twitter page.

“They warned that if Congress tried to remove the US President through the 25th Amendment, there would be a powerful uprising,” – Katerski quotes excerpts from the document.

They note that protests are planned at the Capitol from January 17 to 20, and at the legislatures of fifty states from January 16 to 20.

II. Trump introduced an emergency regime in Washington

The current US President Donald Trump on Monday, January 11, announced the introduction of a state of emergency in the capital in order to ensure safety in the city ahead of the inauguration of President-elect Joseph Biden. This was reported by the press service of the White House.

„President Donald Trump has declared an emergency in the Metropolitan District of Columbia and ordered federal aid to complement the District’s 59th inauguration emergency response efforts, which will run from January 11-24, 2021,“ in the document.

As you know, Biden’s inauguration ceremony will take place on January 20.

Washington Mayor Muriel Bowser is asking Americans not to come to Biden’s inauguration, but to watch the ceremony on TV or on the Internet.

She also turned to and. about. US Secretary of National Security Chad Wolf with a request to „adjust the approach to the inauguration.“ With this elegant expression, she marked the imposition of a curfew and total identity checks of all who will be on the streets in government districts on the day of the ceremony.

It is noteworthy that there are now more troops in Washington than in Afghanistan and Iraq combined.

Related posts