BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  # WWW.DIRST.LT P. <101/254> DIRST: APIE PROFILAKTINIUS TYRIMUS # 2021 – 02 – 17

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES / ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

101/254

DIRST: APIE PROFILAKTINIUS TYRIMUS

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt 

Portale paskelbta: 2021 – 02 – 17

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

PAPILDYTAS PROFILAKTINIAIS TYRIMAIS TIRIAMŲ GRUPIŲ SĄRAŠAS

2021-02-17

Profilaktiniai tyrimai dėl COVID-19 ligos organizuojami ir atliekami įtraukiant vis daugiau tikslinių grupių. Nuo šiol jie bus atliekami asmenims, dirbantiems paslaugų, prekybos vietose, taip pat asmenims, kurių veikla nedraudžiama, kai darbinė veikla vykdoma Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, ir vykdydami darbo funkcijas jie turi tiesioginį kontaktą su kitais asmenimis, gaunančiais jų paslaugas.

Profilaktinis periodinis tyrimas atliekamas šioms grupėms:

^ socialinės globos įstaigų, išskyrus socialinės globos įstaigų, teikiančių socialinę globą vaikams, darbuotojams, turintiems tiesioginį kontaktą su socialinės globos įstaigos gyventojais;

^ asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams ir praktiką atliekantiems studentams;

^ asmens sveikatos priežiūros įstaigų patalpose veikiančių vaistinių darbuotojams;

^ švietimo įstaigų ir kitų švietimo teikėjų darbuotojams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su mokiniais;

^ savivaldybių administracijų paskirtiems asmenims, užtikrinantiems vaikų priežiūrą;

^ psichologinę, pirminę emocinę pagalbą ar psichoterapijos paslaugas teikiantiems specialistams, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su pacientais ar gyventojais.

Profilaktinis vienkartinis tyrimas atliekamas šioms grupėms:

^ asmenims, dirbantiems paslaugų ir (ar) prekybos vietose, kurių veikla buvo draudžiama, turintiems tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, prieš jiems pradedant dirbti;

^ asmenims, kurių veikla nedraudžiama, kai šie asmenys vykdo darbinę veiklą Elektrėnų savivaldybės teritorijoje, ir vykdydami darbo funkcijas jie turi tiesioginį (nuolatinį ar laikiną) kontaktą su kitais asmenimis, gaunančiais jų paslaugas.

Profilaktiniai tyrimai atliekami Elektrėnų COVID-19 punkte, adresu: Taikos g. 8, Elektrėnai. Užsiregistruoti galima www.1808.lt.

Elektrėnų savivaldybės administracijos informacija 

Related posts