BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS  # WWW.DIRST.LT P.<234/386> DIRST: APIE GAISRUS KRAŠTE # 2021 – 04 – 07

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

234/386

DIRST: APIE GAISRUS

KRAŠTE 

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt Portale paskelbta: 2021 – 04 – 07

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

ĮVYKO ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS POSĖDIS DĖL PRIEMONIŲ GAISRŲ (ATVIROSE VIETOVĖSE) PAVOJUI MAŽINTI

2021-04-06

2021 m. balandžio 1 d. nuotoliniu būdu vyko Elektrėnų savivaldybės ekstremaliųjų situacijų komisijos (toliau – Komisija) posėdis, kurio metu Komisijos nariai, seniūnai, kitų atsakingų institucijų atstovai aptarė esamą padėtį bei prevencines priemones, skirtas gaisrų pavojui mažinti. Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos atstovai supažindino su praeitų ir šių metų statistiniais duomenimis, pažymėjo, kad tarnybos pasirengusios vykdyti prevencinę veiklą ir reaguoti į kylančius gaisrus. Komisijos nariai pritarė administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintam Elektrėnų savivaldybės 2021 metų veiksmų priemonių planui, siekdami sumažinti nekontroliuojamą žolės deginimą laikuose, miškuose, pievose ir išsiaiškinti kaltus asmenis, sukėlusius gaisrą. Veiksmų plane numatyta: informacijos rinkimas ir analizė, švietėjiška veikla, visuomenės informavimas, reidų vykdymas ir kitos priemonės, kurių atlikimas pavestas savivaldybės administracijos skyrių, seniūnijų darbuotojams, Elektrėnų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyboms. Komisijos nariai taip pat aptarė Elektrėnų savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų pasirengimo reaguoti į ekstremaliąsias situacijas 2020 metais vertinimą, kurio metu įvertinta 24 savivaldybės ūkio subjektų ir kitų įstaigų (švietimo, medicinos įstaigos) civilinės saugos veikla 2020 metais. Pagal nustatytus kriterijus nustatyta, kad savivaldybės ūkio subjektai ir kitos įstaigos yra pasirengę reaguoti į ekstremaliąsias situacijas. Komisija bendru sutarimu pritarė vertinimo išvadoms ir rekomendacijoms.

Komisijos nariai aptarė ir kitus aktualius klausimus, susijusius su Elektrėnų savivaldybės administracijos vykdoma civilinės saugos veikla.

Teisės ir personalo administravimo skyriaus vyriausiasis specialistas Dainius Kochanskas

Related posts