BŪTIS: IŠMINTIS # ROMUALDO ČERNECKIO P.<133/244> KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS # 2021 – 04 – 08

BŪTIS: IŠMINTIS

ROMUALDO ČERNECKIO

133/244

KELIOS  SKVARBIOS BŪTIES MINTYS

2021 – 04 – 08 

Jeigu Homo sapiens dalyvauja eksperimente neperspėti arba to nežinodami, tai jau akivaizdus genocidas-nusikaltimas žmoniškumui.

Jeigu kūryba pavirsta verslu, tai jau nebėra nuoširdus meninis įkvėpimas, o tiktai aiškus pasipelnijimo šaltinis („masinė kultūra“).

Related posts