BŪTIS # WWW.DIRST.LT P.<615/766> NEKROLOGAS # 2021 – 09 – 25

BŪTIS

615/766

NEKROLOGAS

Po COVID – 19 ligos toliau besigydydamas Birštono sanatorijoje “Eglė“ sužinojau liūdną žinią: eidamas 93 metus rugsėjo 17 d. mirė ilgametis Lietuvos elektrinės direktorius ir pirmasis Elektrėnų savivaldybės garbės pilietis Pranas Noreika.

Anksčiau teko su juo bendrauti. Jis man paliko gerą  įspūdį, tad Anapilyje tesiilsi ramybėje.

ROMUALDAS ČERNECKIS, portalo www.dirst.lt internetinio leidinio „Skvarbus žvilgsnis į būtį“ kūrybinės grupės vadovas

BIOGRAFIJA

P. NOREIKA gimė 1927 m. spalio 15 d. Aukštelkų kaime (Radviliškio r.).

„1938 m. baigė Aukštelkų pradžios mokyklos keturis skyrius. 1942 – 1944 m. mokėsi Šiaulių vidurinės amatų mokyklos elektromechanikos skyriuje. 1945 – 1946 m. Radviliškio garvežių depo elektromonteris. 1946 –1950 m. mokėsi Kauno politechniumo Elektrotechnikos skyriuje, 1950 –1955 m. Kauno politechnikos institute studijavo elektrotechniko inžinieriaus specialybę. 1950 –1952 m.Petrašiūnų elektrinės valdymo pulto budėtojas, 1953 –1955 m. šios elektrinės pamainos viršininkas, 1955–1957 m. aukštos įtampos įrengimų remonto meistras.

1957– 1960 m. LSSR Ministrų tarybos reikalų valdybos referentas energetikos klausimais bei LSSR liaudies ūkio tarybos Energetikos valdybos vyr. inžinierius. Dalyvavo Kauno hidroelektrinės statyboje. 1960 – 1962 m. vadovavo Lietuvos elektrinės statybai, 1962 – 2010 m. šios elektrinės direktorius. Tuo pat metu 1977 – 1990 m.. vadovavo Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybai“.

Šaltinis: Vikipedija

„1965 m. P. Noreikai suteiktas LSSR nusipelniusio inžinieriaus vardas, 1966 m. Socialistinio darbo didvyris, 2000 m. pirmasis Elektrėnų garbės pilietis, Lietuvos elektrinės 40–mečio proga P. Noreika apdovanotas LR Seimo padėkos raštu . Jam įteiktas Lietuvos energetikų garbės ženklas, 2001 m. apdovanotas Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (V laipsnio ordinu), 2007 m. apdovanotas LR Ūkio ministerijos medaliu „Už nuopelnus verslui“, 2007 m. apdovanotas LTOK Olimpine žvaigžde, 2007 m. apdovanotas Kūno kultūros ir sporto departamento 1-o laipsnio ordinu su grandine, 2008 m. apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi“.

Šaltinis: Elektrėnų kultūros centras

AMŽINĄJĮ JAM ATILSĮ… 

WWW.DIRST.LT

2021 – 09 – 25

Related posts