BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS # WWW.DIRST.LT P.<667/818> DIRST: KOMPENSACIJOS! # 2021-10-12 

BŪTIS: VILNIAUS APSKRITIES/ELEKTRĖNŲ KRAŠTO AKTUALIJOS 

667/818

DIRST: KOMPENSACIJOS! 

2021 – 10 – 12

Informacijos šaltinis: www.elektrenai.lt

Aktuali šaltinio informacinė medžiaga: 

INFORMUOJAME APIE ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJŲ PAKEITIMUS

2021-10-11

Prasidėjus šildymo sezonui, gyventojams tampa aktualūs klausimai, kur kreiptis norint išsiaiškinti, ar priklauso parama, kokius dokumentus pateikti. Kompensacijos (šildymo, šalto ir karšto vandens išlaidų kompensacijos) skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu. Esant ekstremalios situacijos ir karantino laikotarpiui bei 6 mėnesius po jų atšaukimo, nustatant teisę į kompensacijas, nuosavybės teise turimas turtas nevertinamas. Nepasiturintiems gyventojams šildymo sezono metu kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų ir valstybės remiamų pajamų (bendrai gyvenantiems asmenims po 128 Eur) dydžio, vieno gyvenančio asmens pajamų ir 1,5 valstybės remiamų pajamų (vienam asmeniui 192 Eur) dydžio.

Gyvenamąją vietą būste deklaravę bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas, jei kreipimosi metu atitinka reikalavimus, išdėstytus minėtame įstatyme. Dėl paramos skyrimo reikia kreiptis pagal deklaruotą gyvenamąją vietą į seniūnijoje dirbantį socialinio darbo organizatorių ar specialistą, kuris konsultuos ir priims prašymą-paraišką, jeigu pareiškėjas turės teisę gauti paramą.

Siekiant palengvinti piniginės socialinės paramos gavimą, prašymo-paraiškos formą galima užpildyti ir pateikti (kartu pridėti ir reikiamų dokumentų kopijas) elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (SPIS) svetainėje www.spis.lt.

Pareiškėjas nustatytos formos prašyme-paraiškoje privalo nurodyti duomenis apie bendrai gyvenančius asmenis, jos narių veiklą, gaunamas pajamas bei kitą paramai gauti būtiną informaciją. Be to, reikia pateikti pažymas apie šeimos narių pajamas (gautas per pastaruosius 3 mėn. iki kreipimosi mėnesio arba mėnesio, nuo kurio skiriama parama), kitus dokumentus, atsižvelgiant į šeimos aplinkybes.

Kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius mėnesius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesio, jei kreipimosi metu ir laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę gauti kompensacijas. Kompensacijos, atsižvelgiant į aplinkybes, gali būti skiriamos trumpesniam / ilgesniam laikotarpiui nei 3 mėnesiai.

Socialinės paramos skyrius

Related posts